referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Nukleové kyseliny
Dátum pridania: 09.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cosmogirl191
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 039
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Významnú úlohu v metabolizme má ATP /kys.adenozíntrifosforečná/

primárny zdroj energie v bunke.
Obsahuje 2 vysokoenergetické hydrolyzovateľné fosfoanhydridové vázby,ktoré označujeme vlnovkou ~.Zlúčeniny ,ktoré takéto väzby obsahujú ,voláme makroergické.
Množstvo energie uvoľnenej pri hydrolýze je väčšie ako pri hydrolýze iných typov zlúčenín.

Proteosyntéza

Prenos gen.info
-deje sa na molekulovej úrovni, prebieha len jedným smerom/z jadra do cytoplazmy/
Pre uchovanie a prenos gen.info v bunke určenej primárnou štruktúrou DNA platí tzv. centrálna dogma molekulárnej biológie/F.Crick r,1958/

Centrálna dogma definuj 3 hl. procesy: replikácia:/zdvojenie DNA za vzniku identických kópií/,transkripcia/prepis,gen.info z DNA sa prepisuje do mRNA/,translácia/preklad,gen.info je dekódovaná a preložená z poradia nukleotidov NK do poradia aminokyselín potrebných pre syntézu polypeptidového reťazca.

Replikácia DNA
Vytvárajú sa identické kópie DNA v bunke. Tento proces začína čiastočným rozvinutím dvojzávitnice DNA v dôsledku rozrušenia vodíkových väzieb medzi komplementárnymi bázami.
Deoxyribonukleotidy novovznikajúceho reťazca sa viažu ku každému pôvodnému reťazcu na princípe komplementarity dusíkatých báz A=T , G C.Viazanie týchto nových reťazcov a rast nového reťazca ,kt.je komplementárny s pôvodným ,katalyzuje DNA polymeráza./enzým/
Ukončenie replikácie—celé vlákno sa musí zreplikovať po celom úseku DNA pre daný znak, výsledkom replikácie DNA sú 2 rovnaké molekuly DNA,z kt.každá obsahuje 1 reťazec z pôvodnej molekuly a jeden je novosyntetizovaný

Transkripcia /syntéza mRNA/
Info sa prenáša z jadra bunky /z DNA/,kde je uložená ,do cytoplazmy.
Nukleotidy sa prepisujú podľa princípu komplementarity do mRNA.
Mechanizmus je veľmi podobný replikácii.
Enzým,kt.dej katalyzuje sa nazýva RNA polymeráza
Cukrová zložka potrebná k syntéze je ribóza,miesto T sa do mRNA zabudovává U.
Utvorená mRNA,kt.má tvar vlákna ,sa potom viaže na bunkové organely-ribozómy.Väzbou mRNA sa viaceré ribozómy navzájom spájajú ,čím sa utvorí polyribozóm.Spojenie medzi mRNA a jednotlivými ribozómami nie je pevné, preto sa ribozómy môžu pohybovať po vlákne mRNA od jeho jedného konca po druhý.

Translácia
Nukleotidy v molekule mRNA sa prekladajú poradia aminokyselín vytvárajúcej sa bielkoviny. Tento dej prebieha na ribozómoch/majú veľkú a malú podjednotku,kde môže prebiehať syntéza/
Translácia začína pripojením malej podjednotky ribozómu k mRNA
Správa obsiahnutá v mRNA je dekódovaná prostredníctvom transferových tRNA. Každá z kódovaných aminokyselín má jednu alebo viac pre ňu špecifických tRNA. Všetky tRNA obsahujúce vo svojej štruktúre dve dôležité miesta:
Translácia začína pripojením malej podjednotky ribozómu k mRNA
Správa obsiahnutá v mRNA je dekódovaná prostredníctvom transferových tRNA. Každá z kódovaných aminokyselín má jednu alebo viac pre ňu špecifických tRNA. Všetky tRNA obsahujúce vo svojej štruktúre dve dôležité miesta:
1,antikodón, ktorý je určený poradím troch nukleotidov komplementárnych ku kodónu na mRNA špecifikujúceho aminokyselinu,
2,miesto pre naviazanie zodpovedajúcej aminokyseliny.
Prvým štartujúcim (iniciačným) kodónom na mRNA je triplet/AUG/ kódujúci aminokyselinu metionin. K iniciačnému kodónu sa pripojí tRNA prenášajúca túto prvú aminokyselinu.
V ďalšom kroku sa pripojí veľká podjednotka ribozómu a prečíta sa ďalší triplet kódujúci druhú aminokyselinu. Pohybom ribozómov po vlákne mRNA sa postupne viažu ďalšie molekuly tRNA, ktoré prinášajú ďalšie aminokyseliny.
Aminokyseliny sa viažu navzájom peptidovými väzbami. Rastúci polypeptidový reťazec naviazaný na molekulu predchádzajúcej tRNA sa vždy viaže peptidovou väzbou s aminokyselinou prenášanou nasledujúcou tRNA. Predchádzajúca tRNA sa uvoľní a rastúci peptidový reťazec zostane naviazaný na nasledujúcej tRNA.
Proces translácie sa končí vtedy,keď sa na vlákne mRNA vyskytne stopkodón/UGA,UAA,UAG/,ku ktorému neexistuje komplementárny antikodón tRNA.

Syntéza bielkovín môže byť inhibovaná niektorými antibiotikami/tetracyklín,chloramfenikol/,ktoré sa využívajú v medicíne na zastavenie syntézy bielkovín v mikroorganizmoch, ktoré sú príčinou rôznych ochorení.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Nukleové kyseliny GYM 2.9847 1223 slov
Nukleové kyseliny GYM 2.9865 1225 slov
Nukleové kyseliny GYM 2.9886 661 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.