Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Znečistenie vody

Ohrozenie odpadovou vodou.
Život v riekach, v jazerách a v moriach ohrozuje nedostatočné čistenie odpadových vôd. Kyslík sa do vody dostáva zo vzduchu a z vodných rastlín. Časť odpadu priamo reaguje s kyslíkom a vznikajú neškodné látky. Kyslík podporuje aj činnosť mikroorganizmov, ktoré rozkladajú na neškodný zvyšok. Biologický odpad a zvyšky pracích prostriedkov pôsobia ako hnojivá a zapríčiňujú zvýšený rast vodných rastlín. Kyslík pomáha rozkladať odumreté rastliny.
Pri veľkom množstve vodných rastlín a nadmernom prívode odpadových vôd nestačí kyslík, rozpustený vo vode, na rozklad odumretých rastlín a odpadu. Najprv zahynú ryby, potom vyhynie všetko živé. Do vody sa s odpadom môžu dostať aj látky, napr. ortuť a zlúčeniny ortuti, ktoré sa zneškodňujú veľmi pomaly, alebo sa nezneškodnia vôbec. Naše veľmi znečistené rieky a vodné nádrže možno chrániť iba finančne náročným čistením všetkých odpadových vôd. Veľmi dôležité je znižovanie množstva škodlivín v odpadovej vode.
Katastrofy vyvolané znečistením
1953-60 Otrava rýb ortuťou v zátoke Minamata v Japonsku spôsobila poškodenie mozgu ľudí
1984 Únik chemikálií z továrne pri Bhópale v Indii zabil 2500 ľudí
1989 Z tankeru uniklo 40 000 ton ropy na pobrežie Aljašky, kde usmrtilo tisícky živočíchov
1993 Z tankeru uniklo 84 000 ton ropy na pobrežie Shetlandských ostrovov pri Škótsku
Bioindikátory znečistenia
Sledovaním zastúpenia rastlín a živočíchov môžeme zistiť stupeň znečistenia vzduchu alebo vody. Niektoré organizmy znášajú veľké znečistenie, iné sú schopné žiť len v celkom čistom prostredí. Napr. larvy pošvatky Perla bipunctata žijú len v celkom čistej vode.
Larvy múch trúdoviek dýchajú vzduch dlhou rúrkou na konci bruška, ktorú vystrkujú nad hladinu. Preto môžu žiť aj vo veľmi znečistenom prostredí.
Ohrozenie oceánov
Najväčšou hrozbou pre oceány je znečistenie ropou, odpadovými vodami a priemyselným odpadom. Ľudia lovia ryby, veľryby a ďalšie morské živočíchy. Rastúci počet obyvateľov na zemi vyžaduje čoraz viac potravín. Na niektorých miestach sú ryby už vychytané. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk