Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jupiter

Jupiter je největší ze všech planet sluneční soustavy: má 11krát větší průměr než Země, je 318krát hmotnější a 1 300krát objemnější. Nalézá se 778 miliónů kilometrů od Slunce.Tento obr je obklopen hustou atmosférou, tvořenou hlavně vodíkem a héliem, v níž krouží mraky, složené také ze zmrzlých a kapalných plynů: zejména z metanu a čpavku. Protože se sama otáčí velkou rychlostí (za méně než 10 h), protahují se tyto mraky v pruhy rovnoběžné s rovníkem a zavíjejí se tak do pásů. Výše položené mraky se jeví jako zářivě jasné, zatímco ostatní zůstávají tmavé. Tyto oblačné formace jsou velmi bouřlivé: pozorují se ohromné víry, které se rychle či pomaleji mění. Jeden z nich tvoří ohromnou červenou skvrnu, která dlouho budí zájem astronomů: je to stále trvající uragán, čtyřikrát větší než Země. Vrcholy mraků jsou velmi chladné(-148 stupňů Celsia), směrem do nitra planety však teplota a tlak narůstají. V nitru Jupitera teploty dosahují 30 000 stupňů Celsia a tlak 100miliónkrát přesahuje tlak na povrchu Země. Jupiter má silnou atmosféru, pod ní velice hluboký oceán tekutého vodíku a hélia a uvnitř pevné jádro z hornin a ledu. Zjednodušeně ho lze popsat jako kouli husté kapaliny se silnou atmosféru a uprostřed této kapaliny plave jádro. Na této planetě se tedy samozřejmě nedá přistát. Jupiter má šestnáct známých měsíců. Čtyři z nich jsou velké měsíce, jejichž velikost je srovnatelná s Merkurem, byly objeveny již Galileo Galileem, podrobnosti k nim můžete získat v příštím čísle. Jsou to Io, Europa, Ganymedes, Kallisto. Zbytek jsou malé měsíce, dosahující jen několika kilometrů v průměru.
Prstence
Divili by jste se, ale i Jupiter má prstence, i když s nimi není často zobrazován. ve srovnání s těmi Saturnovými jsou to samozřejmě úplné mušky. Zevní okraj hlavního prstence se nachází ve vzdálenosti přibližně 57 000 kilometrů od nejvyšších mračen v atmosféře. Široký je zhruba 6 000 kilometrů a směrem k planetě přechází v rozptýlené halo, na druhou stranu ve velký vnější prstenec.


Červená skvrna na Jupiteru
Tato velká skvrna mění s časem svou velikost a barvu. Měří více než 30 000 kilometrů na délku a 13 000 kilometrů na šířku. Jde o obrovský vzdouvající se uragán v atmosféře Jupitera. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk