Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vírusy

Vírusy
Vírus nie je bunka, sú to nebunkové organizmy.
Z hľadiska štruktúry živých systémov ide o nukleoproteínové častice, to znamená, že sa skladajú z
nukleových kyselín a bielkovín.
Na rozdiel od bunky:
-obsahuje len jeden druh nukleovej kyseliny, DNA alebo RNA
-nie je schopný rásť a deliť sa (ale je schopný rozmnožovať sa)
-nemá proteosyntetický aparát (ribozómy, tRNA…)
-nemá vlastný metabolizmus, preto nie sú schopné si samy zabezpečovať základné životné funkcie.
Ich život je vždy spojený s konkrétnym hostiteľom, do ktorého vnášajú svoju nukleovú kyselinu a využívajú ho pre svoju reprodukciu.
Vírusy sú teda vnútrobunkové parazity. Reprodukcia je možná len v hostileľskej bunke.
Vírus je holý genetický program, len niekedy obsahuje ešte jeden alebo niekoľko enzýmov pre prvé
kroky realizácie svojho genetického programu.
Vírus je parazit na genetickej úrovni.
Vírusi baktérií sa nazývajú bakteriofágy.
Vírusi obsahujú 3 až 300 génov. Pre porovnanie: baktérie 2000-3000 génov. Štúdiom vírusov sa zaoberá virológia.

Stavba vírusov:
Virión má tieto stavebné časti:
1.Nukleová kyselina – nositeľ genetického programu vírusu.
Podľa neho hostiteľská bunka za jednu až niekoľko hodín vyrobí stovky až milióny nových viriónov. Je to buď DNA, alebo RNA, jednoreťazcová alebodvojreťazcová.

2.Kapsida – Nukleová kyselina býva obalená bielkovynovým plášťom kapsidom.
Kapsidy majú tvar mnohostena. Každý druh vírusu má charakteristický rozmer a tvar kapsidu.
Tento obal je zložený zo stavebných jednotiek – bielkovinových molekúl (kapsomér)
Tie sú navzájom viazané slabými väzbami.Štruktúra kapsidy obsahuje vírusovú nukleovú kyselinu a chráni ju pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia.
Pri niektorých druhoch vírusov sa na povrchu kapsidu nachádza ešte tukový obal, ktorý má často výčnelky, (napr.:vírus chrípky).
Nukleová kyselina a kapsid tvoria spolu časticu nazývanú virión.

3.Niektoré virióny majú vnútri kapsidy okrem nukleovej kyseliny ešte jeden alebo viac enzýmov potrebných na začatie procesu svojej vlastnej autoreprodukcie vnútri hostiteľskej bunky.

4.Niektoré virióny majú ešte okolo kapsidy membránový obal. Ako každá membrána je tvorený fosfolipidovou dvojrstvou a na ňu naviazanými bielkovinami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk