Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prehľad prírodných podmienok Európy

Poloha. Európa sa rozprestiera na severnej pologuli a tvorí západnú menšiu časť Eurázie. Zaberá približne 6,7% zemskej súše.Najväčšie rozpätie v poludníkovom smere dosahuje 3800 km, v rovnobežkovom smere 5400 km. Suchozemská hranica s Áziou: pohorie Ural, rieka Emba, severný breh Kaspického jazera,....

Povrch. Má najčlenitejšie pobrežie. V Európe prevládajú nížiny a plošiny. Najrozsiahlejšia je Východoeurópska nížina. Na formovaní nížin sa výraznou mierou podieľal pevninový ľadovec, ktorý vo štvrtohorách pokrýval značnú časť povrchu týchto nížin. Severnú a východnú časť týchto nížin tvoria najstaršie časti Európy. Na severe je to Baltský štít, ktorýzaberá východnú časť Škandinávskeho polostrova, Fínsko, polostrov Kola a Karelskú.....
Západnú časť Škandinávskeho polostrova a Britské ostrovy vypĺňajú Škandinávske a Kaledónske vrchy, plošiny a vyvýšeniny stredného Anglicka a sverného Írska. Hercýnske vrásnenie vyvrásnilo vrchy strednej a západnej Európy, usporiadané do troch rovnobežkových zón. Najvyššie európske horské pásma sa vytvorili v priebehu alpsko-himalajského vrásnenia na konci druhohôr (v kriede) a v treťohorách. Sú to Sierra Nevada, Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, Dinárske vrchy, Stará planina a vrchy v Grécku.

Podnebie. Európa je ovplyvnená jej polohou v miernom pásme medzi Atlantickým oceánom na západe a rozsiahlym kontinentálnym územím Ázie na východe, ako aj Golfským prúdom. Západné vetry prinášajú až na západnú časť Východoeurópskej nížiny teplý oceánsky vzduch, ktorý zmierňuje vplyvy ázijského kontinentu. Preto má značná časť Európy pomerne vyrovnané teplotné pomery, mierne zimy, teplé letá a dostatočné množstvo zrážok. Európa má viaceré podnebné pásma. Chladné subarktické pásmo zaberá severný okraj pevniny s priemernými teplotami v januári –3°C na západe a –13°C na východe. Mierne pásmo zaberá podstatnú časť územia Európy. Na západe je pás vlhkého, prímorského podnebia, na východ po 30.poludník je prechodná oblasť, na východ od 30° východnej dĺžky je oblasť pevninského podnebia s priemernými teplotami v januári na západe –7°C, na východe –13°C. Pre oblasť Stredozemného mora je charakteristické teplé, subtropické pásmo so vzrastajúcou kontinentalitou na výcho a s priemernými teplotami v januári 12°C, v júli 22 až 26°C. Na Kaspickej nížine na juhovýchode prevláda suché polopúšťové podnenie s priemernými teplotami v januári –7,2°C, v júli 24,4°C.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk