Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vesmír

Vesmír je všetko, čo existuje – hmota, priestor, energia a čas. Sú to všetky hviezdy, planéty a ďalšie objekty vo vesmíre. Veľkosť vesmíru hraničí s ľudským chápaním. Viditeľné časti majú rozlohu 1,6 bilión biliónov km a nikto nevie , ako ďaleko siahajú nepoznané časti vesmíru.
Naše Slnko je hviezda strednej veľkosti a a tak isto ako ostatné hviezdy je to zhluk rozžeravených plynov, obrovský jaderný kotol vyžarujúci obrovské množstvo sveta, tepla a inej energie. Ostatné hviezdy sa zdajú byť maličké, ale to je preto, že sú veľmi ďaleko. Niektoré hviezdy sú viac ako stokrát väčšie ako Slnko. Astronómovia popisujú polohu hviezd za pomoci súhvezdí. Súhvezdia tvorí skupina hviezd viditeľná v určitej časti nočnej oblohy.
Veľmi dávno im ľudia dali aj mená, ako Labuť, Škorpión, Veľký voz alebo Orión, pretože obrazce im pripomínali zvieratá, známe veci, ľudí alebo bohov.
V omnoho väčšom merítku vytvárajú hviezdy zoskupenia, ktoré nazývame galaxie. Naše Slnko a jeho planéty sú časťou galaxie pomenovanej Mliečna cesta. Existuje mnoho druhov hviezd. Vyvíjajú sa a zanikajú už veľa miliónov rokov. Najväčšie hviezdy sa nazývajú superobri. Medzi ne patrí i Anteres s priemerom 330 krát väčším než je priemer Slnka. Superobri sa líšia od ostatných hviezd svojou nízkou hustotou.


Najmenšie hviezdy strednej veľkosti sa volajú červení trpaslíci. Hviezdy , ktoré sú ešte menšie ako hviezdy strednej veľkosti sa nazývajú biely trpaslíci.
Vo vesmíre existujú aj ďalšie záhadné objekty, napr. kvazary. Vyzerajú ako hviezdy, ale sú tak ďaleko, že to hviezdy nemôžu byť. Sú vlastne počiatočnou vývojovou fázou galaxií. Zaujímavé sú i pulzary – veľmi malé a superhusté neutrónové hviezdy s veľmi silným magnetickým poľom, ktoré sú zdrojom rádiového žiarenia. Veľmi rýchlo rotujú, takže sa nám javia ako maják vysielajúci krátke rádiové pulzy.
Nova je premenná vybuchujúca hviezda. Pri výbuchu sa zvýši jej jasnosť 1 000 až
1 000 000 – násobne. Názov vznikol v čase, keď učenci usudzovali, že naozaj ide o novú hviezdu.
Supernova je premenná hviezda, ktorá sa vyznačuje náhlym vzplanutím. Žiarenie sa pri vzplanutí zvýši až miliardnásobne.
Čierna diera – toto obrazné pomenovanie dal istému hviezdnemu objektu astronóm
J.A. Wheeler. Čierna diera navonok nesvieti a javí sa ako čierna.

Dierou ho nazval preto, že zo všetkých hviezdnych vlastností si tento objekt zachoval iba príťažlivosť, a to takú veľkú, že sa do nej bezo stopy prepadajú všetky častice, ktoré prekročia určitú hranicu, čo platí aj pre svetlo. Čierna diera je hviezda zrútená sama do seba.
Bez ďalekohľadu môžeme vidieť veľkú špirálovú galaxiu v súhvezdí Andromedy ako slabý mrak. Je to špirálová galaxia podobná našej Mliečnej ceste, pozostávajúca z miliárd hviezd..
V dnešnej dobe sa na pozorovania a poznávania hviezd, galaxií .. používajú obrovské ďalekohľady – teleskopy vo veľkých hvezdárňach – observatóriách. Observatóriá bývajú často umiestnené na vysokých vrchoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk