Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vírusy

Vírusy sú potencionálne aktívne organely, ktoré sú považované za najnižšie formy života. Najmenšie živočíšne a rostlinné viry sa skladajú iba z RNA (ribonukleotidu) a bielkovín.u vetších a zložitejších virov nachádzame lipidy (tuky) a mukopolysacharidy zvyčajne vo vazbe s bielkovinou. Viry máme guľovité, tyčinkovité. V strede vírusu sa nachádza jadro ( nukleoid) .ktoré obklopuje puzdro tzv. kapsida.
Virusy baktérií sa nazývajú bakteriofágy, stručne fágy.Vírusy napádajú okrem bakteríí tiež rastliny a živočíchy, preto ich možno rozdeliť na vírusy bakterijné, rastlinné, živočíšne, príp. ľudské. Môžu spôsobovať
poruchy látkovej premeny, choroby, zápaly napr. zápal mozgových blán, mozgu, pečene , zápaly pľúc, srdca, hnačky, chrípku apod.
Jedným z najzávažnejších ochorení spôsobeným vírusom je AIDS.

AIDS ( syndróm získaného deficitu imunity ) je infekčná choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunodeficiencie HIV 1 alebo HIV 2, charkterizovaná oportúnnymi chorobami chorobami,ťažkou poruchou bunkovej imunity a častým postihnutím nervového systému.
Oportúnne choroby sú také,ktoré sú zriedkavé u osôb s neporušenou odolnosťou a zjavujú sa len pri závažnejšom poklese odolnosti. Patria sem nádory, infekcie a choroby iných systémov.
AIDS patrí k pandémiám, tj infekciám, ktoré postihujú celý známy svet.
Dokázané sú len 4 možné cesty penosu AIDS:
1) sexuálny kontakt
2) prenos kontaminovanými injekciami (narkomani )
3) infikovaná krv a deriváty
4) prenos z matky na dieťa počas tehotnosti.

Klinický obraz ochorenia:
Inkubačná doba (tj. doba od infikovania až do vzniku príznakov )
kolíše od 16 do 65 mesiacov, priemerne 3 roky. U detí je kratšia.
U dospievajúcich a dospelých infekcia prebieha v štyroch základných formách.
1. bezpríznakové obdobie- môže trvať niekoľko mesiacov,zvyčajne až niekoľko rokov .
2. postihnutie lymfatických uzlín - zahrnuje zväčšenie viacerých skupín lymf.uzlín, ktoré trvá viac ako 3 mesiace. Osobitne často sú postihnuté uzliny na šíji.
3. príznaky podobné AIDS - pacient je slabý,unavený,má nočné potenie,zväčšené uzliny dlhšie ako 3 mesiace, pokles hmotnosti viac ako 10%,nejasné horúčky, pretrvávajúce hnačky viac ako 3 mesiace.
4.

plne vyvinutý klinický obraz - zahrňuje obrazy infekcií napr.zápaly pľúc, pliesňové ochorenia, ekzémy, ochorenia obličiek, vznik nádorov (Kaposiho sarkom kože), biele povlaky na jazyku (leukoplakie) a nervové príznaky, generalizovaný herpes simplex,zmeny v krvnom obraze, zväčšenie pečene, sleziny atď.

Liečba: Treba konštatovať, že zatiaľ nie je známy pacient ,u ktorého sa vyliečila infekcia HIV. Antivírusové lieky dokážu zpomaliť priebeh ochorenia a oddialiť konečné zlyhanie odolnosti.
Najdôležitejšia je prevencia ochorenia, tj. jeho predchádzanie vhodným sexuálnym správaním, používaním jednorázových ihiel, striekačiek, dôkladným vyšetrovaním krvi a ich derivátov. Ďalej je dôležitá včasná liečba a bránenie zhoršenie stavu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk