Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Uhlie

-je to tvrdá, čierna, tuhá látka, ktorá vznikala v priebehu miliónov rokov z fosílnych zvyškov rastlín. Je to najmä uhlík, ale obsahuje aj vodík, kyslík, dusík a síru. Vrstvy uhlia sú uložené pod zemou v slojoch, ktoré vyzerajú ako vrstvy krému v torte. Niektoré vrstvy sa nachádzajú v blízkosti povrchu a dajú sa ťažiť rýpadlami. Hovoríme tomu povrchové dobývanie. Väčšina vrstiev je však uložená oveľa hlbšie. Musia ich dolovať baníci, ktorí používajú ťažké stroje. Sú tri druhy uhlia:
1. Lignit
2. Antracit
3. Hnedé uhlie.

Ročne sa vyťaží 5 000 miliónov ton uhlia. Uhlie sa používa ako palivo v elektrárňach, v priemysle a v domácnostiach. Z tvrdého uhlia, ktoré sa nachádza hlboko v podzemí, sa pri spaľovaní uvoľňuje viac energie.
- Z rašeliny sa vyrábajú brikety na kúrenie.
- Mäkké, drobivé čierne uhlie sa používa na výrobu koksu.
- Čierne kamenné uhlie sa spaľuje v elektrárňach.
- Antracit sa používa v domácnostiach a v továrňach.

Je dôležitým zdrojom chemikálíí/vyrába sa rozkladnou destiláciou uhlia/, ktoré sa teraz väčšinou vyrába z ropy.
Obr:Na obrázku sú uvedené produkty rozkladnej destilácie, zohrievaním uhlia za neprítomnosti vzduchu.

UHLIE Rozkladná destilácia Svietiplyn
- Amoniak/čpavok/
- Benzén
- Síra
- Koks
- Decht

1. Svietiplyn: obsahuje najmä vodík, metán, etylén a prudko jedovatý oxid uhoľnatý. Používa sa ako palivo-pohonná látka.
2. Decht: izoluje sa s neho benzén, naftalén a veľa ďaľších dôležitých látok. Používa sa na stavbu ciest.
3. Koks: sivastá, pórovitá, krehká tuhá látka obsahujúca viac ako 80% uhlíka. Výraba sa zohrievaním uhlia bez prístupu vzduchu v koksových peciach alebo ako vedľajší produkt pri výrobe svietiplynu. Je to bezdymové palivo.
4. Amoniaková voda: je vedľajším produktom, ktorá sa používa na výrobu dusíkatých hnojív.

Drevené uhlie-pórovitá, čierna, amorfná forma znečisteného uhlíka. Pripravuje sa zohrievaním organických látok za neprítomnosti kyslíka.
Niektoré použitia dreveného uhlia:
1. Umelci používajú drevené uhlie na kreslenie.
2. Používa sa ako bezdymové palivo/pri grilovaní/
3. Na výrobu vložiek do topánok
Uhlíkové vlákna-čierne, jamné vlákno čistého uhlíka, vyrobené z organických textilných vlákien. Sú silnejšie a tvrdšie ako iné látky tej istej hmotnosti a používajú sa na výrobu ľahkých člnov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk