Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Soli

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónov kovových prvkov ( alebo amónneho katiónu NH4+) a aniónov kyselín

Sírany sú soli kyseliny sírovej ( -SO4-II )

Siričitany sú soli kyseliny siričitej ( -So3-II)

Uhličitany sú soli kyseliny uhličitej ( -Co3-II)

Kremičitany sú soli kyseliny kremičitej ( -SiO3-II)

Dusičnany sú soli kyseliny dusičnej ( -NO3-I)

Fosforečnany sú soli kyseliny fosforečnej ( -PO4-III)

Amónne soli obsahujú amónny katión NH4+ a anión kyseliny

Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny fluóru, chlóru, brómu a jódu. Halogény v halogenidoch majú oxidačné číslo –I

Sulfidy sú dvojprvkové zlúčeniny síry. Síra v sulfidoch má oxidačné číslo –II

Vznik soli:

1. Zlučovaním kovu s nekovom (Pb + S –––– PbS)
2. Reakciou kovu s kyselinou (Zn + 2HCl –––– H2 + ZnCl2)
3. Neutralizáciou ( H2SO4 + NaOH –––––– H2O + Na2SO4)
4. Reakciou hydroxidotvorného oxidu s kyselinou ( K2O + H2SO4 –––––– K2SO4 + H2O)
5. Reakciou kyselinotvorného oxidu s hydroxidom ( CO2 + 2NaCO3 –––– Na2CO3 + H2O)

Charakteristické vlastnosti solí :

1. V tuhom stave nevedú elektrický prúd, naopak v tavenine a v roztoku sú dobrými vodičmi elektrického prúdu.
2. V prírode sa väčšinou nachádzajú v kryštalickom stave.
3. V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.
4. Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk