Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ucho

Ucho
- orgán sluchu a rovnováhy. Ušnica zachytáva a zhromažďuje zvukové vlny. Ušný bubienok je tenká membrána. Drobné kostičky v strednom uchu prenášajú chvenie z bubienka do slimáka naplneného tekutinou. Vnútorné ucho obsahuje tri tekutinou naplnené polkruhové kanáliky, ktoré slúžia na udržanie rovnováhy. Keď telo zmení polohu, pohyb tekutiny stimuluje vláskové bunky, ktoré ihneď vyšlú signál do mozgu a informujú ho o každom pohybe i zmene polohy tela. Náhle zmeny nadmorskej výšky môžu spôsobiť praskanie v ušiach, zapríčinené nevyrovnaným tlakom po oboch stranách ušných bubienkov.

Ucho je jedným zo zmyslových orgánov. Je to sluchovopolohový ústroj a tvoria ho 3 časti:
- vonkajšie ucho
- stredné ucho
- vnútorné ucho

Vonkajšie ucho: Skladá sa z ušnice a zo zvukovodu. Koža vnútri zvukovodov vytvára lepkavú tekutinu.

Stredné ucho
: Keď udrieme na bubon, rozochveje sa a uvedie do pohybu okolitý vzduch. Tak vznikajú zvukové vlny. Ušný bubienok pracuje opačným spôsobom. Zvukové vlny naň udierajú a on začne vibrovať. Vibrácie sa šíria cez tri kostičky: kladivko, nákovu a strmienok.

Vnútorné ucho: Vnútorná časť ucha je veľmi zložitá. Veľká trubica slimákovitého tvaru sa nazýva slimák. Slimák prevádza mechanické kmitanie na elektrické impulzy. Je zložený zo stočeného kanálika. Je vyplnený kvapalinou. Tak, ako mnohé hudobné nástroje, je slimák na jednej strane širší, aby zachytil nižšie tony, a na druhej strane užší, aby zachytil vyššie tony. Viac ako 2 milióny chĺpkov sleduje pohyb Cochleárnej tekutiny. Tri polkruhovité kanáliky súvisia s rovnováhou. Obsahujú tekutinu a špeciálne vlasové bunky. Úzka Eustachova trubica vedie z vnútorného ucha dozadu do hrdla. Pri prehltnutí, žuvaní alebo zívaní sa vchod do trubice otvorí a vzduch môže vchádzať do stredného ucha alebo z neho vychádzať. To spôsobí, že tlak je na obidvoch stranách ušného bubienka rovnaký. Ušný bubienok môže teda ľahko vibrovať a my dobre počujeme.

Príklady zvukov rôznej hladiny hlasitosti:
šum lístia: 20 dB
hlasný rozhovor: 60 dB
električka: 60 - 78 dB
osobný automobil: 75 - 82 dB
maximálny hluk motorky: 100 dB
hluk spôsobujúci bolesť: 130 dB
pretrhnutie bubienku: 140 dB

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk