Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Michalovce

Michalovce

Počet obyvateľov: 41 000
Rozloha : 5 281 ha
Mestský úrad: Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce


V severne časti Východoslovenskej nížiny na brehoch rieky Laborec v nadmorskej výške 115 m sa rozprestiera súčastné hospodárske a kultúrne – spoločenské centrum okresu i Zemplína – Michalovce. Mesto je vzdialené 60 km na východ od Košíc a 35 km od pohraničného mesta na Ukrajine Užhorodu. Zemepisná poloha mesta je určená súradnicami 48°46´ s. z. š. a 21°54´ v. z. d. Nad mestom vystupujú dve zalesnené vyvýšeniny – Hrádok (163 m) a Biela hora (159 m). Okraj Bielej hory obmývajú vlny vodnej nádrže Zemplínska Šírava (33 km2), ktorá je zo severu chránená oblúkom Vihorlatských vrchov. Územie mesta, najmä vršok Hrádok a jeho okolie, bolo osídlené už v praveku. História
Vo veľkomoravskom období sa obyvatelia tejto lokality presunuli do miest dnešného historického centra – Kostolného námestia, k brodu, ktorým prechádzala cez Laborec krajinská cesta. Osada sa úspešne rozvíjala aj po začlenení územia do uhorského štátu. V roku 1977 sa odkryli základy románskej rotundy z čias Veľkomoravskej ríše. Prvý známi názov Michaloviec je zaznamenaný v listine z roku 1244 ako Myhal. V roku 1290 sa objavuje názov Nogmihal – Veľký Michal, neskôr používaný v maďarskej podobe Nagy Mihály, popri slovenskej podobe Michalowce (1773). Ako sídlo hradného panstva (bývalého vodného strážneho hradu na Laborci a dôležitej obchodnej ceste ) Sztárayovcov mu patrilo 20 obcí, od roku 1418 sa vyvíjalo ako zemepanské mestečko poľnohospodárskeho charakteru s málo rozvinutými remeslami. Je centrom jedného zo štyroch slúžnovských obvodov Zemplínskej stolice, od roku 1773 nesie názov Michalovský. V roku 1449 získavajú Michalovce právo poriadať dva výročné trhy. Prekonali nápor husitov, ktorí mesto i hrad dobyli v roku 1453. Hrad bol 25 rokov v rukách J. Jiskru. Od 16. storočia bolo mesto pod vplyvom sedmohradských kniežat. Všeobecný úpadok v 17. storočí však postihol aj Michalovce. Od 17. storočia sa už aj tu združujú remeselníci do cechov. V roku 1828 pracovalo už 49 remeselníckych dielní. Východoslovenské roľnícke povstanie r. 1831 mesto obišlo.
Agrárna funkcia Michalovciam ostala aj za kapitalizmu po aktivizácii pivovaru, mlynu a tehelne. V roku 1867 získali Michalovce štatút veľkej obce. Určitý rozvoj sa zaznamenal po získaní železničného spojenia (r. 1871), aj administratívneho postu okresného sídla (r.1876). Sídlom župy boli Michalovce v r. 1919 – 1923. Po skončení 2.

svetovej vojny nastal všestranný rozvoj mesta. V meste vyrástli nové sídliska, vybudovali sa priemyselné závody a v rámci vodohospodárskych úprav Východoslovenskej nížiny i Zemplínska šírava.

Súčasnosť
V súčasnosti majú Michalovce 41 000 obyvateľov. V meste je celý rad priemyselných podnikov. Nafta Východ, a.s. v Michalovciach vznikla 1.1. 1998 ako 100% dcérska spoločnosť Nafta a.s. Gbely. Zameraná je hlavne na banskú činnosť – dobývanie ložísk horľavých zemných plynov (uhľovodíkov) a solí, prieskumné a ťažobné vrty, ukladanie odpadov (okrem rádioaktívnych) a vykonávanie geologických prác. Slovenský plynárenský priemysel, odštepný závod Michalovce zabezpečuje vo všetkých okresoch Zemplína nepretržitú dodávku zemného plynu všetkým odberateľom. Prevádzkuje plynovody a regulačné stanice v tomto regióne. Predaj zemného plynu zabezpečuje nielen z Medzištátneho plynovodu Bratstvo, ale aj z vlastnej ťažby, ktorú zabezpečuje Nafta Východ, a.s.
Elektrotechnický priemysel reprezentuje firma SIEMENS Automotive s.r.o., Michalovce, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou koncernu SIEMENE AG, divízie Automobilová technika. Pôsobí tu od roku 1993, v začiatkoch ako spoločný podnik s MEZ Michalovce. Firma vyrába káblové zväzky pre automobilový priemysel, hlavne pre značky Ford a Mitsubishi. Dodáva ich prevážne pre zákazníkov v Nemecku, Anglicku a Holandsku. Zaoberá sa výrobou elektrických motorov a čerpadiel pre bielu techniku (práčky, umývačky riadu a sušičky bielizne). Táto výroba začala už od mája 1993 pod hlavičkou Siemens Automotive. 100% produkcie je určenej na export. Z viac ako 5 mil. motorov vyrobených ročne putuje cez 2 mil. za more do USA (ostatné najmä do Nemecka, Španielska, Anglicka, Poľska, Švajčiarska). Firma je držiteľom certifikátu kvality a ekologického certifikátu.
Strojársky priemysel – Zemplínske strojárne a.s. Michalovce
Priemysel stavebných hmôt je zastúpený firmou KERKO a.s. Košice závod Dlaždice, Michalovce. Závod bol uvedený do prevádzky v máji 1970. V roku 1994 vznikla akciová spoločnosť ( KERKO a.s. Košice), do ktorej patrí aj tento závod. V súčasnosti závod ročne vyrába viac ako 200 druhov keramických obkladových prvkov (obkladačky, režné dlaždice ). Odevný priemysel je zastúpený firmou ODETA v.d. Michalovce – základ dnešného výrobného družstva bol položený desiatimi krajčírmi dňa 26. 8. 1945. Družstvo nieslo názov ,, Krajčírske výrobné a predajné družstvo“ s ručením obmedzeným.

Súčastný názov je od roku 1966.Hlavným predmetom činnosti je odevná výroba (pánske a dámske plášte, nohavice, saká, kostýmy) a výroba textilnej obuvi. Zaoberá sa tiež vstrekovaním plastov, poskytuje služby v oboroch kníhviazačstvo a oprava šijacích strojov. Svoje pobočky má v Trebišove, Sečovciach a Blatnej Polianke. 80% produkcie firma exportuje hlavne do Nemecka, Francúzska, Anglicka a Rakúska.
ZEKON a.s., Michalovce – vyrába pracovné a vychádzkové odevy a odevy na voľný čas.
Potravinársky priemysel reprezentujú viaceré firmy. MICHALOVSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. boli založené 1.5. 1992. Hlavným poslaním a.s. je výroba, odbyt a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov. Do akciovej spoločnosti patria aj Pekárne v Pavlovciach nad Uhom a v Podhorodí. Prioritou a.s. je veľkovýroba pečiva, doplnkovou výrobou je výroba knedlí, parených buchiet a strúhanky. ZEMPMILK a.s. Michalovce vznikla v r. 1993. Jedným z najnovších akcionárov je významný francúzsky producent syrov, spoločnosť Fromageries Bel SA. Hlavným výrobným programom firmy je výroba tvrdých a tavených syrov, sušeného mlieka a kyslomliečnych výrobkov. Zempmilk je najväčším výrobcom Eidamskej tehly a tavených syrov na Slovensku, produkuje aj krmné zmesi. Výrobkom firmy bol udelený celý rad ocenení. Firma je známa najmä značkou Karička. V areáli závodu pôsobí firma TRANSMILK MKD s.r.o., ktorá zabezpečuje dopravné služby pre a.s. Zempmilk. Stavebníctvo – jednou z najprogresívnejších stavebných firiem meste je firma PSJ – CHEMKOSTAV, a.s., Michalovce, ktorá sa 1.7.1999 pretransformovala zo stavebno – obchodnej spoločnosti PSJ – Chemkostav, s.r.o.(vznikla 11.9.1996). Spoločnosť je zameraná na realizáciu priemyselných, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb na kľúč, modernizáciu a rekonštrukciu stavieb, inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť. Od septembra 1999 je držiteľom certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9002. Firma získava zákazky nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Jednou z jej posledných stavieb v meste je Supermarket TESCO. V meste sa nachádza viacero obchodných firiem, ako napr. OP.ARM (železiarstvo, farby laky, drogéria), Stavebniny ERBE, TERNO – servis a montáž plynu a ÚK, predaj plynových a chladiarenských spotrebičov, JAMA – elektrocentrum a iné.

Sú tu predajne áut značiek RENAULT-Winkler, SUZUKI, MITSUBISHI, PEUGEOT, FIAT, MAZDA,DAEWOO, FORD, CITRÖEN.
Svoje služby ponúkajú tieto finančné inštitúcie: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka , Československá obchodná banka a iné, z poisťovní sa na trhu uplatnili Slovenská poisťovňa – ALLlANZ, ERGO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, APOLLO a iné.
V Michalovciach je niekoľko materských škôl, 9 základných škôl (z toho jedná cirkevná ZŠ), Základná umelecká škola a Osobitná internátna škola. K stredným školám patrí: Gymnázium Pavla Horova, ktoré vzniklo ako prvé gymnázium na Zemplíne 12. októbra 1922, Gymnázium na ulici Ľ. Štúra, SPŠ – elektrotechnická, SPŠ – odbor strojnícky a stavebný, Stredná zdravotnícka škola, Stredná poľnohospodárska škola, Hotelová akadémia, Obchodná akadémia,SOU stavebné, SOU strojárske, SOU služieb, SOU cirkevné, SOU poľnohospodárske. Zastúpenie tu má aj vysoké školstvo. V meste sídli pobočka Ekonomickej fakulty v Bratislave – Podnikovo hospodárska fakulta Košice a pobočka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
Centrum poskytovania potrebnej zdravotníckej starostlivosti v Michalovciach je nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru. Bola otvorená 1.12.1876. K zdravotníckym zariadeniam patrí aj Psychiatrická liečebňa na Stráňanoch. Medzi najdôležitejšie zariadenia v oblasti kultúry patrí: Zemplínske múzeum, ktoré sídli od svojho založenia v roku 1957 v objekte kaštieľa. Vo svojej prírodovednej, umelecko – historickej, archeologickej etnografickej a vinohradníckej expozícii dokumentuje vývoj prírody, spoločnosti, umenia a vinárstva okresu, či Zemplína, od najstarších čias až po súčasnosť. Zemplínske osvetové stredisko má hlavné poslanie v poradenskej, informačnej a vzdelávacej činnosti. Je zriaďovateľom známeho folklórneho súboru Zemplín. V priestoroch kultúrneho spoločenského strediska funguje kino Centrum. Zemplínska hvezdáreň popularizuje poznatky z astronómie formou prednášok, besied, premietaním filmov a video záznamov.
Ďalšie kultúrne zariadenia: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Dom Matice Slovenskej, Centrum voľného času Lúč.
Mestské informačné centrum poskytuje informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v regióne, o kultúrnych a športových podujatiach a iné služby.
O športové vyžitie sa starajú telovýchovné jednotky a rad športcentier. K dispozícií sú dve športové haly, zimný štadión, futbalový štadión, krytá plaváreň a fitnesscentrá. Rekreačné zázemie tvorí lesopark Biela Hora, Zemplínska šírava, Vinianske jazero a Morské oko.

Významné podujatia v meste
Zemplínske slávnosti piesní a tanca medzinárodný folkový festival, Michalovce – júl, Zemplínsky jarmok – august.
Mesto si s úctou pripomína tri významné osobnosti, ktoré tu pôsobili: Jozef Teodor Mousson – významný maliar krás Zemplína, ktorý v meste tvoril v r. 1911 – 1944. Pred budovou Gymnázia P. Horova je pomník s bustou básnika Pavla Horova.

V meste je tiež pomník s bustou pedagóga, kňaza a humanistu prof. ThDr. Štefana Hlaváča.

Pamätihodnosti mesta a okolia

Kaštieľ – celý areál kaštieľa je situovaný v severnej časti mesta, na pravom brehu Laborca. Dnešný kaštieľ vznikol renesančnou prestavbou šľachtického sídla rodu Nagymihályi (vodného hradu). V 17. – 18. stor. Dostal kaštieľ barokovú podobu a v 30-tych rokoch 19. stor. bol prestavaný v klasicistickom slohu a rozšírený o bočné prízemné krídla. V blízkosti kaštieľa je park, v ktorom bola v r. 1977 odkrytá najvýchodnejšie situovaná rotunda na Slovensku z čias Veľkomoravskej ríše. Jej pôvodná funkcia zanikla koncom 13. stor. Od roku 1957 má v kaštieli sídlo Zemplínske múzeum. Rímskokatolícky chrám Narodenia Panny Márie zo stor. pôvodne gotický, v r. 1749-1760 barokovo upravený. Ďalšie úpravy boli v 20. storočí. Interiér kostola je barokový a rokokový.
Gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie z r. 1770-1772, barokovo-klasicisticky.
Gréckokatolícky chrám Sv. ducha z r. 11931-1934 a kláštor rehole redemptoristov .
Pravoslávny kostol sv. Cyrila a Metoda – novovybudovaný 90-tych rokoch 20. stor. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi – novovybudovaný 90-tych rokoch 20. stor.
Neogotická kaplnka na Hrádku – mauzóleum rodiny Sztárayovcov, postavená podľa kaplnky Sv. Michala v Košiciach r. 1893-1898.
Ústredný cintorín na Hrádku s 20 tis. obetí ČA v 2. svetovej vojne.
Pozdišovce – v obci sa nachádza pôvodne neskororenesančný kaštieľ z r. 1648, klasicistický a pseudogotický prestavaný, po r. 1946 účelovo upravený pre hrnčiarske družstvo. S menom obce sa spája jaj jedna z najvzácnejších pamiatok slovenskej hudby – zbierka piesní a tancov Anny Szimayovej-Keczerovej z 18. stor. Vzácnou technickou pamiatkou je mlyn. Pozdišovce boli pôsobiskom spisovateľa j. Záborského (1835-39) a dramatika J. Brača-Ivana (1935-1942).
Senné – neskororenesančný kaštieľ, postavený na starom základe z 1. pol. 17. stor. s menšími úpravami v 18. a 19. stor. Sčasti zachovaný pôvodný mobiliár.
Bánovce nad Ondavou – sú rodiskom P. Horova (vlastným menom Pavol Horovčák), básnika, národného umelca. V obci sa nachádza Literárne múzeum P. Horova.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk