Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

India

Klíma:
Tropická monzúnová klíma s výrazným ročným rozdelením zrážok; chladné obdobie od januára do marca (výdatné zrážky len na pobreží Bengálskeho zálivu); horúce obdobie apríl-máj; v máji/júni na juhozápade začínajúce obdobie dažďov sa posúva v priebehu nasledujúcich mesiacov cez celý indický subkontinent a dosiahne severovýchod a sever asi v septembri; v dôsledku nepravidelností v postupe monzúnových vĺn vnikajú časté absencie alebo súčasný výskyt sucha a záplavových katastrôf; najbohatšie oblasti na zrážky sú západné úpätia Westghatsu (západné pobrežie), pohraničná oblasť Indie s Barmou ako aj Bengálskom, na zrážky najchudobnejšie je severozápad; v období prechodu (október až december) na juhu nastáva druhé obdobie dažďov.

Aktuálne oznamy:
ČREVNÉ INFEKCIE: Vysoké riziko HNAČKOVÝCH OCHORENÍ v celej krajine, väčšie výskyty CHOLERY nie sú toho času hlásené. HEPATITIS A a TÝFUS sú ďaľšie infekcie, ktoré sa prenášajú znečistenou pitnou vodou alebo potravinami a ktoré sú v celej krajine časté. Na severe (Uttar Pradesh, Bihar) sa opäť početne vyskytuje POLIO. Dbať na hygienu a ochranu očkovaním.

HEPATITÍDA E: Aktuálny výskyt tejto formy infekčnej žltačky, ktorá je spravidla prenášaná znečistenou pitnou vodou, je hlásený na severe Kalkaty. Obzvlášť ohrozené sú tehotné ženy. Očkovanie ešte nie je k dispozícii. Dbať na hygienu pri zaobchádzaní s pitnou vodou.

LEIŠMÁNIE: Tieto jednobunkovce prenášané v noci aktívnym bodavým hmyzom spôsobujú ochorenia vnútorných orgánov ("Kala Azar") a vyskytujú sa naďalej početne v spodnej časti toku Gangy. Dbať na ochranu pred komármi.

BESNOTA: Vysoké riziko v celej krajine, predovšetkým od túlavých psov, aj v mestách. Pri evtl. kontaktoch okamžite vyhľadať lekára, prípadne dbať na použitie moderných očkovacích látok z tkanivových kultúr. Cestujúci s predpokladaným rizikom by mali byť preventívne zaočkovaní.

HIV-test: Cudzinci nad 18 a do 70 rokov, ktorí chcú zostať v krajine dlhšie ako 1 rok, ako aj všetci zahraniční študenti, sa musia podrobiť do 1 mesiaca po pricestovaní HIV-testu. (Neplatí pre diplomatov, rádové sestry, kňazov a akreditovaných novinárov). Test vykonaný, v zahraničí oficiálnym laboratóriom (WHO Collaborating Laboratory) do 1 mesiaca pred pricestovaním, je väčšinou akceptovaný.

BESNOTA: Moderné očkovacie látky a imunoglobín sú prinajmenšom vo veľkých mestách dostupné. Vo vidieckych oblastiach nie je toto zásobovanie zabezpečené. India má podľa odhadov WHO s ročne 30.000 smrteľnými prípadmi najväčší výskyt na svete, čo zodpovedá 80 percentnému podielu na celosvetovej úmrtnosti na túto nákazu. Preventívne očkovanie pre cestujúcich je preto všeobecne odporúčané, najmä pri predpokladanom riziku.

Hlavné mesto RozlohaNajväčšie mestoPočet obyvateľov (mil.) Počet letísk
Naí Dillí3287590 km2Mumbaí1049,7334

Zdroje:
india - www.google.sk
india - www.google.sk

Linky:
india - www.google.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk