referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Prvky p
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: YKK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 652
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Prvky p3:

- prvky V A skupiny: N, P, As, Sb, Bi
- ns2np3 =) do oktetu im chýbajú 3 e- , oxidač. č.- -III, ..., 0, ..., V
- vlastnosti: As- polokovová pevná látka; jedovatý (myší jed, otravy) 
                  Sb- polokovová pevná látka; nátery, čiernenie obočia, prísada do zliatin, škrtacie plochy zápaliek, vo farmácii 
                  Bi- kovová pevná látka, nízka teplota tavenia; výroba ľahkotaviteľných zliatin (signalizačných zariadení), vo farmácii (masti, dezinfikačné prostriedky na ťažko hojace sa rany), ochladzovanie jadrových reaktorov, spájanie kovov so sklom. 
                  P- pevná nekovová látka, nachádza sa v minerále apatit, čistá tvorí 3 alotropické modifikácie:
                                       1) biely-P4- najreaktívnejší, prudko jedovatý, trením sa zapaľuje 
                                       2)červený- Pn  
                                       3)čierny- vrstevnatý 
                        zlúčniny: P4–) P4O6––) P4O10 
                                      P4O10- biela kryštalická látka, hydroskopická, vysušovanie látok 
                                        P4O10+6H2O–) 4H3PO4- tuhá kryšatlická látka, vo vodnom roztoku silná kyselina, vznik polykyselín: 
                                                                             H3PO4––) H4P2O7––) (HPO3)n 
                        soli: 3 rady od H3PO4: fosforečnany- Ca3(PO4)2- príprava hnojív-  superfosfát (Ca(H2PO4)2. CaSO4. 2H2O) 
                                                                                              -zložka apatitov 
                                                         hydrogénfosrorečnyny 
                                                         dihydrogénfosforečnany        
                        - výroba: rozklad prírodných fosforečnanov 
                 N- bezfarebný nekovový plyn, 78% v ovzduší (molekuly N2 sú nezlúčivé  a bránia O s nimi reagovať); výroba frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu; uložený v nádobách so zeleným pásom; 
                    -použitie: v kožnom lekárstve, na vytvorenie stálej nezlúčivej atmosféry (zváranie a rezanie kovov) 
                    -výskyt: čistý: N2- veľmi stabilný, vytvorenie nezlúčivej atmosféry 
                                 bezkyslíkaté zlúčeniny: NH3- bezfarebný plyn, charakteristického zápachu, vodíková väzba medzi molekulami =) dobre rozpustný vo H2O 
                                                                         - vo vodných roztokoch môže dávať komplexné zlúčeniny, 
                                                                         - použitie- v hnojárstve, výroba farbív, chladiacích látok, salmiak (náplň do autobatérii) 
                                                                                                       NH3+ HCl -) NH4+Cl- 
                                  kyslíkaté zlúčeniny: oxidy- NI-V + O: NO, NO2- zložky priemyselného exhalátu, výfukové plyny, jedovaté, škodia živ. prostrediu (kyslé dažde) 
                                                           kyseliny- HNO3- bezfarebná silná kyselina, silné oxidačné účinky závisia od: 
                                                                                  1)koncentrácie (čím viac % tým silnejšia) 
                                                                                  2)druhu oxidovanej látky (reaguje takmer so všetkými p. okrem Au a platinových kovov- tie iba v lúčavke kráľovskej- NO3+ HCl (1:3) ) 
                                                                                  3) teploty 
                                                                        - Pasivácia kovov- ponorenie kovu do koncentrovanej kys., pričom na povrchu kovov sa utvorí vrstva oxidov, ktoré zabraňujú korózii Cu+ HNO3 -) Cu(NO3)2 + NO3+ H2O       (zriedené k.) 
                          Zn+HNO3-) Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

                                                           soli- dusitany- výroba farbív 
                                                                  dusičnany- farbivá, liečivá, hnojivá, výbušniny 
                                                                                  NaNO3- čilský liadok      
                                                                                 NH4NO3, disíkaté vápno, (NH4)2SO4- hnojivá 
                                                               - výroba: ?

Prvky p2:

- prvky IV A skupiny: C, Si, Ge, Sn, Pb
- ns2np2=) do oktetu im chýbajú 4e-, oxid. č.: -IV(iba c a Si),...,0,...,IV 
- výskyt: v čistom stave len C, ostatné len v zlúčeninách, 

                     C- diamant, grafit, org. zlúčeniny, ropa, zemný plyn, uhlie, uhličitany,... 
                     Si- 2. najrozšírenejší, hlinitokremičitany- v zemskej kôre (SiAl) 
                     Ge- vzácne, spolu so Zn 
                     Sn- v rude cínovec (SnO2) 
                     Pb- v galenite (PbS)

- vlastnosti:  C- nekovová pevná látka, biogénny 
                     - výskyt: čistý- diamant- väzby veľmi pevné, najtvrdšia prírodná látka; klenotníctvo, brúsenie a rezanie skla, hroty vrtných súprav 
                                          - grafit(tuha)- krehká, elektricky vodivá, stiera sa; ceruzky, elektródy (výroba Al), mazadlo ložísk, filter, na zachytávanie škod. látok živočíšne uhlie) 
                                          - uhlie-)koks- výroba Fe pri vysokých peciach Fe2O3+3C–)3CO+2Fe 

                                   bezkyslíkaté zlúčeniny: C+H–) uhľovodíky 
                                                                     C+ kov–) karbidy (CaC2) 
                                                                     C+S-) sírouhlík CS2-nepolárne rozpúšť         
                                                                     C+ halogenid-)CCl4- chlorid uhličitý  
                                                                     C+N-) kyanidy- HCN-k. kyanovodíková 

                                                                    CaCN2- dusikáte vápno 

                                    kyslíkaté zlúčeniny

                                              oxidy- CO- vzniká spaľovaním C za nedostatku vzduchu CO2+C-)2CO, zložka vykurovacích plynov, redukčné účinky 
                                                        CO2- vzniká pri dokonalom horení 2CO+O2-)2CO2; a pri dýchaní; jedovatý bezfarebný plyn, menej reaktívny, nemá oxid. účinky, reaktant fotosyntézy 
                                              kyseliny: CO2+H2O-) H2CO3 
                                                     soli: uhličitany- CaCO3- stavebníctvo (cement, pálené vápno) 
                                                                            Na2CO3- sóda- potravinárstvo, zmäkčovanie vody 
                                                            hydrogén uhličitany- Ca(HCO3)2- prechodná tvrdosť vody, kotolný kameň 
                                                                                          NaHCO3- potláčanie kyslosti 

            Ge- polokovová pevná látka, polovodič, rádioaktívny, objavil- Winkler z Mendelejových predpovedí (o 15 rokov) 
            Sn- striebrobiely lesklý kov, ľahko sa taví, pod -13°C sa rozpadá na prášok; letovanie plošných spojív, výroba zlúčenín, konzeriev,... 
            Pb- striebrobiely kov, ľahko taviteľný, ťažký, mäkký, neťažný (odlieva sa), zachytáva röntgenové a rádioaktívne lúče; výroba zliatin, káblov, rybárskych závaží, strelív, akumulátorov,  jeho zlúčeniny sú jedovaté 
             Si- nekovová pevná látka, tmavá, krehká, vlastnosťami sa výrazne líši od C aj keď štruktúrou je podobný diamantu, teplota topenia- 1415°C a varu- 2360°C 

                 - zlúčeniny: bezkyslíkaté- Si + H-) silány- SiH4- silán 
                                                       Si + halogenidy-) halogenidy kremičité SiX4 
                                                       Si + kovy-) silicidy 
                                   kyslíkaté: oxidy- Si-O- veľmi pevné väzby 
                                                           SiO2- pevná, ťažko taviteľná látka s polymérnou štruktúrou, stály voči kyselinám (okrem HF), súčasť kremenného piesku pri výrobe skla a porcelánu), 3 modifikácie: kremeň––) tridymit––) kristobalit; 
                                                           kremeň- číry = kryštál, fialový = ametyst, 
                                                           hnedý = záhneda, žltý = citrín 

                                                         SiO4- tvar tetraédera (štvorstena), môže mať polymérnu štruktúru 
                                                    kyseliny: H4SiO4- tetrahydrogén kremičitá; vzniká pri hydrolýze halogenidov kremičitých, alebo okyslením vodných roztokov kremičitanov; známa len vo vodnom roztoku, z ktorého sa po čase vylučuje polymérny sól a po ďalšom státí rôsolovitý gél a jeho vysušením sa získava tuhý silikagél má absorpčné schopnosti) 
                                                    soli: kremičitany- Na2SiO3, K2SiO3- podstata vodného skla hlinitokremičitany= živce 
                                                                            - CaAlSiO3- súčasť cementa 
                 - použitie: výroba skla- obyčajné- tabuľové a fľaškové, Na2O. CaO. 6 SiO2 
                                                                 - tepelne odolné- kremenné a draselné sklo 
                                                  - chemické- B2O3 
                                                   - olovnaté sklo- optické prístroje a röntgeny 
                                                   - sodnodraselné- český kryštál 
                                                  - farebné- pridaním Co, Cu,...

Prvky p1:

- prvky III A skupiny: B, Al, Ga, In, Tl 
- ns2np1=) chýba im 5e- do oktetu, čiže iba odovzdávajú 3e-, oxidač. č.- III
- výskyt: len v zlúčeninách, B- borax; Al- 3 najrozšírenejší, hlinitokremičitany (Al2O3.H2O), korund (Al2O3); Ga, In, Tl- vzácne
- vlastnosti: smerom dole v tabuľke klesá elektronegativita 

                     B- nekovová pevná látka, kovolesklá, tmavá, chemicky nereaktívna, biogénny prvok pre rastliny (kvitnutie) 
                        - zlúčeniny: bezkyslíkaté- borany, halogenidy borité (BX3) 
                                          kyslíkaté- kyselina trihydrogén boritá- H3BO3 
                                                            kyselina boritá- HBO2 
                                                            borax- pri výrobe smált, glazúry v keramike, spájanie kovov, výroba špeciálnych chem. skiel 

                   Ga- kovová pevná látka, 1. prvok objavený na základe Mendelejových predpovedí, teplota topenia- 30°C a varu- 2070°C; teplomery na meranie vysokých teplôt, zrkadla na vysoké teploty 

                     Al- 2. najpriemyselnejší kov, 3. najrozšírenejší, striebrobiely, lesklý, ľahký, kujný, ťažný, elektricky vodivý, odolný voči korózii, má redukčné schopnosti (získavanie niektorých kovov- MN, Cr, Mo, V), 
                        - aluminotermia- pri vysokej teplote 3000-3500°C; s kyslíkom výrazne exotermická: 4Al+3O2-) 2Al2O3 DH= -E 
                        - výroba: v hlinikárni v Žiari nad Hronom; z bauxidu z maď. kryolitu (Na3AlF6), elektrolýzou pri vysokých teplotách (900-950°C) 
                        - použitie: výroba zliatin hl. v letectve a automobilovom priemysle, priemyselné konštrukcie, kľučky, elektrické vodiče, mince (50 halierniky), strešné krytiny, fólie, alobal      
                        - zlúčeniny: bezkyslíkaté- Al + halogenid-) AlX3- AlF3––) Na3[AlF6] 
                                              kyslíkaté- Al2O3, AlOH3- amorfné 
                                                              kaolin- výroba porcelánu, tehly, škrydle 

                      In- kovová pevná látka, strieborný lesk, mäkká (dá sa krájať nožom); výroba reflektorov, rádiolokátorov, zrkadiel, svetlometov 

                      Tl- kovová látka, striebrobiela, pomerne ľahká, taviteľná výroba kyselinovzdorných zliatin, vo fotografii, v medicíne, ničenie hlodavcov (TlSO4)
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Prvky P GYM 2.9877 1040 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.