Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Život v extrémnych podmienkach

Výskum organizmov žijúcich práve v extrémnych podmienkach - extrémofily prináša pre prax veľa užitočných poznatkov. Extrémofily sú vlastne organizmy, ktorým sa najlepšie darí v extrémnych životných podmienkach, kde ostatné organizmy hynú. Podmienky, ktoré limitujú život na extrémnych stanovištiach, môžu byť rôzneho druhu:

- extrémna teplota prostredia:

vysoká (50-110°C)
nízka (5-20°C)

-krajné hodnoty pH: kyslé pH

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk