Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dopplerov efekt

Dvaja kamaráti Alf a XY stáli pri ceste, po ktorej práve prichádzalo auto so zapnutou sirénou. V okamihu, keď prechádzalo okolo sa výška tónu sirény znížila. Alf povedal: " Auto zmenšilo rýchlosť. " XY na to: " Vôbec nie !!! Išlo stále rovnakou rýchlosťou. " Kto mal pravdu ?Ak sa k Vám približuje auto so zapnutými sirénami, zvuk, ktorý počujete je vyšší ako keby auto stálo. Je to preto, lebo zvukové vlny pred pohybujúcim sa autom sa navzájom stláčajú. To zapríčiňuje, že do vášho ucha za jednu sekundu dopadne viac kmitov. Ako už viete, viac kmitov znamená zvýšenie tónu. V momente, keď Vás auto mína sa tón znižuje. Za ním sa zvukové vlny zrieďujú a menej kmitov za jednu sekundu znamená, že budeme počuť nižší tón. Táto zmena výšky tónu je známa ako Dopplerov efekt. Keď sa zdroj zvuku pohybuje rýchlejšie ako zvuk, t.j. väčšou ako 330 m/s (napr. lietadlo), je možné počuť treskot. Ako lietadlo predbieha svoj vlastný zvuk, zvukové vlny sa za ním šíria vo forme šokovej vlny inak nazývanej rázová vlna.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk