Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Krv

Existuje 8 krvných skupín: 0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-.
RH-FAKTOR - sú to protilátky. Krvné skupiny s označením + majú RH-FAKTOR. Tie čo majú – ho nemajú. 88% populácie má RH–FAKTOR.
Najčastejšie sa vyskytujúca krv - 0+
Najvzácnejšia krv - A+ (vyskytuje sa hlavne v Ázii)
Darovanie krvi môže byť medzi: 0 - 0, A - A, B - B, AB - AB, A - AB, B - AB. RH-FAKTOR tu nehrá žiadnu úlohu. Druh krvi sa zisťuje krížovým testom.
Darcovstvo sa oceňuje plaketou profesora Jana Jánskeho. Môže byť: bronzová, strieborná, zlatá a diamantová.
Najvhodnejšia kombinácia krvi manželov:
Otec: -
Matka: +
Najnevhodnejšia:
Matka: -
Otec: +
Zloženie 1 litra krvi zdravého dospelého človeka:
•Bielkoviny – 60 - 80 g
•Bilirubín – menej než 10 mg
•Vápnik – 0,095 - 0,105 g
•Močovina – 0,2 - 0,4 g
•Cholesterol – 1,8 - 2,5 g
•Fibrinogen – 3 - 6 g
•Draslík – 0,172 - 0,205 g
•Glukóza – 0,8 - 1,2 g
•Sodík – 3,1 - 3,45 g
•Tuky – 4 - 7 g

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk