Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Amerika

Amerika-všeobecná časť

Zaujímavosti: mokasíni- boty indiánov; Hora Rushmore- Sev. Dakota, hora 4 prezidentov; New Yourk- mrakodrapi, Time Square najznámejšia ulica, Central park; Quebeck- fr. provincia v Kanade; kapitol- sídli tu parlament USA Washington BC; USA- nár. zviera orol; Aljaška- najväčší štát USA; Grand Kanon- na rieke colorado, veľký kaňon; sekvoje- najvyššie stromy; Chille- (čile), veľmi úzsky a dlhý štát; Gaučovia- juhoamerický kovboji; Cotopaxi- najväčšia činná sopka na svete (Ekuádor); Angelov vodopád- najvyšší vodopád na svete; Quito- hl. m. Ekuádoru; La Paz- Bolínie, najvyššie položené mesto sveta; Rio de Janero- najväčší festival, socha JK

Povrch: Salinas Grandes- najnižšie položené v Amerike (Argentína); základom geologickej stavby- SAM Kanadský štít, JAM Brazílsky štít; stredná amerika sa nachádza medzi Tehuatepeckou  šijou a Pananským prieplavom; pohorie Appalače- staršie vzniklo v prvohorách; Kordillery- mladšie treťo hory

Vegetácia: Tundra- len na S Kanady, v JAM nie je, vznikla vplivom studeného Labradorského prúdu; Tajga- ihličnaté lesy, podzolové pôdy, sekvoje; Zmiešané a listnaté lesy- veľké odlesnenie, oblasť Z od Veľkých jazier, Appalače, J JAM; Stepy- S AM prérie, J AM pampy, černozeme, hl. polnh. oblasti: obilie, trávnaté porasty; Púšte a polopúšte- nevadská, mohavská, gildská, atakama; vlhké subtropické lesy- S JAM, dažďové tropické lesy; vlhké tropické lesy- S JAM, dažďové tropické lesy; savana- trávy, baobaby (stromy); národné parky: Yelovstonský USA, Yosemetský USA, Jasper KANADA, Banff KANADA

Podnebie: studené- S kontinenty, ostrovy Arktídy; mierne- (Kanada, S USA), chladnejšie menej zrážok; subtropické- J USA, J AM: Laplatská nížina; tropické-  časté hurikány a tornáda, púšť Atacama: jedna z najsuchších púští sveta; vysokohorské a horské

Vodstvo: ústie AO- Amazonka, Pirana, Orinoko, Mississippi; ústie SĽO- Mackenzie, Saskatchevan; ústie TO- ylikon, colorado, columbia, snake;jazerá- väčšinou ľadovcového pôvodu: Michiganské, Ontario, Erijské; sladké jazerá-  Ticicaca, Soľné

Obyvateľstvo- pôvodný obyvatelia indiáni ktorý prišli z Ázie cez Beringov prieplavm 3 vyspelé civilizácie: Inkovia-Peru, Aztékovia- Mexiko, Mayovia-Yucatán; v 20st. sa veľa ľudí prisťahovalo do AM hlavne USA, preto je tu pestré rasivné zloženie; obyvateľstvo je nerovnomerne rozmiestnené, S-mestá, J-dediny; černoch a beloch=mulat, černoch a indiaán=zambo, beloch a indián=mestic

Mestá- pri pobrežiach: Boston, New Yourk, Philadelphia; pri jazerách: Chicago, Detroid, Pittsburgh, Los Angeles, San Francisco; oblasť La Plata: Buenos Aires, Montevideo; V- Sau Paulo, Rio de Janero; mestá pri riekach: Otawa, Quebeck; mestá pri dopravných uzloch: Dallas, Atlanta; bývalé indiánske strediská: Mexiko City, La Paz, Quito

Oblasti a štáty: 2. najväčší svetadiel; z hľadiska prírodného delíme AM na SAM a JAM; Stredná AM: medzi tehuamepeckou šijou a pananským prieplavom; z hladiska prírodného (povrcha) patrí stredná AM k SAM; z hladiska kultúrného a hospodárskeho patrí k JAM; AM delíme z hľadiska hospodárstva a kultúry: 1) Abglosaská (Kanada, USA) 2) Latinská od Mexika smerom na J

Vyhľadaj na slepej mape: Labrador, Aljašský polostrov, Kalifornský polostrov, Florida, Karibské more, Grónsko, Veľké Antily, Malé Antily, Beringov prieliv, Magalhaesov prieliv, Panamský prieplav, Hudsonov záliv, Mexický záliv, Yukatán, Ohňová zem, Drakov prieliv, Kalifornský záliv, Kordillery, Andy, Apalačské vrchy, Brazílska vysočina, Mississippská nížina, Amazonská nížina, Laplatská nížina, Orinocká nížina, Arktická nížina, Mexická plošina, Altiplano, Aconcagua, Matto Grosso, Golfský prúd, Labradorský prúd, Peruánsky prúd, Mississipi, rieka sv. Vavrinca, Amazonka, Orinoco, Parana, Veľké kandské jazerá, Titicaca, Angelov vodopád, Iguacu, Niagarské vodopády, Montreal, Toronto, New Yourk, Washington, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Ottawa, Detroid, Boston, Pittsburgh, San Francisco, Havana, Brazília, Latinská Amerika, Kanada, USA, Mexiko, Brazília, Argentína,  Kolumbia, Venezuela, Kuba, Chile, Peru, Uruguaj, Panama

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk