Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rumunsko

Rumunsko leží v juhovýchodnej Európe pri pobreží Čierneho mora na ploche
237 500 km2. Hlavné mesto je Bukurešť. Hranice Rumunska merajú vcelku 3 149 km. Na severe a severovýchode susedí s Ukrajinou (649 km) a Moldavskom ( 681 km) , na juhu s Bulharskom (631 km), na juhozápade s Juhosláviou (546 km), na severozápade s Maďarskom (448 km) a na východe Rumunsku patrí 194 km pobrežia Čierneho mora.
Rumunsko má výhodnú polohu, ktorá mu zabezpečuje prístup k moru, ovládnutie dolného toku Dunaja i východných a južných karpatských priechodov. Na území Rumunska sú približne rovnakým dielom zastúpené nížiny (33%), pahorkatiny a vrchoviny (36%) a horstvá (31%). Všetky pohoria Rumunska patria ku karpatskej horskej sústave. Delia sa na Východné, Južné a Západné Karpaty. Východné Karpaty sa rozprestierajú od severnej štátnej hranice po údolie rieky Prahora. Väčšinou dosahujú len stredohorské výšky a členia sa na rovnobežné horské pásma. Južné Karpaty nadväzujú na Východné Karpaty, rozprestierajú sa v rovnobežnom smere s Dunajom a pri juhozápadných hraniciach prechádzajú do Juhoslávie. Západné Karpaty sú tvorené pohoriami, ktoré vypĺňajú oblúk medzi Východnými a Južnými Karpatami. V Karpatoch pramení väčšina Rumunských riek, ako sú Vedea, Ialomita, Seret, Mureš, Prahora. Mnohé pretekajú cez Rumunskú (Valašskú) nížinu, kde sa potom vlievajú do Dunaja. Okrem pohorí sa v Rumunsku rozprestierajú aj nížiny. V Rumunsku sú dve rozľahlé nížinné oblasti. Veľká dunajská nížina, ktorá zo susedného Maďarsku zasahuje na západnej strane do Rumunska, kde prechádza do sprašovej Potiskej nížiny. Medzi Dunajom a južnými Karpatami sa rozprestiera najväčšia Rumunská nížina, ktorá prechádza na východ do suchej Baraganskej nížiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk