Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Enzýmy

V našom tele prebieha nespočetne veľa reakcií zabezpečujúcich jeho správny chod. Pri mnohých týchto reakciách sú potrebné katalyzátory. Enzýmy sú látky nachádzajúce sa v našom tele. Sú veľmi dôležité a to z toho dôvodu, že práve ony sú tými katalyzátormi. Bez nich by veľa reakcií prebiehalo veľmi pomaly alebo by sa dokonca ani neuskutočnilo.
Enzýmy majú dva druhy špecifickosti. Je to funkčná špecifickosť – čiže ten ktorý enzým rozlíšime podľa toho, aký typ reakcie riadi. Ďalej je to substrátová špecifickosť – čiže enzým môže pôsobiť len na istú látku. Špecifickosť enzýmov je daná pôsobením polypeptidového reťazca. Funkčná špecifickosť je v istom mieste molekuly, substrátovú špecifickosť určuje nebielkovinová zložka. Enzýmy sa skladajú z dvoch častí – bielkovinová zložka, čiže koenzým a bielkovinová zložka – apoenzým.
Enzým pôsobí tak, že sa naviaže na substrát. Toto spojenie je však len dočasné. Miesto spojenia substrátu a enzýmu sa nazýva aktívne centrum. Enzýmy môžeme prijímať v potrave, no môžeme si ich aj vytvárať a to troma spôsobmi.
· Riadenie syntézy molekuly enzýmu, inak povedané enzým sa vytvára pre istý typ chemickej reakcie. Ak táto reakcia už neprebieha, enzým sa rozpadne.
· Zmena štruktúry molekuly enzýmu. Istý enzým sa v látke nachádza stále. Pôsobí podľa toho, či naň pôsobia aktivátory alebo inhibítory. Aktivátory aktivujú činnosť enzýmov. Inhibítory reakcii bránia. Môžu nimi byť aj iné enzýmy.
· Rovnováha enzymatických reakcií Ak sa v produkte zmení koncentrácia, enzým začne pôsobiť na substrát aby sa udržala rovnováha daná pomerom substrátu a produktu, enzým vytvára zo substrátu ďalší produkt.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk