Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jadrová energia

Jadrová energia
Z atómov, ktoré sú základnými stavebnými tehličkami všetkého, čo sa nachádza vo vesmíre, sa môže uvoľniť obrovské množstvo jadrovej energie. Táto energia je zdrojom sálajúceho slnečného tepla i svetla, nesmierneho množstva elektriny v jadrových elektrárňach, ale spôsobuje i smrtonosné výbuchy jadrových zbraní. Jadrová energia je založená na tom, že hmota a energia sú rozličné formy toho istého a že tieto formy sa môžu premieňať jedna na druhú. Pri jadrovej reakcii, ku ktorej dochádza v jadrách atómov, sa malilinké množstvo hmoty mení na obrovské množstvo energie. Reakcia prebieha dvoma spôsobmi: jedným je štiepenie, keď sa jadro ťažkého atómu rozpadne na manšie časti, a druhým je proces syntézy, keď sa spoja dve ľahké jadrá. Pri výbuchu jadrovej zbrane prebehnú v zlomku sekundy oba procesy. Jadrová elektráreň vyrába elektrický prúd iba na základe štiepnych reakcií, ktorých rýchlosť je riadená.

Jadrové žiarenie
Časť odpadu z jadrových elektrární je rádioaktívna - je zdrojom smrtonostného jadrového žiarenia pozostávajúceho z malilinkých čiastočiek alebo neviditeľných vĺn, poškodzujúcich bunky živých organizmov. A časť tohto rádioaktívneho odpadu vydrží tisícky rokov! Ukrýva sa preto pod zem v uzatvorených kontajneroch. Mnoho ľudí znepokojuje nebezpečenstvo číhajúce z jadrového odpadu, a tak požadujú prevádzku jadrových zariadení zastaviť, alebo aspoň nebudovať nové.

Jadrová elektráreň
Štiepne reakcie prebiehajú plynule, len vtedy, keď množstvo paliva dosiahne istú hranicu, ktorá sa nazýva kritická hmotnosť. V jadrovom reaktore je uránové palivo uložené v tyčiach umiestnených tesne vedľa seba, aby sa vytvorilo kritické množstvo paliva a reakcia sa mohla spustiť.

Štiepenie jadier
V jadrových elektrárňach sa získava energia štiepením atómov uránu. Keď do takéhoto atómu narazí častica nazývaná neutrón, spôsobí jeho rozštiepenie. Uvoľní sa pritom tepelná energia a dva či tri neutróny. Tie narazia do ďalších atómov uránu, ktoré sa opäť rozdelia. Tento proces sa šíri lavínovite a uvoľní sa pri ňom obrovské množstvo energie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk