Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svaly

Svaly sa všeobecne delia na tri typy:
1/kostrové
2/srdcový
3/hladké

Vo svojom referáte by som sa chcel zamerať na fyziológiu kostrového svalu

Musíme si uvedomiť, že treba rozlišovať medzi elektrickými a mechanickými dejmi vo svale. I keď za normálnej situácii neexistujú oddelene, ich fyziologický základ je rôzny. Depolarizácia membrány svalového vlákna začína na nervosvalovej platničke, čo je špeciálne zakončenie motorického nervu. Akčný potencial sa šíri pozľž svalového vlákna a vyvoláva jeho sťah. Jednotlivé akčné potenciály spôsobia krátku kontrakciu po ktorej nastáva relaxácia. Táto reakcia sa nazýva svalové trhnutie. Trvá rôzne dlho, podľa typu svalu. U rýchlych svalových vlákien“ktoré sa zúčastňujú hlavne na jemných,rýchlych a presným pohybov,trvá asi 7,5 ms.“Pomalé svalové vlákna“,ktoré pôsobia hrubé a silné pohyby,trvá asi 100ms.
Dej pri ktorom sa sval skracuje sa uskutočňuje kĺzaním myozínových vlákien po aktínových. Svalová kontrakcia znamená skrátenie sťahujúcich elementov.Môže nastať kontrakcia bez skrátenia dlžky celého svalu,vtedy hovoríme izometrickej kontrakcii a pri rovnakom napetí o izotonickej kontrakcii.
Svalová kontrakcia vyžaduje energiu.Sval môžeme nazvať aj strojom premieňajúcom chemickú energiu na mechanickú. Priamym zdrojom energie vo svale sú energeticky bohaté organické zlúčeniny fosforu.Tie sa tvoria v intermedialnom metabolizme sacharidov a tukov.ATP sa resyntetizuje z ADP priprojením fosfátovej skupiny.V svale existuje ešte ďalšia energeticky bohatá fosfátová zlúčenina ,ktorá môže poskytnuť energiu-kreatinfosfát,
Väčšina energie k resyntéze kreatinfosfátu ATP sa získava štiepením glukozy na CO2 a H2Okrvná glukóza prúdi do buniek ,kde je radom chemickych reakcii štiepená na kyselinu pyrohroznovú.Ďaľším zdrojom glukozy je glykogén,ktorý sa tvorí v pečeni alebo vo svale. Ak je vo svale dostatočné množstvo O2 vstupuje kyselina pyrohroznová do cyklu kyseliny citronovej a prostredníctvom dýchacích enzýmov metabolizovaná na CO2 a H2O.Tento dej sa nazýva aerobná glykolýza. A uvolní sa dostatočná energia k tvorbe ATP z ADP.
Pri nedostatku kyslíka nevstupuje kyselina pyrohroznová do cyklu trikarboxylových kyselín, ale redukuje sa na kyselinu mliečnu-hovoríme o anaerobnej glykolýze.

Kostrový sval využíva aj voľné mastné kysekiny.
Počas svalovej práce sa krvné cievy vo svale rozťahujúa prúd krvi stúpa a tým aj dodávka kyslíka.Ak je však svalová činnosť veľmi velká aerobná resyntéza
Energetických zásob nestačí udržať krok z ich využitím.Vtedy sa začne využívať anaerobná cesta,ktorá má obmedzené trvanie,lebo sa začne hromadiť kyselina mliečna,ktorá zmení pH a tým aj enzymatické reakcie.Tomuto mechanizmu hovoríme mechanzmus kyslíkového dlhu.
Termodynamicky sa musí energia dodaná svalu rovnať energie vydanej.Výdaj energie sa objavuje v práci uskutočnenej svalom v energeticky bohatých
fosfátových vazbách a v teple.
Zdravý kostrový sval sa sťahuje iba pri stimulácii príslušnými motorickými nervami. Poškodenie nervového zásobenia spôsobuje svalovú atrofiu.To sa prejaví nepravidelnými kontrakciami jednotlivých vlákien hovoríme o fibrilácii, ktorá vymizne pri regenerácii motorického nervu.
Najmenšia časť svalu, ktorá sa zmrští pri podráždení jedného motorického neuronu sa nazýva motorická jednotka.Aktivácia motorických jednotiek sa dá sledovať pomocou elektromyografu,ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu svalu na katódovom osciloskope.Záznam získaný týmto vyšetrením sa nazíva elektromyogram.
Vlastnosti rôznych ľudských svalov závisia na ich charaktere.Sú tri základné typy kostrového svalu:červené, biele a prechodné
Červené-pomalé, obsahujú viac mioglobínu, majú menej vyznačené pruhovanie, reagujú pomalšie a majú dlhšiu latenciu. Sú prisposobené na pomalé vzpriamené kontrakcie. Chrbtové svalstvo
Biele-rýchle sa vyznačujú krátkotrvajúcim trhnutím. Sú špecializované na jemné a obratné pohyby. Okohybné svaly a svaly ruky.
Sila kostrového svalu- ľudský kostrový sval može vyvinúť silu 3-4 kg na cm2 priečneho prierezu. Ceľková sila ťahu, ktorú by mohli vyvinúť všetky svaly v tele dospelého človeka je približne 22000 kg. Telesné pohyby sa zvyčajne uskutočňujú tak, že sa pri nich maximálne uplatňujú už uvedené fyziologické princípi. Iná je fyziológia srdcového a hladkého svalu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk