Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinné pletivá

Cicavce- rastú a vyvíjajú sa v matkynom tele (v zárodku ).
-narodia sa holé a slepé
-po narodení sa ž ivia matkyným mliekom

Medzi cicavce patí aj človek. Cicavce sa odlišujú od iných živočíchov tým :
- že sú ochlpené
- rodia sa celé
- živa sa mliekom od matky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk