Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Púšte

V niektorých krajinách majú ľudia vlahy dostatok a obdobia, kedy by jej mali nedostatok, sú zriedkavé. V iných oblastiach je však vody málo a ľudia nevedia, kedy opäť zaprší. Keď dážď chýba celé mesiace, ba aj roky, nastane sucho. Zemský povrch stráca viac vody, než dostáva. V oblastiach, ktoré sa nazývajú púšte, sú dažde veľmi zriedkavé. Ak sucho trvá pridlho, zvieratá hynú od smädu, úroda uvädá a ľudia trpia nedostatkom vody– môžu dokonca umierať od hladu. Najsuchším a najhorúcejším miestom na Zemi je Údolie smrti. Jediným zdrojom vody v púštiach sú okrem riek oázy, ktoré sa označujú za kvitnúce záhrady púšte. 1.Ako vznikajú púšte.
Klesajúci vzduch sa postupne ohrieva a absorbuje vlhko. Tak vznikajú suché oblasti ako Sahara, kde je cez celý rok vysoký tlak vzduchu. Vetry z týchto oblastí fúkajú preč a vysoký tlak vzduchu bráni vlhkým vetrom od oceánov preniknúť až do púšte. Ďalší typ púšti vzniká v oblastiach zrážkového tieňa, ktoré sú zakryté horskými hrebeňmi alebo rozsiahlými zemskými pásmi pred mrakmi, prinášajúce vlahu. Tretí typ púšte vzniká poblíž pobrežia, kde sú vetry ochladzované studeným oceánskym prúdením. Vetry prídu o väčšinu svojej vlahy nad morom, a keď sa dostanú na pevninu, vzduch sa ohrieva a odoberá vlhkosť.

2.Rastlinstvo.
Rastlinstvo púšte obmedzené zrážkami. Sekulentné rastliny napr. kaktusy, majú hrubé listy, z týchto sa tak rýchlo neoparuje voda. Niektoré rastliny majú namiesto listov tŕne, a majú veľmi dlhé korene. Zvláštne sú aj semená niektorých púštnych rastlín, pretože dokážu čakať na dážď v zemi aj niekoľko rokov, potom v priebehu niekoľkých dni vyklíčia zakvitnú a zvädnú. V oázach rastú hlavne datľové palmy - datle obživa pre človeka i zvieratá, listy na laná, pokrytie strechy aj palivo, kmeň stavebný materiál.

3. Živočíšstvo.
S podnebím súvisí aj život zvierat na púšti. Sú to viac nočné zvieratá, ktoré sa tak vyhnú vysokým denným teplotám, prípadne sú stavbou tela prispôsobené životu v púští. Typické sú hady, a drobné hlodavce. Štrkáč rožkatý , púštna líška, jež ušatý, púštny potkan - veľké uši. Mungovia cicavce žijúce v severnej časti púšte Gobi znášajú aj zimný pokles teploty na - 50 °C. Zviera púšte ťava, široké stupaje brania ťave zabárať sa do piesku, podkožný tuk uložený v hrbe, dlhé mihalnice chránia oči pred pieskom a tiež aj čiastočné zatvorenie nozdier, hustá srsť chráni pred horúcimi lúčmi.

Ťava živočích púšte Sahara a Arabskej púšte.

4.Vznik a podnebie púští.

Smerom od rovníka na sever a na juh pokles zrážok. Je tam veľmi teplo, ale chýba vlaha, vejú tam vetry - pasáty - ešte viac vysušujú územia.
Na púšťach je veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami. Cez deň vyše 4O °C,
v noci aj mraz , pre nedostatok vlahy nie je rastlinstvo, ktoré by tepelne ochraňovalo povrch
púšte. Povrch púšte tvoria piesok, štrk, kamene, nebezpečné sú piesočné búrky, ktoré vytva -
rajú pieskové presypy - duny, čím menia vzhľad krajiny.

5.Obyvateľstvo.

Púšte sú veľmi riedko zaľudnené. Život sa sústreďuje do oáz, chovatelia dobytka sú kočovníci - nomádi. Tuáregovia obyvatelia púšte majú svoje obydlia vybudované v zemi.

6.Pôdy.

Povrch púšte tvorí piesok, štrk a kamenie, ktoré nepokrýva humus, výnimkou sú oázy.

7.Vodstvo.

Dážď veľmi zriedkavý. V niektorých častiach púšte Atacama nepršalo aj storočie. Po prud kých dažďov sa vytvorili korytá občasných riek - vádí. Na miestach, kde sú studne vznikli
oázy - kvitnúce záhrady púšte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk