Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lipidy

Lipidy

- estery alkoholov a vyšších mastných kyselín
- prírodné organické zlúčeniny živočíšneho aj rastlinného pôvodu
- hydrofóbne látky nerozpustné vo vode, rozpustné v nepolárnych organických rozpúšťadlách

Funkcie lipidov:
- stavebná látka bunkových membrán
- zdroj a zásoba energie
- tepelná izolácia, mechanická ochrana niektorých orgánov
- rozpúšťadlo niektorých látok (napr. vitamínov, farbív, liečiv...)

Rozdelenie lipidov:
1) jednoduché lipidy – tuky, vosky
2) zložené lipidy – glykolipidy, fosfolipidy


Jednoduché lipidy

- estery vyšších mastných kyselín a alkoholov
- podľa alkoholovej zložky rozlišujeme tuky a vosky


TUKY (acylglyceroly)

- estery vyšších mastných kyselín s glycerolom
- esterifikovaná môže byť jedna, dve alebo všetky tri hydroxylové skupiny

a) tuhé (mazľavé) – obsahujú prevažne acyly nasýtených mastných kyselín
b) kvapalné (oleje) – obsahujú prevažne acyly nenasýtených mastných kyselín

- ľahko podliehajú hydrolýze:
a) pri kyslej hydrolýze vzniká glycerol a zmes mastných kyselín
b) pri zásaditej hydrolýze (zmydeľňovaní) vzniká glycerol a soli mastných kyselín → mydlá
→ sodné mydlá – sú tuhé a používajú sa ako čistiace alebo pracie prostriedky
→ draselné mydlá – sú mazľavé a používajú sa na prípravu dezinfekčných prostriedkov

Tuchnutie (žltnutie) tukov
- rozklad tukov spôsobený vzdušným kyslíkom a mikroorganizmami
- najľahšie mu podliehajú oleje s obsahom nenasýtených mastných kyselín
- vznikajú nepríjemne zapáchajúce nižšie mastné kyseliny alebo nižšie aldehydy a ketóny

Stužovanie tukov
- proces hydrogenácie, pri ktorom sa aduje vodík na dvojité väzby nenasýtených kyselín, pričom vznikajú nasýtené kyseliny
- vznikajú tuky, ktoré sú odolnejšie voči tuchnutiu

Vysychanie olejov
- proces, pri ktorom niektoré oleje po rozotretí na väčšiu plochu polymerizujú a vytvárajú na vzduchu suché trvalé filmy
- výroba fermeží a náterových hmôt

1. Živočíšne tuky
- súčasťou podkožného tuku a obaľujú vnútorné orgány
- napr. masť (bravčová masť), loj (hovädzí tuk), maslo (mliečny tuk), rybí tuk
- použitie v potravinárstve, pri výrobe kozmetiky a liečiv

2. Rastlinné tuky
- nachádzajú sa najmä v semenách a plodoch
- napr. repkový, slnečnicový, olivový, ľanový olej
- použitie v potravinárstve, na výrobu náterových hmôt, pri výrobe kozmetiky a liečiv


VOSKY

- estery vyšších mastných kyselín s vyššími jednosýtnymi alkoholmi (napr. cetylalkohol, myricylalkohol, cerylalkohol)
- používajú sa v kozmetickom a farmaceutickom priemysle
- rastlinné: ochranná vrstva na plodoch a listoch rastlín (kutikula)
- živočíšne: vorvaňovina, včelí vosk, lanolín


Zložené lipidy

- obsahujú zvyšok vyššej mastnej kyseliny, alkohol (glycerol, sfingozín) a ďalšie zložky
- nazývame ich aj polárne lipidy
- molekula tvorí dve časti:
a) hydrofóbna – má dlhší uhľovodíkový reťazec (alkohol a mastná kyselina)
b) hydrofilná – má iónový charakter a schopnosť rozpúšťať sa vo vode (ďalšia zložka)
- súčasná prítomnosť hydrofóbnej a hydrofilnej časti v molekule umožňuje vytvárať vo vodných roztokoch čiastočky koloidných rozmerov, tzv. micely, alebo vytvárajú dvojvrstvy → preto sú významnými zložkami bunkových membrán.

FOSFOLIPIDY
- estery glycerolu alebo sfingozínu s mastnými kyselinami, ktoré majú vo svojich molekulách esterovo viazanú kyselinu trihydrogenfosforečnú
- vyskytujú sa prevažne v membránach buniek (v nervových pošvách), pečeni, obličkách, žĺtku, sóji

GLYKOLIPIDY
- obsahujú zvyšky monosacharidov, ktoré sa viažu glykozidovou väzbou na časť lipidov
- vyskytujú sa najmä v bunkových membránach, v sivej kôre mozgovej

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk