Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Severná Európa

Švédsko:Štokholm,na V škand.polost.,patria knemu ostrovy:Gotland a Oland,povrch utvorený ľadovcom ,zasahujú na S škand.vrchy,na j npobrežná nížina, rieky:sú krátke,nerovnosti prek.vodopádmi,niesú splavné, jazerá:Vaner, Yattern,Asnen, Malaren,podnebie naJprímorské mierne,naSmierne chladné, obyv:nerovno rozmiestnené, väčšina žije v mestách-Goterbog,Malomo, poľnohosp:-obilniny,krmoviny, chov dobytka,je priem.štát hútnicky, strojársky,drevársky,chemický,doprava-železničná naJ,námorná,pobrežná(v Botnickom z),cestná.Island:Rejkjavík,SZod Škand., vznikol sopečnou činn., 26činných sopiek-helta,využíva sa na vykurovanie, rybolov,chov oviec, dobytka, obilniny, pobrežná doprava

Fínsko:Helsinky,nachadzása na Vškand.,pri Botnickom zálive-zoZ,a Fínsky-zJ,členEÚ, naJ-fínskajazerná pahorkatina,jazerá-viac ako 60tis. jazier:Oulu,Saimaa,Nasi, rieky:Kemijsky,laolmo,obyv:hlavne naJ, navväčšie mestá:Helsinky, Turku, Tampere, Lahti,je priemys. Poľno hosp.štát:stroj.,chem.,potrav,drevarsky,ťaží sa:drevo,Fe,farebné kovy,obilniny,zemiaky,cukrová repa,hov.dobytok,doprava:vnútrozemská, lodná,pobrežnáNórsko:oslo,najčlenitejšie pobrežie, hornatý povrch, veľa prístavov,rybolov a spracovanie rýb, výstavba lodí, hútnictvo, spracovanie Fe,ocele,Zn,Ni,2.najväčšie ľodstvo Európy

Dánsko:kodaň(na ostrove Sjavellom)-muzea,zábavny parkTiroli, leží na Jutský ploostr,výhodná dopravná s N.,Šv,Fin, rozličné trajekty, povrch prevažne rovinatý, nie moc úrodné pôdy,ale sú zúrodňované, ťažba ropy,zemného plynu, živočíšna výroba,kvalitné ryby,cukrová repa,krmoviny,mlieko, maslo, priem:strojársky,hodiny,lacné motory, potrv,chem,kráľovsko,od Škand.poloostrova oddeluje prieliv:Kattegat a Skagerrak-prechod medzSeverným a Balt.morom,mestá:Kodaň,Arhus,Odense,Alborg

SE:ostrovy medzi Jutskym a Škand.polostr.,povrch:prevažne škand.vrchy(34),kt.klesajú smerom k pobrežiu-vytvára fjordy(Nórsko),nížiny:S-šved,J-šved,Fínsko,podnebie:mierne, pobrežieN,Dväčšinou prímorské, chladnejšie letá, miernejšie zimy,kontinentálne podnebie,kt.súpa smerom naV,Severoatlantický teplý prúd spôsobuje nezamŕzanie, rieky:krátke,veľa jazier(Šv,Fin), najväčšie jazerá:Vaner, Vättern, Saimaa. ihličnany,tajga,medved,rysy, najväčší lesnýpotenciál-F,Š, bezlesov-Island, najúrodnejšie pôdy-J-Šv,Dan.F, poľnohos:dominuje živočíšna výroba,hov-dobytok, ovce, S-Šv,F,N-soby,významný rybolov-spracovanie rýb, obyv:2jazyk.sk:Germánska(N,Šv,D,Isl),Ugrofínska(F,Laponci),hosp:využíva prímorskúpolohu(rybolov,námorná doprava), ropa(severn more), železné rudy, farebné kovy,cest.ruch:Oslo, Bergen,Kodaň, majú citlivý vzťach prírode

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk