Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prešov

Hlavná ulica

Jedným z najkrajších miest Slovenska je Prešov. Určite k tomu prispela najmä Hlavná ulica. Tak sa bližšie pozrime na jej minulosť.
Od roku 1997 uplynulo 750 rokov od prvej zmienky o Prešove. Mesto však existovalo už dávno predtým, ako bolo spomenuté v roku 1247 v listine kráľa Belu IV. Už v 13. st. vznikla v miestach Hlavnej ulice dedina nemeckých kolonistov, ktorá sa neskôr vyvinula na trhovú osadu a v ďalšom období na jadro stredovekého mesta. Námestie má charakteristický šošovkovy- tý tvar. Také skôsty ako farský kostol sv. Mikuláša, drevená radnica, fara, špitál s kostolíkom aj domy niektorých mešťanov sa zrodili v 14. st. V 15. a 16. st. nastal čulý stavebný ruch. Začali sa stavať domy z kameňa, dokonca sa budovali aj poschodové budovy. Hlavná ulica sa rozdelila na štyri časti, ktoré niesli mená podľa významných osobností. Ale najväčší stavebný rozvoj bol v 16. a 17. st. Väčšina meštianskychdomov dostala vtedy renesančné priečelia a zdobené maľbami , sgrafitom, typické prešovské atiky, schodištia, portáli, ostenia. Vznikol maďarský evanielický kostol, kolégium hornouhorských prot. stavov, rôzne pomníky, stĺpy, priečelia a iné renesančné prvky. Najkrajším renesančným dielom je Rákociho palác. V 18. st. prevládal barokový sloh, ktorý sa však veľmi neuplatnil, pretože nastala kríza. Z tohto obdobia je známe súsošie imagulátov.
Klasicizmus a empír sa stali doménou 19. st. Toto obdobie reprezentuje prerobený hostinec- Čierny orol a súsošie neptúna na tzv. Neptúnovej fontáne.
Na Prešov prišli zlé časy. 6.5. 1887 - požiar zničil väčšinu budov. Po prvej svetovej vojne sa zachovalo iba pár priečelí a Bosákova banka. Už v roku 1955 sa stalo historické jadro Prešova mestkou pamiatkovou rezernáciou. V meštianských domoch Hlavnej ulice pôsobili a bývali viaceré významné osobnosti, ktoré sa zapísali nielen do histórie mesta, ale aj do širších slovenských dejín a dejín habsburského mocnárstva. Boli to napríklad: Juraj Wernher, Gašpar Guttler, Ján Weber, Jakub Bogdani, František II Rákoci a mnohí ďalší.
Prešov má nielen veľkolepú minulosť, zaujímavú prítomnosť, ale aj skvelú budúcnosť. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk