Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obnoviteľné zdroje energie

1. Energia slnečného žiarenia

Tento zdroj energie sa využíva napríklad v domácnostiach, a to na vykurovanie. Ale ako? Sú to práve solárne panely, ktoré nám to umožnujú. Je ich niekoľko druhov. Vysvetlím princíp, na ktorom pracujú. Na vrchu je kremík. Tento kramík je najčistejši. Je čistejší ako sklo, má sklenú čiernu farbu. Aj preto je solárny panel taký drahý. Prečo práve kremík? Kremík pohlcuje svetelné žiarenie, ktoré premieňa na elektróny. Ale samotný kremík by nemohol pracovať, a to preto, že v ňom lietajú elektróny. Preto sa pod neho dáva plát medi.

Slnečné panely využívaju aj firmy, hlavne tie, ktoré vyrábaju batérie. No ďalej od firiem sú elektrárne. Slnečné panely sa už snažili využiť pri autách na elektrickú energiu. Ďalšie využitie slnečného žiarenia nie je ani tak ďaleko od solárnych panelov. Sú to slnečné kolektory. Sú o dosť lacnejšie, ale majú jednú nevýhodu. Nevyrábajú elektriku, ale iba zohrievajú vodu. Slúžia na vykurovanie domu, bazénov atď.

2. Geotermálna energia

S geotermálnou energiou sa stretnete hlavne na Islande. Ale čo to je geotermálna energia? Sú to neobyčajne horúce pramene vôd. Táto energia sa využíva nasledovne: Buď ako kúrenie domov, alebo v elektrárňach. No tam sa nevyužije horúca voda priamo. Vriaca voda sa mení na paru, para roztáča turbínu, ktorá vďaka pare (para má veľkú hustotu) vytvorí veľké množstvo elektriky.

3. Veterná energia

Každý z vás asi vie, ako sa získava energia z vetra. Zo začiatku to boly práve lode, ktoré používali túto energiu, neskôr sa začali stavať mlyny na mletie obilia. V dnešnej dobe na výrobu elektriky. Pritom, ako naráža vietor do vrtule (minimálne 5,5 m/s), začne roztáčať dynamo na výrobu elektriky.

4. Vodná energia

Podobne ako pri vetre, aj pri vode sa začali využívať generatóry. Najprv vznikali vodné mlyny, neskôr elektrárne.

Je niekoľko druhov vodných elektrárni, ale všetky pracujú na tom istom princípe. Voda poháňa turbínu (generátor). Zbytočná voda odtečie.

5. Energia z biomasy

Asi každý z vás nevie o čom je vlastne reč. Takže ide o energiu, ktorá sa získava z rastlinných bioprvkov. Princíp výroby je založený na rozklade organických látok baktériami. Pri tomto procese vzniká bioplyn, z ktorého je 50-70 % metán. Zo zbytku sa vyrábajú kvalitné hnojivá.

Otázky

Ktorá z týchto piatich energii je najvýhodnejšia?

1. Energia slnečného žiarenia
2. Geotermálna energia
3. Veterná energia
4. Vodná energia
5. Energia z biomasy

Ktorá z týchto piatich energii je najjednoduchšia?

1. Energia slnečného žiarenia
2. Geotermálna energia
3. Veterná energia
4. Vodná energia
5. Energia z biomasy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk