Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vitamíny

Vitamíny sú organické zlúčeniny potrebné pre život, rast a zdravie živočíchov a ľudí. Ich nedostatok v potrave má za následok rôzne vážne ochorenia, tzv. avitaminózy. Vitamíny prevažne označujeme veľkými písmenami abecedy. Podľa rozpustnosti ich rozdeľujeme na dve veľké skupiny: na vitamíny rozpustné v tukoch a na vitamíny rozpustné vo vode.
Aj keď vitamíny majú rôznu chemickú štruktúru, predsa ich možno (v závislosti od ich štruktúry) zadeliť do niektorých skupín:
- alfatická skupina
- alicyklická skupina
- aromatická skupina
- heterocyklická skupina


Alfatická skupina

Najznámejší vitamín alfatickej skupiny je vitamín C (kyselina askorbová).
Kyselina askorbová (vitamín C) sa nachádza v čerstvých plodoch ovocia a v zelenine (šípky, ríbezle, pomaranče, špenát atď.). Nedostatok vitamínu C v potrave zapríčiňuje choro-bu skorbut, pri ktorej nastávajú štrukturálne zmeny v chrupavkách, kostiach a zuboch.
Syntetickú kyselinu askorbovú možno získať z D – glukózy

Alicyklická skupina

Do alicyklickej skupiny vitamínov zaraďujeme vitamíny s nasýteným alebo nenasýte-ným kruhom.
Vitamíny A sa nachádzajú v masle, vajcovom žĺtku, rybacom oleji, pečeni. Nedostatok vitamínu A v potrave sa prejavuje poklesom hmotnosti, degeneračnými zmenami v slizniciach, napr. zákal a vysychanie očnej rohovky (xeroftalmia).
Vitamín A sa dá pripraviť z  - jonónu
Z vitamínov D sú najznámejšie D2, D3 a D4 vitamíny. Nedostatok vitamínov D spôso-buje rachitídu, chorobu vyskytujúcu sa najmä u detí, pri ktorej je ohrozený normálny rast kostí.
Vitamín D2 (antirachitický vitamín) sa získava ožarovaním ergosterolu prítomného v kvasinkách ultrafialovými lúčmi. Vitamín D2 sa používa v humánnej medicíne alebo v zmesi s inými vitamínmi D.
Vitamín D3 sa vyskytuje spolu s A vitamínom v pečeňovom tuku tučniakov a tresiek. Možno ho získať ožarovaním 7-dehydrocholesterolu (provitamín D3). Je biologicky účinnejší ako vitamín D2.
Vitamín D4 je štruktúrou veľmi podobný vitamínu D2. Odlišuje sa od neho tým, že ne-má v bočnom reťazci dvojitú väzbu. Jeho antirachitický účinok je slabší ako pri predchádza-júcich vitamínoch.

Aromatická skupina

Vitamíny E (tokoferoly) sú nevyhnutne potrebné pre rast a rozmnožovanie živých or-ganizmov. Nazývajú sa preto antisterilné vitamíny. Doteraz sa podarilo izolovať z prírodného materiálu 4 vitamíny E. Vitamíny E obsahujú oleje nachádzajúce sa v klíčkoch pšenice.
Vitamíny K1.

Poznáme vitamíny K1 a K2, obidva izolované z prírodného materiálu. Vi-tamín K1 (fylochinón) obsahujú zelené časti rastlín a pečeň živočíchov. Používa sa v medicíne ako látka, ktorá zabraňuje zrážaniu krvi. Syntetický vitamín K1 možno získať kondenzáciou 2-metyl –1, 4-naftohydrochión acetátu s fytolom.

Heterocyklická skupina

Do tejto skupiny zaraďujeme vitamíny B.
Vitamín B1 (tiamín, aneurín) je veľmi dôležitý doplnkový faktor potravy. Jeho nedosta-tok zapríčiňuje chorobu beri-beri. Z prírodného materiálu sa izoluje dnes len nepatrné množ-stvo vitamínu B1 v porovnaní s jeho priemyselnou výrobou, ktorá predstavuje desiatky ton ročne.
Nedostatok vitamínu B2 sa prejavuje chorobou podobnou pelarge. Nadviazaný na biel-koviny a kyselinu fosforečnú je dôležitou zložkou enzýmov. Vitamín B2 je veľmi rozšírený v prírode, nachádza sa v kvasniciach, zelenine, mlieku, mäse, pečeni a pod.
Kyselina listová bola izolovaná z pečene a zo špenátu. Zaraďujeme ju do skupiny B vi-tamínov. Pre jednobunkové živočíchy je kyselina listová dôležitý rastový faktor. V medicíne sa používa spolu s vitamínom B12 na liečenie zhubnej anémie.

Zdroje:
Organická chémia (J. Kováč – Š. Kováč) -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk