Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko

Základné údaje
· Oficiálny názov: Slovenská republika
· Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
· Štátne symboly: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, hymna
· Štátne zriadenie: republika
· Politický systém: parlamentná demokracia
· Ústavný systém: ústavná a zákonodarná moc (NR SR), výkonná moc (prezident SR a vláda SR), súdna moc (ústavný súd a súdy)
· Územnosprávne členenie: 8 krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov
· Štátny jazyk: slovenský
· Hlavné mesto: Bratislava (500 000 obyvateľov)
· Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko
· Rozloha: 49 035 km2
· Počet obyvateľov: 5 398 657 (z toho 51,4 % žien)
· Hustota obyvateľstva: 109/km2
· Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,62 %), maďarská (10,53 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská, rómska a iné
· Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: rímskokatolícke (60,4 %), evanjelické a.v. (6,2 %), gréckokatolícke, kalvínske, pravoslávne, ostatné, bez vyznania (9,8 %), nezistené (17,4 %)
· Hlavné politické strany zastúpené v NR SR: Slovenská demokratická koalícia (SDK), Strana demokratickej ľavice (SDĽ), Strana občianskeho porozumenia (SOP), Strana maďarskej koalície (SMK/MK), Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Slovenská národná strana (SNS)
· Prezident republiky: Ing. Rudolf Schuster, CSc., Dr.h.c. · Predseda vlády: Ing. Mikuláš Dzurinda
· Mena: slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov
· Členstvo v medzinárodných organizáciách: OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk