Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biosféra

Delenie biosféry: Aby bolo biosféru ľahšie študovať, rozdelujú ju ekológovia na viacero častí. Poznatky získané o každej časti kompletizujú a získavajú tak o biosfére úplnejšiu predstavu. Ekosystém možno študovať ako celok, alebo možno venovať pozornosť jednotlivým druhom organizmov, ktoré v ňom žijú.
Biosféra a Zem
Biosféra pokrýva takmer celý povrch Zeme. Zasahuje do povrchových vrstiev pôdy alebo dna morí, ako aj do nižších vrstiev atmosféry. Biosféra sa skladá z velkého množstva rozličných biómov a ekosystémov. Zem je zatial jedina planéta na ktorej je život. Jej atmosféra obsahuje prvky potrebné pre život organizmov a chráni ich pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia a dopadom drobných telies z vesmíru

Ekologická Nika - je postavenie ktoré živý organizmus zastáva v ekosystéme. Nika zahŕňa miesto, ktoré obýva, potravu ktorou sa živí, vzťahy k iným organizmom a spôsob jeho správania. Niku možno prirovnať k zamestnaniu danného jedinca
Stanovište -(habitat,biotop) - je prostredie v ktorom danný organizmus žije. Každé stanovište obsahuje viaceré ekologické niky. Príkladom stanovista jeleňa je ihličnatý les.Väčšina zvierat je schopná obývať viaceré druhy stanovíšť. Ekosystém - je sústava tvorená všetkými organizmami žijúcimi na určitom mieste a ich neživým okolím - ekotopom (skaly, pôda) v ktorom prebieha viac-menej uzavretý tok hmoty a energie
Biómy - Ekosystémy ktoré sa vyznačujú určitými spoločnými vonkajšímy znakmi,napríklad dažďové pralesy, púšťe, stepi alebo tundry tvoria biómy.Na obrázku vidíme hranice medzi dvoma biómami - bióma mora a severského ihličnatého lesa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk