Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kyslík

Výskyt:

 • najrozšírenejší prvok na zemi: atmosféra 21%, hydrosféra v zemskej kôre vo forme minerálov a hornín 
 • biogénny prvok, ľudské telo obsahuje 62% kyslíka
 • voľný: O2' O3
 • viazaný: najčastejšie O –III(C~2., živce)
 • Vlastnosti:
  • fyzikálne: za normálnych podmienok plyn bez farby a zápachu, ťažší ako vzduch, skvapalnený je modrý
  • chemické: vysoko reaktívny plyn, rozpúšťa sa v malom množstve vo vode, s rastúcou teplotourozpustnosť vo vode klesá, reaguje s kovmi aj snekovmi, kondenzuje na modrastú kvapalinu- kyslík je silné oxidačné činidlo, pri vyšších teplotách oxiduje priamo väčšinu prvkov, tieto reakcie sú silne exotermické; silnejšie oxidačné činidlo je ozón-
 • oxidácia : a) pomalá (dýchanie, korózia) prebieha pri nízkych teplotáchb) pri vyšších teplotách prebieha rýchlejšie (exotermické reakcie) ~c) horenie - prudká oxidácia sprevádzaná tepelným aj svetelným žiarením )
 • Príprava:1) tepelný rozklad niektorých kyslíkatých zlúčenín 2HgO=>2Hg + O2 ,2KCI03=>2KCI +3O22) elektrolýza vody3) destilácia kvapalného vzduchu
 • Použitie:- dodáva sa v oceľových nádobách označených modrým pruhom - autogénne zváranie a rezanie kovov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk