Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rádioaktivita

-schopnosť nestabilného atómového jadra, premeniť sa na iné, stabilnejšie atómového jadra pri súčastnom uvoľnení rádioaktívneho žiarenia.

a) prirodzená rádioaktivita: samovoľný rozpad nestabilných nuklidov vyskytujúcich sa v
prírode, sprevádzaný uvoľnením rádioaktívneho žiarenia
napr.: 22688Ra  22286Rn + 42
b) umelá rádioaktivita: samovoľný rozpad umelo pripravených nuklidov, sprevádzaný
uvoľnením rádioaktívneho žiarenia

Rádioaktívne žiarenie:

a) žiarenie - rýchlo letiace 42, silné ionizačné účinky, malá prenikavosť, vychyľuje sa
v elektrickom aj magnetickom poli
b) žiarenie  - rýchlo letiace elektróny, prenikavejšie ako  žiarenie, vychyľuje sa v
elektrickom aj magnetickom poli
c) žiarenie  - elektromagnetické vlnenie, najprenikavejšie, nevychyľuje sa v elektri-
ckom magnetickom poli

Rádioaktívne rozpady:

a) rozpad  AZX  A-4Z-2Y + 42 22688Ra  22286Rn + 42
b) premena - 10n  11p + 0-1e AZX  AZ+1Y + 0-1e
c) premena + 10p  10n + 01e AZX  AZ-1Y + 01e (pozitrón).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk