Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Brazília

Obsah

Úvod
1. História
2. Povrch
3. Podnebie
4. Vodstvo
5. Doprava
6. Obyvateľstvo
7. Priemysel
8. Poľnohospodárstvo
9. Náboženstvo
10. Kultúra
11. Záver

Úvod

Brazília je najväčšia krajina Južnej Ameriky, rozprestiiera sa takmer na polovici kontinenta. V 16. až 19. storočí vládli krajine Portugalci, ktorí ju nazvali podľa tažkého červeného dreva brazílskeho stromu. Povrch Brazílie tvoria na sevrovýchode polopúšte, na severe a západe daždové pralesy a na juhu zvlnené trávnaté pastviny. Pretože je tu rôznorodé podnebie, dajú sa tu pestovať takmer všetky plodiny. Brazília má preľudnené a moderné veľkomestá, ale aj územia, ktoré ešte vždy nie sú prebádané. Na juhu krajiny spútali vody riek Paraguaj a Paraná a realizovali na nich najväčší projekt vodnej elektrárne sveta, priehradu Itaipú.

Obyvateľstvo Brazílie tvorí zmes národov. Niektorí sú potomkami miestnych indiánov, ktorí žili v Brazílii odjakživa, iní sú potomkami Portugalcov, ktorí tu žili 300. rokov. Mnohí Brazílčania majú afrických predkov, ktorých sem doniesli v 17. storočí, aby tu pracovali ako otroci na trstinových plantážach. Začiatkom minulého storočia priplávali do Brazílie Japonci, aby unikli pred neúrodou doma. V pribehu tohoto storočia sem prišli aj veľké počty europskych emigrantov, ktorí sa usadili na juhu krajiny. Emigrovali, resp. ušlo sem aj veľa nemeckých a talianskych vojakov ktorý po II. sv. vojne utekali pred zodpovednosťou za vojnové zločiny.
Asi 78% Brazílčanov žije v mestách postavených blízko pobrežia. Mnohí sa v posledných rokoch presťahovali z vidieka do miest, aby si tu našli prácu i lepšie životné podmienky. Rast miest bol pomerne prudký, ale v sučasnosti sa spomalil. Najväčšie město Sao Paulo má už vyše 16. Milionov obyvateľov, čo je viac, ako majú Paríž a Londýn dohromady.
História

História Brazílie novodobého typu siaha do počiatkov 16. storočia. V tom čase prekvital obchod s otrokmi, ktorí museli pracovať v lesoch a na poliach, pretože ťažba dreva a pestovanie cukrovej trstiny si vyžadovali veľa pracovných síl. Priekupníci privážali otrokov z Afriky, pretože černosi boli výkonnejší v práci a odolnejší voči chorobám, ktoré sa vyskytovali. Privážanie afrických obyvateľov na územie terajšej Brazílie spôsobilo, že takmer jedna tretina obyvateľov Brazílie je afrického pôvodu. Koncom 17. storočia začal „zlatý vek" Brazílie. Ľudia objavovali zlato a diamanty. V polovici 18. storočia znova ožilo pestovanie cukrovej trstiny a bavlny. V 19. storočí sa Brazília osamostatnila od Portugalska a 7. septembra 1822 vznikla Brazília. V tom období zaznamenalo prudký rozmach pestovanie kávy, z ktorej väčšina sa predávala do Anglicka. V Brazílii sa otroctvo zrušilo až v roku 1888. Začiatkom 20. storočia sa výrazne zvyšuje pestovanie kávy. Do Brazílie smerujú prúdy prisťahovalcov, najmä Talianov. Zvyšovanie produktivity pestovania a spracovania kávy sa dosiahlo hlavne mechanizáciou. Významným zdrojom príjmov sa stáva kaučuk.

Povrch

Povrch Brazílie tvoria na severovýchode krajiny polopúšte, na severe a západe dažďové pralesy a na juhu zvlnené trávnaté pastviny. Brazília ma preľudnené moderné veľkomestá, ale aj územia, ktoré ešte vždy nie sú prebádané.
Povrch Brazílie vyplňuje Amazonská nížina, Brazílska vysočina a na juhu Laplatská nížina.

Podnebie

Brazília sa nachádza v tropickom, miestami subtropickom podnebnom pásme. Priemerná ročná teplota na území Amazonskej nížiny kolíše medzi 27°C až 33°C. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5860 mm zrážok ročne. Prevažná časť spadne v pobrežných oblastiach vo východnej časti Brazílie v blízkosti obratníka Kozorožca. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2 030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5 860 mm zrážok ročne.

Vodstvo

Rieky: Amazonka (6 280 km), Sao Francisco, Madeira, Tocantins, Tapajos, Xingú
Jazerá: Lagoa dos Platos (10 000 km2), Mirim (3 000 km2), Manquiera.
Rieka Amazonka pramení v peruánskych Andách a tečie 7.025 km cez Južnú Ameriku, kým sa vleje do Atlantického oceánu. Viac než polovicou svojej dĺžky preteká Brazíliou. Amazonka je najdôležitejšou vodnou cestou krajiny.
Amazonský dažďový prales pokrýva plochu veľkú ako Austrália.Mnohé zvieratá, vtáky, hmyz a plazy sú odkázané na toto prostredie, kde si nachádzajú potravu i úkryt.

Doprava

Doprava cestná - má veľký význam v preprave poľnohospodárskych výrobkov, tovar sa prepravuje zväčša po cestách. Štvrtina zo 67 000 federálnych ciest nie je asfaltovaná, asi polovica cestnej siete je v katastrofálnom stave.

Železničná doprava - je úplne zaostalá. Dĺžka tratí je asi 31 600 km, 40 tratí je hlavných. Najhustejšia železničná sieť je v SV oblasti.

Letecká doprava - V Brazílii je 10 medzinárodných a 64 vnútrozemských letísk, pravidelné letecké linky merajú 250 000 km.

Lodná doprava - veľký význam má vnútrozemská a pobrežná lodná dopr. Hlavnú dopr. cestu tvoria rieky v Amazonskej nížine.
Obyvateľstvo

Obyvateľstvo Brazílie tvorí zmes národov. rasy: europoidná (biela) – 62 % belosi, negroidná (čierna) – 8 % černosi, mongoloidná (žltá) – 2 % Indiáni
Milióny Brazílčanov uplatňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctievajú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických náboženstiev. Napríklad v decembri a januári nechávajú mnohí na plážach kvety, mydlá a ovocie na počesť Iemanjá, africkej bohyne mora. Očakávajú od nej, že splní ich novoročné želania. Táto bohyňa sa spája s katolíckou Pannou Máriou. Takmer všetci Brazílčania sú Rímskokatolíci Toto náboženstvo si priniesli Portugalci a každé mesto či krajina má svojho patróna spomedzi svätcov, ktorý ho ochraňuje. Milióny Brazílčanov uplatňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctievajú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických náboženstiev. Štyri dni a štyri noci pred 40- dňovým pôstom pred Veľkou nocou býva každý rok v Brazílii karneval. Prichádzajú sem turisti z celého sveta, aby sa pripojili k oslavám v Rio de Janeiro. Ulice sú plné návštevníkov, vo dne v noci sú preplnené tanečníkmi v nádherných kostýmoch pohybujúcimi sa v rytme hudby. Vyvrcholením je pestrofarebný sprievod. Asi 78% Brazílčanov žije v mestách postavených blízko pobrežia. Mnohí sa v posledných rokov presťahovali z vidieka do miest, aby si tu našli prácu i lepšie životné podmienky. Nedostatok bytov v Brazílii spôsobil ,že asi 25.Vymoženosti, ako sú tečúca voda a hygienické zariadenia, sú zriedkavosťou. Nedostatok bytov spôsobilo , že obyvatelia si museli zabezpečiť náhradné obydlia z odpadového materiálu v ktorých prebývajú bez pitnej vody a základného hygienického vybavenia su to tzv. : slumy
Kedysi žil v dažďovom pralese azda 1000000 Indiánov. Dnes ich ostalo 200 000. Väčšinu Indiánov tvoria kočovný pestovatelia. Znamená to, že sa istý čas usadia na jednom mieste, kde lovia a pestujú základné potraviny, potom sa sťahujú ďalej. Týmto spôsobom sa vyčerpaná pôda regeneruje. Indiánov ohrozujú od príchodu iných civilizácií choroby, ako sú chrípka, osýpky, proti ktorým nie sú odolní.

Priemerný vek:
Muži 59 rokov
Ženy 70 rokov
Priemerný vek: celkový 65
Gramotnosť obyvateľstva: celková 83,3%
Zloženie obyvateľstva: Brazílčania, Portugalci, Nemci,
Taliani, Španieli, Angličania, Poliaci, Afričania

Priemysel

Brazília je síce sebestačná vo výrobe potravín a priemyselných tovarov,ale potrebuje peniaze, aby mohla splatiť obrovské dlhy. Brazília je veľmi bohatá na nerastné suroviny ktore sa tu tažia a spracovávajú, je to jeden z jej najväčších príjmov. V Brazílii sa nachádzajú ložiská mnohých kovov : bauxit, nikel, cín, zlato, železná ruda, mangán, platina. Taktiež sa tam nachádza malá zásoba uránu a ropy. Je taktiež významný producent áut. Majú tu svoje továrne rôzne svetové značky napr. nemecký Volkswagen alebo americký Ford. Veľké množstvo áut sa vyváža do Argentíny. Vačšina brazílskej priemyselnej výroby sa sústreduje v trojuholníku priemyselných miest Rio de Janeiro, Sao Paulo a Belo Horizonte. Zvýšenie cien ropy v 70. rokoch prinútilo Brazíliu, aby hľadala alternatívne palivá. Výskumníci prišli s etanolom. Toto palivo sa vyrába z kvasenej cukrovej trstiny. Etanol je lacnejší ako bežný benzín, produkuje menej oxidu uhličitého a je šetrnejší k životnému prostrediu. V súčasnosti asi 1. tretina brazílskych áut jazdí na tento zelený benzín.

Poľnohospodárstvo

Brazília je najväčším vývozcom a výrobcom kávy na svete. Káva sa pestuje na najväčších plantážach najmä v oblastí Paraná a Sao Paulo. Hoci je káva najdôležitejšou polodinou, vo veľkom množstve sa tu pestuje aj sója, cukrová trstina a bavlník. Brazília je aj najdôležiťejším producentom pomarančov, banánov a kakaových bôbov. Skoro jedna štvrtina brazílčanov pracuje v poľnohospodárstve, hoci veľkosť fariem sa mení od najmenšich kúskov zeme po rozsiahle majetky. Mnohí pracujú na poliach za nízke mzdy, zopár bohatých statkárov žije z obrovských ziskov.

Náboženstvo

Takmer všetci Brazílčania sú Rímskokatolíci. Toto náboženstvo si priniesli Portugalci a každé město či krajina má svojho patróna spomädzi svätcov, ktorý ho ochraňuje.Milióny Brzílčanov uplatňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctievajú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických náboženstiev. Napríklad v decembri a januári mnohí na pláži nechávajú kvety, mydlá a ovocie na počesť africkej bohyne Iemanjá, africkej bohyne mora. Očakávajú od nej, že splní ich novoročné želania. Táto bohyňa sa spája s katolickou Pannou Máriou.
Kultúra

Brazília je veľmi bohatá na kultúru a umenie. V hudbe prevláda štýl samba a je neoddeliteľnou súčasťou každého brazílskeho karnevalu. Najznámejším kultúrnym strediskom Brazílie je bývalé hlavné mesto krajiny, Rio de Janeiro. Každoročný karneval, ktorý sa koná vždy vo februári, je známy po celom svete, a ročne sa ho zúčastnia milióny ľudí z celého sveta. V meste sa takisto nachádza Národný archív, ktorý obsahuje najväčšiu zbierku Brazílskych dejín. Štyri dni a štyri noci před 40- dňovým pôstom pred Veľkou nocou býva každý rok vBrazílii karneval. Prichádzajú sem turisti z celého sveta, aby sa pripojili k oslavám v Riu de Janeiru. Ulice sú plné návštevníkov,vo dne v noci sú preplnené tanečníkmu v nádherných kostýmoch pohybujúcimi sa v rytme hudby. Vyvrcholením je pestrofarebný sprievod alegorických vozov organizovaný školami samby.

Záver


Brazília je krajina s množstvom atrakcií, hustými lesmi a nádhernými plážami. Je to krajina dvoch svetov. Krajina bohatých, moderných turistických centier, ale aj krajina chudobného vidieka a mestských periférii s neľudskými podmienkami pre život. Ľudia v Brazílii sa i napriek životným ťažkostiam vedia zabávať, čo ich robí očarujúcimi. Myslím si že Brazília je jednoznačne krajina, ktorú treba navštíviť aspoň raz za život.

Použitá literatúra:
Graham Bateman a Victoria Eganová; Encyklopédie zeměpis světa; Andromeda Oxford Limited; 1993
Bill Bryson, Brasil, National GEOGRAPHIC, 1/1997, Natiolnal Geographic Society, 1997
Katalógy cestovnej kancelárie Neckermann a KMT Tour.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk