Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkalické kovy

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Fyz. vlastnosti:

-lesklé mäkké kovy, majú dobrú tepelnú vodivosť, sú kujné a ťažné, majú vysoké teploty topenia, dajú sa krájať nožom, na vzduchu sa oxidujú, sú samozápalné –uchovávanie pod petrolejom

Výskyt:

NaCl – kamenná soľ
KCl – silvín, NaNO3 - čílsky liadok, KNO3 - draselný liadok
Na a K – biogénne prvky

Chemické vlastnosti:

- rad napätia kovov je naľavo
- ich reaktívnosť stúpa nadol
- sú schopné vyredukovať H z iných zlúčenín

Použitie:

Li - prísada do zliatin
Na - redukčné činidlo, lampy
K +Na - chladenie atómových reaktorov
Rb,Cs – fotočlánky

Alkalické kovy majú vo svojich zlúčeninách oxidačné číslo +I. Existujú v nich ako katióny s veľmi podobnými vlastnosťami a sú bezfarebné, vlastnosti zlúčenín určujú kompenzujúce anióny, prípadná farebnosť je spôsobená aniónmi. Zlúčeniny majú silne iónový charakter a sú zväčša rozpustné vo vode, kde sú plne disociované na ióny. Zlúčeniny alkalických kovov charakteristicky sfarbujú nesvietivý plameň (Li – do červena, Na – do žlta, K – modrofialovo, Rb – červenofialovo, Cs – do modra).

Priemyslovo dôležité chemické látky sú hydroxid sodný NaOH a uhličitan sodný Na2CO3, používané ako silné anorganické zásady. Vyrábajú sa vo veľkých množstvách. Surovinou k ich výrobe je chlorid sodný NaCl.

Hydroxidy alkalických kovov sú bezfarebné, na vzduchu vlhnúce (hygroskopické) látky, vo vode dobre rozpustné, s leptavými účinkami. Pohlcujú oxid uhličitý a iné plyny kyslej povahy. Vo vodnom roztoku plne disociujú na katióny a hydroxidové anióny. Sú silné zásady. Ich použitie je veľmi široké, napríklad na výrobu mydiel, celulózy a papiera, umelého hodvábu, pri výrobe oxidu hlinitého.

Z uhličitanov alkalických kovov sú najvýznamnejšie uhličitany Na a K.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk