Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vodík

1) Vodík se nachází v 1.A skupině a v 1.periodě. V atomovém jádře má jeden proton a v obalu jeden elektron. Byly zjištěny tři izotopy vodíku lišící se počtem neutronů v jádře: lehký, deuterium a tritium.
2) V přírodě se vodík objevuje vázaný a to hlavně ve sloučenině vody (která pokrývá 2/3 zemského povrchu) a v jiných organických sloučeninách.
A ve vesmíru je vodík nejrozšířenějším prvkem vůbec.Vyskytuje se v plynném obalu Slunce, mlhovinách… Volný vodík se vyskytuje především ve formě dvouatomových molekul H2, ve kterých jsou atomy vodíku poutány jednoduchou vazbou.
3) Vodík je za normálních podmínek bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Slučuje se téměř se všemi prvky s výjimkou vzácných plynů a některých přechodných kovů. V přítomnosti kyslíku hoří, ale sám hoření nepodporuje.
4) Laboratorně se vodík připravuje redukcí buď z vody nebo ze zředěných kyselin.

Zn + H2 SO4 → Zn SO4 + H2

NaH + H2O → H2 + NaOH

5) Průmyslově se vodík vyrábí elektrolýzou vodného roztoku NaCl, rozkladem methanu či jiných uhlovodíků nebo reakcí vodní páry s rozžhaveným koksem.

C + H2O → CO + H2

CO + H2O → CO2 + H2

6) V chemickém průmyslu se vodík používá k syntézám anorganických a organických sloučenin, v metalurgii k redukci těžko vyredukovatelných kovů, ke sváření a tavení kovů. Kapalný vodík se používá též jako raketové palivo. Pro použití se dodává v ocelových tlakových lahvích označených červeným pruhem.

Zdroje:
učebnice chemie -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk