Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lipidy

Lipidy
 
- sú látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
- nachádzajú sa najmä v bunkových membránach a v nervových tkanivách
- sú významným zdrojom telesnej energie
- majú funkciu tepelnej izolácie, prípadne ochrany niektorých orgánov
- majú hydrofóbne vlastnosti – vode odpudivé
- v organizme tvoria prostredie, v ktorom sa rozpúšťajú biologicky významné nepolárne látky, napr. vitamíny, hormóny, liečivá alebo ešte farbivá.
- z chemického hľadiska sú to estery vyšších karboxylových kyselín
- podľa štruktúry ich rozdeľujeme na jednoduché a zložité.

Jednoduché lipidy:
- v molekule okrem kyseliny a alkoholu neobsahujú ďalšiu zložku.
- z karboxylových kys. sa v lipidoch nachádzajú kyseliny s párnym počtom atómov uhlíka, s priamym, nerozvetveným reťazcom.
- Môžu byť nasýtené a nenasýtené.
- Najčastejšie zastúpené sú: kyselina palmitová, stearová, olejová, linolová.
- podľa alkoholovej zložky sa jednoduché lipidy delia na:
acylglyceroly (tuky)
vosky

ACYLGLYCEROLY – nazývané aj tuky
- majú v molekule trojsýtny alkohol glycerol.
- esterifikovať sa môžu jedna, dve aj tri hydroxylové skupiny glycerolu.
- podľa toho vznikajú mono-, di- a tri- acylglyceroly.
- keď sa esterifikácie zúčastňuje len jeden typ karboxylovej kyseliny vznikajú jednoduché acylglyceroly. Ale keď sa na esterifikácii zúčastňujú rozdielne karboxylové kyseliny, vznikajú zmiešané acylglyceroly.
- Acylglyceroly, kt. prevažne obsahujú nasýtene kyseliny sú pri bežných podmienkach tuhé, ak obsahujú väčší podiel nenasýtených – sú tekuté
Vlastnosti a význam tukov
- čisté tuky sú bezfarebné látky, bez chuti a zápachu.
- ich negatívnou vlastnosťou je žltnutie, vzniká účinkom baktérií najmä v teplom a vlhkom prostredí.
- pri tejto oxidácii navyše vznikajú aldehydy, ketóny a nižšie karboxylové kyseliny, kt. nepríjemne zapáchajú.
- pri tomto rozklade sa znehodnocujú aj vitamíny v tukoch.
- tuky sa dajú stužovať a stužené sú stálejšie a nemajú zápach.
- nenasýtené karboxylové kys. sa nach. v potrave nazývame ich esenciálne a sú pre nás nevyhnutné.
- oleje, kt. na vzduchu vysychajú sú znehodnotené a využívajú sa na výrobu fermeží – látky, kt. sa používa na nátery dreva
Hydrolýza tukov, mydlá
Pôsobením hydroxidu sodného alebo draselného na acylglyceroly vznikajú mydlá. Táto alkalická hydrolýza sa nazýva aj zmydeľňovanie. Mydlá sú sodné alebo draselné soli vyšších karboxylových kyselín.
Sodné – tuhé - čistiace prostriedky,
draselné - mazľavé – výroba dezinfekčných prostriedkov.

VOSKY
- Sú to estery vyšších karboxylových kyselín a vyšších jednosýtnych alkoholov
- využitie najmä v zdravotníctve, kozmetike na výrobu mastí, výroba sviečok.

Zložité lipidy
- od jednoduchých sa líšia tým, že v molekule majú ešte okrem karboxylovej kyseliny a alkoholu ešte jednu zložku a to fosfolipidy, glykolipidy ale aj kolamín, cholín.
- nachádzajú sa vo všetkých rastl. aj živ. bunkách a najmä v najaktívnejších tkanivách a orgánoch – mozog, miecha, srdce.
- navyše zložité lipidy sú dôležitou zložkou bunkových membrán – zabezpečujú heterogénnosť prostredia v bunke.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk