Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rusko

ŠTÁTNE ZRIADENIE: republika
Administratívne usporiadanie: 21 autonómnych republík, 1 autonómna oblasť, 10 autonómnych okruhov, 6 krajov, 49 oblastí, 2 mestá s právomocami oblastí (Moskava, Petrohrad)
ROZLOHA: 17 075 400 km štvorc. POČET OBYVATEĽO.: 147 200 000 (1999)
HUSTOTA ZAĽUDNENIA: 8,6 obyv./km štvorc. HLAVNÉ MESTO: Moskva, 8 718 000 obyv., s aglomeráciami 12 410 000 obyv. Iné významnejšie sídla: Petrohrad 4 458 000 obyv., Novosibirsk 1 443 000 obyv. Nižnyj Novgorod 1 446 000 obyv., Jekaterinburg 1 330 000 obyv.,
Najvyšší bod: Elbrus, 5642 m
Najvýznamnejšie rieky: Ob, Irtyš, Jenisej, Lena, Amur, Ural, Volga, Don
ÚRADNÝ JAZYK: ruština
MENA: ruský rubeľ (1 rubeľ = 100 kopejok)
ŠTÁTNY SVIATOK: 12. jún (Deň nezávislosti)
RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Rusi (82 %), Tatári (4 %), Ukrajinci (3%), Čuvaši (1 %), Baškirci (1 %), iné (9 %)
NÁBOŽENSTVO: parvoslávne (55 %), islam (18 %), židovské (5 %), katolícke (7 %), iné (5 %)
URBANIZÁCIA: 76 %
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: muži 64 rokov, ženy 74 rokov
DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ: 25 ‰
ANALFABETI: 2 %
NEZAMESTNANOSŤ: 9,5 %
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 7 %, priemysel 39 %, služby 54 %
HDP: 2680 USD/obyv

Rusko je najväčšia a najľudnatejšia republika Spoločenstva nezávislých štátov. Rozlohou má prvenstvo medzi štátmi sveta. Zaberá prevažnú časť východnej Európy a celú severnú Áziu. Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj priľahlá oblasť Arktídy. Veľká vzdialenosť v rovnobežkovom smere spôsobuje časový rozdiel 10 hodín. Povrch Ruska je členitý a rozmanitý. Nížiny zaberajú približne polovicu územia. Rieky sú vodnaté a odtekajú z prevažnej časti územia do Severného ľadového oceánu. Najväčší význam pre dopravu má Volga. Podľa počtu obyvateľov je Rusko na 6. mieste na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyvateľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi 100 rôzne veľkých národov a národností. Krajina má mimoriadne bohatstvo nerastných surovín (ložiská ropy, zemného plynu, čierneho a hnedého uhlia, železných rúd, farebných kovov, apatitov, solí, zlata a diamantov).

Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR.

Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky).

Podnebie na severe Ruska je studené, teploty dosahuju až – 50°.C,sever Ruska sa vyznačuje trvalo zmrznutou pôdou a zakrpatenou, nízkou vegetáciou. V južnejších zemepisných šírkach okolo Čierneho mora a na západe, kam preniká vplyv prímorskeho atlantického podnebia je teplota miernejšia ako na severe Ruska.
Hlavná hospodárska sila je sustredená na západ od Uralu, v srdci starého Ruska. Veľká časť nesmierneho bohatsva Ruska vo forme nerastov a fosilných palív sa nachádza na Sibíri Na východ od Uralu, ale ich využitie sťažuje neľahký prístup a finančne náročna doprava .

Doprava

Základ ruskej dopravy tvoria železnice, ktoré sú najvýhodnejšie na svete. Dva významné trate amurská magistrála spájajúca Moskvu a Chubarovsk a transibírska magistrála spájajúca Moskvu a Vladivostok sa využívajú hlavne na nákladnú prepravu. Automobilová doprava prepravuje náklady na krátke vzdialenosti, lebo ju sťažuje nízka kvalita ciest. Rozsiahla potrubná doprava prepravuje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk