Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ázia

ÁZIA
-največ,najľud,najv.priem.nadm.výška,členitý povrch
geogr.celky: 1-Z suchá;2-kontinent. SV (Sibir+Mongol.) 3-JV monzúnová
Z Azia: max.nedostatok vlahy, puste, malá hustota ludi, r&ž pustne
Kontinentalna: Z-sibírska nížina(močiar), Str.sibírska vysočina, pásmové pohoria (Čerdské ,Verchojaské ,Jabloňový chrbát), Altaj; S-arktické p.,subarktické, tundry,tajgy-mierne,zmiešaný les,Mongol.-stepi
JV Azia: monzuny,Indický subkontinent(tropicke p), plošiny a pohoria(Pamír,Hindukúš,Karakoran,Himaláje Tibet),nížiny(Veľká činska),ostrovy na tektonicky nestálom mieste
Obyv: Z-Arabi(moslimovia),V-činania,jap.,indovia(hindu, budh.,šintoisti), stred-biely(kresťania); str+Z-nizka hustota; niekde aj 1000 ľudí;Z-rozpor medzi Izr.a arabmi;IND.vs PAK o Kašmír;hrozba na Korej.polostrove ,TchajW.vs centr.Čína,Indon-nábož.konflikt.
Hosp.:1-veľmi vyspelé(JAP,IZR,J.KOR); 2-novoindustr( az.tigre,SINGAP,TchW,HkKg); 3-poľnoh.(SIRIA,VIET, MJANM,MALAJ,LAOS); 4-ropne(KUV,SauAr,IRAQ,nie su ekonom.silne); 5-veľké prír.boh(CCCP); 6-bez bohat. (NEP,AFG,BUTAN); 7-obchodne(LIBAN,TchW,MACAO); najv.expandujúca-CHIN,centrálne riadené-S.KOR,MONG

Západná ázia
Najchudob-AFG,JEMEN; vyspel-TUR,IZR; ropa-IRN,IRQ,SaudAr,SAE,KUV,BAHR,KATAR; malo vysp-JORD,SIRIA,LIBAN

IZR:židovský,umelo vytvor.po WW2-dohoda mocností, arab-žid probl.; rozdel:1-pobrež.nížiny,2-Nagalejská púšť,3-Mrtve more; obyv-židia z celeho sveta,silne závis.od USA a židoch vo svete; poľn-družstvá KIBUCE, LEN hydina a sviňe,ryby; citr,olivy,figy,datle,vinič,tabak, pšen,jačm; nie su sebestačný v potr. Priem-zbrane, brus.diamant.,stav.hmoty,elektrotech,stroj.

TUR:polost.Malá Ázia,plošina Manatólia,S-Poutské vrchy,pobrežie-deluvial.nánosy; podneb-pobr-stredomo.
Vnutro-kontinent,; obyv-obrov.menšina Kurdi; Armeni, Gruzinci,Čečeni;islam hosp-dobre rozvijajuce,probl.s elekt. Nerast.boh-uhlie,molyb,Cr,Co,staveb.kameň poľn-po celom uzem,1.v exp.lieskovcov,2.v citrusoch, tech.plodiny,bavlna,vinič,obilniny,ovce,kozo priem-potrav,textil,stroj,hut,dovor.energie

ROPNE: +17000 dollars len z ťažby ropy&plynu,služby pre arabov zabezp.Pakistanici,Afg,Izr(robotníci), bohatstvo ovládajú rodiny
Južná Ázia
PAK,IND,NEP,BHUTAN,BANGL,SrLnk

IND: 2.najľud.na sv., povrch-Delanská ploš ,Indgang. níž,Himal,V a Z Ghal vodstvo-Ganga,Godavari,Krišna podneb-J-tro.vhlk,V+Z-tro.such,str-miern,S-vysokohor, rastlin-rozmanité; vlh.tro.prales,such.tro.pral,mierny a vysokoho.les; dub zelený,gaštan; delta Gang- mangrový les; živoč-rozmanité, byvol divý,slon ind, nosorož.ind,snež.leopard,tiger bengal. Obyv-700 bežných dialekt,15 uradných,3 najčastejšie(Z-hindština, J-Angl, V-Bengálčtina; hinduizmus,8-10pro islam, siikovia(militanti); zakaz.kastovníctvo-pretrváva (Brahmani,nedoknuteľný); nerast.bohat:Bihár,Bengálsk ,sľuda,č.uhlie,ropa,Cr,Cu,baux,Mn; poľn: 2/3 ľudí; najv-čaj,cukr,trst,arašidy,proso;; ryža, pšen,kauč,káva,kakao ,tro.ovoc; howadá(najv,nedojené),hydina,ryby; priem-potr,kož,obuv,text(juta a bavl),hut,stroj(1-stopé vozid);
Energ: 2/3-tepeln, 1/6-vod,1/6 atóm; dopr: cesty len vo veľ.mestách(Díli,Bambaj,Madras)

PAK: povrch:-Ind.nížina,Sulajmanské poh,Chalbajský priesmyk; rieky:Indus, Satlač; obyv:Iránska skup.,islam podnebie: suché trop.,vysokohor; rastl: tro.such.les, vysokoh.les; živoč: ako v IND okrem tro.druhov nerast.: bauxit,Cr,neukončený prieskum; poľn:v Indskej nížine, naplavené z veľhor.pôdy, ryža,pše,proso,bavl,juta,vinič

CHI:3.največš,najľud,najstaršia civiliz,
členenie: Tibetská ploš.
Patrí: HnKg,TchW; podnebie: J-trop,JV-monzún,Tibet- vysokoh.,panvy-kontinent(veľké výkyvy,suchá), Manžudsko-mierne; rastl:13pro je les,J-tro.daž.pral.; monzúnové lesy,V Tibet+SV-zmieš.a ihl.;S+SZ-stepi; drevá(platan,dub,bambus); živoč:Panda veľká,Panda červená,Usúrijský tiger,Tibet-divoké ovce,divý somár, jinan,JV-opice obyv:98pro Čínania,2pro Ujigari, Tibeťania,Čoangovia,extem.nerovnomerné(S+Z-bez, pobr+JV-najviac); nábož:38pro ateisti,40pro šintoisti+ taoisti(klasické),lamaisti(Tibet),islam,0.5pro kresťania zloženie:autonómne obl.(Vnútorné Mongolsko,Ujgurská autonóm.obl.,Tibet,Čuangská aut.obl.,Moslimská a.o.), Shang-Hai+Peking-zvláštne postavenie,HnKg(trhový štatút); vodstvo:všetky najdôl.rieky pramenia v Tibete, Chuang-Che,Jang-c-Tiang,Ci-Tiang,Mekong poľn:10pro poľnoh.pôda,prevl.rastl.výr.;ryža,pše,proso,sója,bavl, juta,cukr.trst.,kaučuk,araš,tabak,vinná réva,ovocie; hydina(vodná),ryby(aj sladkovod),howadá; priem: ťažobný(20pro,č.uhl,Fe,W,Sn,Cu,far.kovy;najv.progres (elektech,dopr.pros-export), elektr(tepel,vodná-najv. Hydroelek.), hut(f.kovy,ž.ruda,Muchan,Peking,Šen-jang), text(sprac.poľn.produk,manufaktúry) doprava: málo spevn.ciest(len mestá),riečna,želez-zastaralá, tradičná(Tibet)
Juhovýchodná Ázia
Na transfor.zlome,najčlenitejšia časť sveta,najrôznorodejšia(r+ž-sted,ľud-miešanci z tichom, ind-áz.kmeňov,aust,kolonisti z EUR),rozvinutý CR,relikty (r+ž nikde inde),rozv.námorná a kabot,náhor.plošiny, náplavové kužele,nivy,terasy, obrovská vodnatosť riek, vaľa maku a ópia
Štáty:1)zaostalé-poľn(KAMB,LAOS,VIET,BARMA,FILIP), 2)rozvíjajúce(THAJ,MALAJ,INDON), 3)zvláš.štatút (SNGPR,BRUNEJ)
Podneb:tro.monz(2000 mm); rastl:TDP(tých-tro.drevo), tro.opadavé lesy,pobr-mangrovy,vysok.lesy(vavrín,gašt) živoč:opice(orang,gibon,goril),motýle,netopiere,kroko( gaviál indický),tur,leop,tigr,div.slon,nosor; obyv:rôznor, náb-islam,budh,hind; poľn:ryža,kasava,maniok,kučuk, juta,bavl,hydina,najv.rýb(aj rieky),málo prasiat;
priem:ťažob(f.kovy,Sn,W,Zn,drahok,polodrah(zaf,smar, rubín),ropa&plyn(MALAJ,INDON,J VIET;exp.do JAP a J KOR)); energ(50:50=vod:tepel), stroj(silno rozv.-MALAJ,THAJ,Z INDON-Sumatra-ťažk;elektron,jedn. dopr.prost), potr(spr.rastl.výr,exp.tro.ovocia(ana,ban, cuk.trst), text(spr.juty,bavl), chem(rozvoj); služby: Singap-najv.obch.cntr.; dopr:vod.a let.

JAP:tsunami,tekt.a vulk.čin,výbojný národ
Povrch:súostrovie Rjúkjú(+Okinawa),Jap.Alpy,nížina Kanto(Tokyo),najv.hora Fudžisan,členité pobrežie vodstvo:slabé,najv.rieka Išikari,jaz.Biwa podneb: monzúnové,Z je chladnej,J->Jakušima-subtr.monzún,->J Hokaida-mierne,Hokaido-stud.monz;zima-Azij.tlak. výš-Z pobr.hmly;zráž.výdat(1000-2000 mm)
rastl: J ostrovy(bambus,strom.paprade,sakura), Jukušima–Kjušu(jap.céder),J Šikoku-Hokaido(list.a ihl. Les,dub,buk,breza),Hokaido(sachalijská jedľa,modrá jedľa,sachalijský smrek),alpské pásmo(kosodrevina); 376 tis.km2mlesa,vysoká ochrana; živoč:mloky(velmlok japon.),jaštery,jap.makaky,vtáky,plazy,aj ako u nás; obyv: bez menšín a nezamestan.,obývajú pobr.a nížinu (priem hust.400); HDP:2,2-poľn;0,3-ťaž;35-priem; služby(dopr.,klas.služ,bank+poist); poľn:12pro pôdy ornej,ryža,zelenina,strukoviny(sója),bez pasienkov,len hydina,1.svet.rybolov(sardinky); priem:okrem uhlia bez nerast.(dovoz);ener(tepelná-ropa&plyn,hydro,jadr,tep-uhl); stroj(spotr.elek,PC,optika,dopr.),imp.surov.z Aus, Malaj,Indon; priem:stroj,stave.hmot(majú mater),text (priedka moruš),farmaceut,chem(výr.náter.hmôt),hut (dovoz far.surovín); obchod:klad.bilancia(agres.marketi, vysoká produktivita, správanie sa bánk-minim.zisky), dobrá predajnosť-vysoká tech.vyspel,v turs.záporná bilancia; doprava:hustá sieť cestnej,najkavit.žel,námor (Yokohama,Kóbe),letiská(Sapporo,Tokyo,Osaka, Fukuoka); služby:školstvo(brutálne ťažké,malý štúd.čas,bezplatné,harakiri), zdravot(špičkové)

S.KOR:izol.štát,komunizmus,hornatejšia,Z pobr-nížiny, skoro najv.army na sv.; podneb:vplyv.kontinentálneho, krátke a teplé letá,málo zrážok(800mm); obyv:kórejské, budhiz,konfucioniz.; hosp:chudobná kraj,nerast(tuha,W, f.kovy,bez ropy),energet(tepel,hydra); priem:hut(60pro exp),staveb.hm,hnojivá; poľn:extenzívne,probl.s mechaniz,ryža,zelenina,ovocie,obilniny;howadá,ošípané, ryby(aj.spracov); služby:zdravot.a škol.zdarma

J.KOR: ostrov Čedžudo,Diamantové hory,nížinatejšia; podn:monzún; obyv:kórejci; poľn:vyspelé,ryža,ovocie, zelen,ryby; priem:vyspel.,ťažký,energet(po 1/3), nadnárodné koncernyKebačo(robia všetko,Kia.Hiundai, Samsung,Lucky Star)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk