referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Hydrosféra
Dátum pridania: 11.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gregi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 597
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Vodstvo súše

Voda, ktorá prichádza na súš vo forme zrážok a je obsiahnutá v povrchových tokoch, jazerách, umelých nádržiach, močiaroch, ľadovcoch, snehu a pod zemským povrchom, sa nazýva voda súše.
Medzi povrchové toky rieky a potoky, ktoré tvoria riečnu sieť. Do hydrografickej siete patria okrem riečnej siete aj jazerá, umelé vodné nádrže a močiare.
Povodie je územie, z ktorého hlavný tok s prítokmi odvádza povrchovú i podzemnú vodu. Hranicu medzi povodiami tvorí rozvodie. Pomer celkovej dĺžky tokov v povodí L a plochy povodia P je hustota riečnej siete povodia h. Geologický a geomorfologický vývoj daného územia určuje tvar riečnej siete. Riečna sieť môže mať stromovitý(Morava), vejárovitý(Bodrog), perovitý (Mississippi), asymetrický(Kubáň) a iný tvar.
Výška vodnej hladiny v toku nad nulou merného zariadenia – vodomernej laty – je vodný stav. Množstvo vody, ktoré pretečie určitým profilom rieky za sekundu, je prietok Q. Špecifický odtok q je množstvo vody, ktoré pretečie cez km² povodia za sekundu. Vzťah medzi odtokom a zrážkami v povodí za dlhšie časové obdobie vyjadruje koeficient odtoku.
Zmeny vodného stavu, prietoku, teploty a chemizmu vody v priebehu roka vyjadruje režim odtoku. Na režim odtoku vplýva podnebie, geologické podložie, reliéf, pôda, vegetácia. Horizontálna a vertikálna zonálnosť ovlyvnuje režim odtoku. Horizontálna zonálnosť sa prejavuje od rovníka k pólom v pribúdaní podielu snehu a zmenšovaní podielu zrážok na zásobovaní riek. Vertikálna zonálnosť vyjadruje zmenu rozdelenia odtoku počas roka, rast špecifického odtoku a koeficientu odtoku. Rieky sa delia na rôzne typy, a to podľa režimu odtoku alebo zdroja zásobovania (dážď, sneh, ľadovec, podzemná voda) a iných kritérií.

Najdlhšie rieky : dlžka v km povodie v km²
Níl 6670 3 349 000
Amazonka 6570 6 000 000
Jang-c-ťiang 6300 1 808 000
Mississipy-Missoury
Jenisej-Angara
Ob-Irtyš
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Hydrosféra SOŠ 2.9488 424 slov
Hydrosféra SOŠ 2.9237 1215 slov
Hydrosféra SOŠ 2.9896 210 slov
Hydrosféra SOŠ 2.9512 855 slov
Hydrosféra GYM 2.9560 215 slov
Hydrosféra GYM 2.9612 174 slov
Hydrosféra GYM 2.9397 2108 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.