Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Austrália a oceánia

Prírodné podmienky:
najmenší svetadiel, ktorý sa skladá z pevninovej Austrálie a z ostrovnej Ocánie. Tento svetadiel leží prevažne na S pologuli. Skladá sa z troch horopisných jednotiek. Západoaustrálska plošina(300m), Stredoaustrálska panvy(100m), veľké predelové pohorie- Austrálske Kordillery(900-1000m).ostrovy Oceánie sú trojakého typu: kontinentálne- na ich stavbe sa podieľa súčasná sopečná činnosť, sopečné o., korálové útesy

Podnebie:
Od S tropické pásmo, subtropické p. a na juhu mierne p. Takmer celá Oceánia patrí do tropickej podnebnej oblasti(25˚C) s vysokými atmosferickými zrážkami. Tomu zodpovedá aj bohatá tropická vegetácia.

Živočíšstvo:
má mnoho špecifických znakov. Typický je výskyt endemitov( druhy, ktoré nežijú nikde inde): veľa druhov vačnatcov, vajcorodý cicavec vtákopysk, vták kiwi. Vyznačuje sa aj nedostatkom vyšších živočíchov.

Prírodné a životné prostredie:
Nie je zatiaľ tak silno narušené ako v iných svetadieloch. No však nemožno prehliadnuť: vytláčanie pôvodných tropických lesov na ostrovoch monokultúrami kokosových a iných plantáží, plienenie niektorých živočíchov alebo necitlivý prístup k ťažbe nerastných suroví.- poškodenie živ. prost. zapríčiňuje aj jadrové znečistenie.

Prehľad socioekonomických podmienok:
Austrália a Oceánia boli objavené Európanmi. Pobrežie Austrálie ako prví dokázateľne dosiahli Holanďania v roku 1606. Zmapovaná bola až v 19. stor. O niektoré odhalenia ostrov sa zaslúžil aj Cook. už dávno pred Európanmi osídlili tieto územia ich pôvodní obyvatelia, austrálski černosi. No dnes tvoria iba slabú menšinu. novú Guienu a a iné súostrovia však tvoria prevažne pôvodní obyvatelia. Politicko- geografické charakter:
A a O sú územia s najrozmanitejším charakterom. A a NZ patria medzi ekonomicky najvyspelejšie krajiny s demokratickým systémom. Sú členmi Commonwealthu. Samostatnosť získali v nedávnom období niektoré bývalé kolónie.: Fidži, Tuvalu...
Väčšinou sú to štáty s malou rozlohou i malým počtom obyvateľov, hospodársky slabé, s viac či menej rozvinutými demokratickými princípmi vlády. Sú medzi nimi republiky a kráľovstvá. Mnohé z nich patria medzi typické rozvojové krajiny. Výnimkou je Nauru, ktorá sa zásluhou bohatstva fosfátov zaraďuje ku krajinám s najvyšším priemerným príjmom na obyvateľa vo svete. Niektoré ostrovy patria Japonsku a Hawajské ostrovy od roku 1959 USA.
Základné regióny:
Austrália:
Je to federácia skladajúca sa zo 6 štátov a troch teritórií.
Až 99% obyvateľov tvoria belosi, z toho 90% sú britského pôvodu. príliv obyvateľov z iných svetadielov pokračuje do dnes. Viac ako 85% obyvateľov žije v mestách, prevažná časť územia je zaľudnená veľmi riedko. je vyspelý priemyselno- poľnohospodársky štát s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva. hospodárstvo je prevažne orientované na poľnohosp. Vyznačuje sa chovom oviec( v počte kusov i v produkcii vlny je na 1. mieste), chovom dobytka. Orná pôda zaberá asi 6% územia. Napriek tomu vyváža obilie, najmä pšenicu. Pre A sú charakteristické farmy s veľkým počtom zamestnancov.
Austrália je na 1. na svete v ťažbe bauxitu. Ťaží dostatok uhlia, železnej rudy. Sú rozvité všetky dôležité odvetia, z ktorých vyniká hutníctvo a strojárstvo, špecializované na výrobu dopravných prostriedkov a poľnohosp. mechanizmov.

Hlavnými strediskami sú Sydney a Melbourne, Brisboune. Hlavné mesto je Canberra. Nový Zéland:
pôvodní Maorovia tvoria nevýznamnú menšinu. Tento ostrovný štát patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta. má pokročilé a vysoko mechanizované poľnohosp., zamerané hlavne na živočíšnu výrobu. Je významným vývozcom masla, mäsa a vlny. sústreďuje sa na spracovanie miestnych surovín. V mestách žije viac ako 80% obyvateľov. Hlavné mesto Wellington je administratívnym a dopravným strediskom. Auckland je hlavné priemyselné a obchodné centrum a prístav krajiny.

Papua- Nová Guinea:
získala v nedávnom čase nezávislosť. rozlohu i počtom obyvateľov je z nich najväčšie. Je členom Commonwealthu. Vnútornú i zahraničnú politiku však riadi miestna vláda a parlament zložený z Papuáncov a Melanézanov. Mestské obyvateľstvo je len niečo nad 10%. Väčšina žije v hornatom a pralesmi porastenom vnútrozémí primitívnym spôsobom života. Základom hospodárstva je poľnohosp., väčšinou veľmi jednoduché. Vyváža medenú rudu, ktorá je ťažená na ostrove Bougainville. Úzke hospodárske a politické vzťahy s Austráliou sú pre túto krajinu nevyhnutné.

Commonwealth- pred tým nazývané britské spoločenstvo národov.
je to voľné združenie Veľkej Británie s jej niekdajšími kolóniami a domíniami
patria k nemu krajiny s rôznou štátnou formou a ekonomickou úrovňou, ktoré uznávajú britskú kráľovnú ako symbolickú hlavu Commonwealthu
vznikajú rôzne colné a ekonomické výhody.

Zdroje:
učebnica pre 2. ročník gymnázia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk