Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systém rastlín

Systém rastlín

Podríša:
Nižšie rastliny – Thallobionta
Oddelenie: Červené riasy – Rhodophyta
Oddelenie: Rôznobičíkaté riasy – Heterokontophyta
Triedy: Rozsievky – Bacillariophyceae
Hnedé riasy – Chaluhy – Phaeophyceae
Oddelenie: Červenoočká – Euglenophyta
Kryptomonády – Cryptophyta
Panciernatky – Dinophyta
Oddelenie: Zelené riasy – Chlorophyta
Triedy: Vlastné zelené riasy – Chlorophyceae
Spájavky – Conjugatophyceae
Chary - Charophyceae

Podríša:
Vyššie rastliny – Cormobionta silúr (pred 420 mil. rokov) Výtrusné cievnaté rastliny – Sporophyta
Oddelenie: Ryniorasty – Rhyniophyta
Oddelenie: Machorasty - Bryophyta
Triedy: Pečeňovky - Hepaticopsida
Machy – Muscopsida
Oddelenie: Plavúňorasty – Lycopodiophyta
Oddelenie: Prasličkorasty – Equisetophyta
Oddelenie: Sladičorasty – Polypodiophyta

Semenné rastliny – Spermatophyta
Oddelenie: Kordaitorasty – Cordaitophyta
Oddelenie: Borovicorasty – Pinophyta
Triedy: Ginkgá – Ginkgoopsida
Ihličnany – Pinopsida
Rady: Borovicotvaré – Pinales
Cyprusotvaré – Cupressales
Tisotvaré – Taxales
Oddelenie: Lyginodendrorasty – Lyginodendrophyta (papraďosemenné)
Oddelenie: Cykasorasty – Cycadophyta
Trieda: Cykasy – Cycadopsida
Rad: Cykasotvaré - Cycadales
Oddelenie: Magnóliorasty – Magnoliophyta
Triedy: Dvojklíčnolistové – Magnoliopsida
Jednoklíčnolistové - Liliopsida.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk