Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Portugalsko

Jeho názov sa odvodzuje od miest na protiľahlých brehoch ústia Doura – Portus (Porto) a Cale (dnes Vila Nova de Gaia), ktoré sa stali jadrom názvu Portucalia, Portucal, Portugal. Poloha Portugalska je okrajová na západe Pyrenejského polostrova. Hovorí sa, že sa vyvíjal otočený k Európe chrbtom, s pohľadom upreným do šíreho oceánu. Zaberá necelú šestinu Pyrenejského polostrova. Tento štát od 16. storočia ovládal obrovskú koloniálnu ríšu, ale nedokázal využiť túto skutočnosť vo svoj prospech. Portugalsko sa stalo republikou v roku 1910. Má rozlohu 92 345 km štvorcových. Skladá sa zo 7 regiónov, 18 okresov, 2 autonómnych krajov, Azorských ostrovov a Madeiry. Pohoria sú rozčlenené eróznou činnosťou vodných tokov. Najvyššie je pohorie Serra da Estrela, ktoré dosahuje výšku 1 993 m nad morom, ale najvyšší bod Pico sa nachádza na Azorských ostrovoch a dosahuje výšku 2 320 m nad morom. Najvýznamnejšie rieky tejto oblasti sú Tejo, Douro a Guadiana. Tejo delí krajinu na dve časti. Severná je hornatejšia, vlhšia a viac zalesnená, zatiaľ čo v južnej časti prevládajú nížiny a pahorkatiny a je tu teplo a sucho. V južnej a západnej časti sa nachádzajú najmä nížiny, z ktorých vystupujú nízke pahorkatiny. Podnebie je subtropické s vplyvom Atlantického oceána.

Hospodársky významné strediská sú na morskom pobreží, pretože takmer celý zahraničný obchod sa realizuje námornou cestou. Poľnohospodárstvo je na nízkej úrovni, na ornej pôde pestujú pšenicu, kukuricu a ryžu, nachádzajú sa tu aj olivové plantáže, vinohrady a plantáže cytrusového ovocia. Svetoznáme sú portugalské vína. V horských oblastiach je rozšírený chov kôz a oviec. Ťažia mnohé druhy rúd, volfrám, síra, urán, pirit a železné rudy, ktoré ťažia v malých množstvách a exportujú ich bez akéhokoľvek spracovania. Priemysel stavia na odvetviach, ktoré tu majú tradíciu. Rozvíja sa stojársky, elektrotechnický a chemický priemysel. Tradíciu tu má textilný a potravinársky, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty. Významným a tradičným odvetvím je aj rybárstvo a ryby spracujúci priemysel. Vyvážajú sa aj spracované poľnohospodárske produkty. V Portugalsku sa vyprodukuje 50% svetovej produkcie korku, vyrábané z korkového duba.

V tejto krajine žije okolo 10 230 000 obyvateľov. Len hlavné mesto Lisabon má 800 000 obyvateľov. V západnej Európe býva z pracovných dôvodov asi 1,1 milióna obyvateľov. Hustota zaľudnenia je asi 107 obyvateľov/km štvorcový. Úradným jazykom sa stala portugalčina bez rôznych nárečí. Portugalčina má slovnú zásobu asi z 80% latinského pôvodu, v reči však znie mnoho sykaviek a mnoho krát hovoria cez nos. Portugalčina patrí k svetovým jazykom, hovorí ňou 150 miliónov ľudí. Menou je escudo (1 escudo = 100 centáv). Potugalsko je prevažne národostne jednotné - 99% tvoria Portugalci. Ku rímsko-katolíckemu náboženstvu sa hlási 95% obyvateľov, k protestantskému 1% a k iným 4% obyvateľov. Priemerná dĺžka života je u mužov 70 rokov a u žien 77 rokov. Portugalsko je členom Európskej únie od roku 1986. Hospodársky sa Portugalsko zaraďuje medzi najslabšie zeme Európskej únie, hneď za Gréckom. Portugalská ekonomika prešla po vstupe do Európskej únie vzostupným vývojom – nízka cena pracovnej sily, ktorá láka zahraničných investorov. Tak krajina získava podiel zo spoločných fondov. Úroveň nezamestnanosti je veľmi nízka len 6,3%. K negatívam sa počíta slabá úroveň vzdelania, nízka úroveň sociálnych a zdravotných služieb a veľký rozdiel medzi mestom a vidieckou krajinou. Je aj členom Severoatlantického paktu, Rady Európy, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a ďalších svetových a európskych organizácií.

Dôležitým a významným zdrojom príjmov je aj cestovný ruch (Madeira, Azorské ostrovy).Nachádzame tu mnoho pamiatok od antickej architektúry po národné parky alebo vlani otvorený most Vasca da Gamy, ktorý je dlhý 12,2 km a postavený na 820 pilieroch. Do Portugalska každoročne prichádza 10 miliónov turistov, ktorí tu utratia okolo 4-5 miliárd dolárov. Prvoradé ciele poznávania sú hlavné mesto – Lisabon, Porto, Coimbra, Évora, pre veriacich Fátima, z ostrovov dávajú prednosť ostrovu Madeira pred Azorami. Skutočným centrom medzinárodného turizmu je Algavre na subtropickom juhu.Znalci sa zhodujú, že krajina Portugalcov patrí ku krajinám, v ktorých sa cudzinec necíti ako votrelec a obyčajné ľudské hodnoty sa často cenia viac ako materiálne statky.
Lisabon
Hlavné mesto Portugalska. Nachádza sa pri ústí rieky Tejo. Predtým pyšné mesto zažilo po zemetrasení v roku 1755 tragický pád.
Vystavané bohatstvo, ktoré do Lisabonu plynulo z kolónií, už len pripomínajú zašlé budovy. Budovy tejto metropole akoby pochádzali z 30. rokov.
Je tu aj významné múzeum kočiarov. Vo veľa prípadoch sa jedná o originálne umelecké a remeselné diela, vytvorené podľa návrhov najvýznamnejších umelcov, ktorí sa niekedy sami podieľali na vytváraní svojich návrhov. Prístupné bolo až v roku 1905, ale už pri svojom vzniku vlastnilo historické kočiare uchované zatiaľ v majetku kráľovskej rodiny. Toto múzeum je asi najväčšie svojho druhu v Európe. Nachádza sa tu rímsky akvadukt a vodáreň. Je to úžasná stará stavba. Objekt je využívaný ako galéria moderného umenia, najmä symbolické spojenie starovekej architektúry a súčasného vnímania sveta. Na streche tejto stavby je vyhliadková terasa.

Bola tu aj svetová výstavba v roku 1998, ktorá výrazne pozmenila tvár portugalskej metropoly. Samé výstavisko bolo vybudované na brehoch rieky Tejo. Zobralo si za cieľ oživiť východnú časť Lisabonu a pobrežie rieky Tejo. Projekt nazývaný EXPO URBE má byť dokončený v roku 2010, kedy by tu mohlo žiť oolo 25 000 obyvaťeľov. Pracovné príležitosti im ponúkne priamo areál EXPO, z ktorého vznikne obchodné, dopravné, kultúrne a spoločenské centrum hlavného mesta s modernými priestormi pre poriadanie veletrhov, s rozsiahlími parkami a prístavom pre 900 rekreačných lodí. Niektoré výstavné pavilóny , ktorých autori sa tiež nechali inšpirovať témou oceánou a morí, slúžia areálu už od svetovej výstavy. Hlavným magnetom pre turistov bude asi Pavilón oceáno, najväčší pavilón v Európe, v ktorom sa nachádza fauna a flóra svetových oceánov. Centrálna nádrž má rozmery 32x23x7 metrov a pojme 5 miliónov litrov vody, zatiľ čo hrúbka skla je 27 cm. Návštevníci pozorujú oceánsky život na dvoch poschodiach. V tejto nádrži sa pohybuje okolo 25 tisíc exemplárov a viac než 200 druhov živočíchov. Nájdeme tu aj veľkých žralokov a raje.

Ďalšou významnou stavbou je nedávno dokončený most, nachádzajúci sa nad riekou Tejo. So všetkými nájazdami dosahuje dĺžku 17 km. Najväčší problém projektu bolo zaistenie stability, pretože oblasť Lisabonu je známa seizmickou aktivitou. Savitelia sa preto zamerali na masívne základy mostu. Do dna rieky zabetónovali 2 tisíc podperných stĺpov, niektoré siahajú do hĺbky 85 metrov. Most je zavesený na pylónoch vo výške 145 metrov a zpevnení výstužnými lanami. Tento most sa pritom môže kolísať 125 cm do strán a môže sa natiahnuť až o 150 cm. Tento most vážiaci 40 tisíc ton sa môže pri otrasoch pohybovať na strany a pritom sa nezlomí. Táto stavba dostala meno podľa významného moreplavcu Vasca da Gamy.

Porto
Leží v severnom Portugalsku pri Atlantickom oceáne. Významný prístav štátu. Patrí medzi najkrajšie mestá Európy. Stále viac sa stávalo mestom anglických obchodníkov. V meste sa nenachádza mnoho významných monumentálnych palácov, ale sú tu staršie stavby, ako katedrála nazývaná Sé. Cez početné prestavby stále pôsobí ako pevnosť. Potom je tu veľa kostolov, stará univerzita a mnohé okázalé stavby z 19. storočia. Jednou z moderných zaujímavostí sú mosty. Dokonca sa zdá, že by mesto bez nich prišlo o podstatnú časť svojej krásy. Dva z nich, obidva železné, sa už zaraďujú medzi historické pamiatky. Nachádza sa tu portské nádražie, ktoré je ďalšou technickou a umeleckou atrakciou. Zaviedli železnicu pod zem a budova nádražia, stojaca pri vyústení tunelu, dostala podobu paláca.

Coimbry
Nachádza sa tu významná Coimberská univerzita, ktorá symbolizuje nielen mesto Coimbry, ale aj celé Portugalsko. Univerzita patrí k najstarším na svete, bola založená v roku 1290, ale natrvalo bola presunutá do mesta Coimbry až v roku 1537. Študujú sa na nej právo, medicína, teológia, filozofia a matematika. Symbolom univerzity je 34 m vysoká zvonica, ktorú vidno z ktoréhokoľvek miesta v meste. Pri univerzite sa nachádza veľká knižnica, kde je 300 tisíc zväzkov kníh z 16., 17., 18. storočia. Nachádza sa tu mnoho kaviarní a reštaurácií, do ktorých chodia žiaci po prednáškach v čiernom saku alebo sukni, bielej košeli, kravate, v dlhom čiernom plášti a so sebou nosia čiernu aktovku. Coimberská univerzita patrí k najusilovnejším strážcom miestnych tradícií. K najzaujímavejším pamiatkam patrí stará katedrála Sé Velha, mohutná stavba pripomínajúca skôr pevnosť, je považovaná za jednu z najkrajších románskych stavieb v Portugalsku. Ďalej je to kláštor Santa Cruz, založený v 14. storočí. V neďalekom kostole sa nachádzajú hrobky prvých dvoch portugalských kráľov.
Fátima
Je to miesto vo vnútrozemí, kam každoročne prichádzajú veriaci a zhromažďujú sa pred bazilikou, aby v svojich modlitbách prosili o odpustenie a žiadali o pomoc. Námestie je rozsiahle a stojí pred ním veža vysoká 65 m. Na bokoch námestia sa nachádzajú sochy svätých. Veriaci prichádzajú nielen z Portugalska, ale aj iných krajín Európy.

Évora
Leží vo vnútrozemí, v kraji nazývanom Alentejo, v ktorom sú zimy veľmi studené a naopak letá sú teplejšie ako na juhu. V tomto meste každé historické obdobie zachovalo niekoľko stavieb. Nachádza sa tu mnoho kaplniek, kostolov, ale aj väčších stavieb. Medzi významné stavby patria rímsky Dianin chrám, palác vojvodského rodu Cavadalou, katedrála Sé z 12. storočia, kostol sv. Kláry, kde je dnes múzeum umenia, námestíčko u Maurskej brány s renesančnou fontánou. Je od roku 1986 svetovou kultúrnou pamiatkou, chránenou organizáciou UNESCO. Évora patrí v najromantickejším mestám Európy.

Tomar
V Tomare sa nachádza jedna významná ukážka osobitnej podoby gotiky. Je to okno kapitálnej siene rozsiahleho Kristovho kláštora. Okno je po stranách olemované stĺpmi z morských korálov, ktoré hore prechádzajú do podoby lodných lán. Zvislé línie okna držia dekoratívne lodné sťažne, ktoré sú k oknu pripútané reťazami.

Serra da Estrela
Serra da Estrela je pohorie vo vnútrozemí Portugalska. Vo vysokých nadmorských výškach pohorie pokrýva súvislá vrstva snehu. Najvyšší bod tohto pohoria Torre leží vo výške 1993 m nad morom. Kráľ Ján VI. sa rozhodol zaokrúhliť túto výšku na rovných 2000 m nad morom tak, že nechal na vrchole postaviť sedem metrovú vežičku. Väčšina vrchov tohto pohoria leží v nadmorskej výške 1500 m. Nachádza sa tu aj jazero ľadovcového pôvodu, ktoré Portugalci rozšírili postavením hrádze. Je dlhé 1200 m. Táto vodná plocha je z niekoľkých umelých horských nádrží najväčšia. Neoddeliteľnou súčasťou tohto kraja je chov oviec a kamenné chalupy s drevenými strechami. Na zimné športy, najmä na lyžovanie, je toto pohorie ako stvorené.

Algarve
Algarve leží na juhu Portugalska, pri Atlantickom oceáne. Táto nádherná plážová oblasť sa tiahne na západ od španielskej hranice až po Cabo de Săo Vicente. Pláže sa rozprestierajú v dĺžke viac ako 250 km a patria k najčistejším v Európe. Má povesť príjemnej rekreačnej oblasti, vyznačujúcej sa slnečným, teplým počasím a krásnou prírodou. Vnútrozemie pokrýva bohatá vegetácia a na pobreží nájdeme striedajúce sa pobrežné útesy s plážami. Na myse Săo Vicente sa nachádza maják, ktorého svetlo možno vidieť aj 95 km od Portugalských brehov. Napriek hotelovým komplexom a umelo vytvoreným dovolenkovým strediskám, nájdete v tomto regióne aj dnes historické mestá a na mnohých plážach a v prírode nebudete nikým rušený. Algarve však postihlo zemetrasenie 1. novembra v roku 1755. Z dôvodu zemetrasení sa táto krajina nemôže preplniť rôznymi kultúrno-historickými pamiatkami.

Madeira
Madeira je vzdialená niečo cez 600 km západne od Maroka. Má výhodnú ostrovnú polohu s oceánskym podnebím. Ostrov je sopečného pôvodu. Sú tu úrodné pôdy, na ktorých sa pestuje cukrová repa. Na ostrove bola vybudovaná sieť zavlažovacích kanálov, ktoré dosahujú dĺžku 2150 km. Madeira je známa výrobou madeirského vína, ktoré obsahuje vitamíny a minerály. Z remesiel je tu významný najmä rybolov. V okolitých vodách sa však už nemôžu loviť delfíny, tulene ani veľryby, ale stále sú tu ľudia, ktorým chutia tuniaky. Madeirskí rybári stále stavajú lode z dreva podľa starých tradícií. Významná je aj práca s prútím.
Na Madeire sa nenájdu kilometre piesčitých pláží, ale nachádza sa tu nádherná príroda. Poskytujú sa možnosti na potápanie za nádherami oceánu. Prvé letisko bolo zavedené až v roku 1964 v hlavnom meste Funchal. Najviac návštevníkov prichádza zo severnej Európy a Veľkej Británie. V hlavnom meste sa nachádza asi 15 tisíc lôžok a z toho asi 40% je v štvorhviezdičkových alebo päťhviezdičkových hoteloch. Momentálne má Madeira letecké spojenie s väčšinou štátov Európy.

Porto Santo
Porto Santo sa nachádza 50 km severovýchodne od Funchalu. Tento ostrov sa odlišuje od ostrovu Madeira. Porto Santo je 14 km dlhý a 5 km široký ostrov. Je to ostrov sopečného pôvodu. Jeho najvyšší bod je Pico de Facho a dosahuje výšku 507 m nad morom. Nie je tu tak veľa vegetácie ako na Madeire. Se-
verné pobrežie je dlhé 9 km s dlhými plážami, na ktorých nájdeme zlatý, mäkký piesok. Teplota vody počas roku je asi 18 – 23 °C. Sú tu dobré podmienky na relaxáciu a oddych. V hoteloch ponúkajú aktivity ako tenis, mini-golf, windsurfing alebo ostrovné túry.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk