Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hydrosféra

Pohyby vody: Dynamika oceánskej a morskej vody.
Neustály pohyb vody vzniká tromi druhmi:
Kozmické vplyvy (príťažlivosť Slnka a Mesiaca ) spôsob.- príliv a odliv

Fyziklano - mechanické vplyvy (slnečné žiarenie, cirkulácia vzduchu) spôsobujú príboj a morské prúdy.

Geodynamicke vplyvy (tektonické pohyby v zemskej kôre)vyvolávajú zemetrasne vlny – tsunami. (26.dec. 2005 tsunami Sri lanka, Indonézia 200 000 mŕtvych ľudí.)

Základné pohyby morskej vody : príliv a odliv, vlnenie- volne, vetrové, príboj, tsunami a prúdy - povrchové, hlbinne, výstupné, zostupné a i.
Morské prúdy možno rozdeliť podľa teploty na teplé (Golfsky prúdy, Kuro-šio, Brazílsky)
Ktoré sa pohybujú od rovníka do vyšších geograf. šírok.
A studené (Kanársky, Oja – šio, Labradorsky) , ktoré privádzajú chladnejšiu vodu k rovníku. Tieto prúdy ovpyv. podnebie susedných pevnín.

!!!Medzi 55° a 70° s. geograf. šírky na vycodnom pobreži kanady trva bezmrazove obdobie len 60 dní v roku, kym na zapadnom pobreží Europy 150 až 210 dni.
Peruánsky prúd ??

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk