Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Taliansko

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ROZLOHA - 301 272 km2, k Taliansku patrí veľa veľkých aj malých ostrovov: Sicília (24 090 km2), Elba, Liparské ostrovy a iné

ÚRADNÝ JAZYK - Taliančina

HLAVNÉ MESTO - Rím

BRATISLAVA – RÍM - 1 170 km

ČASOVÝ POSUN - 0 hod.

POČET OBYVATEĽOV - 57 800 000

NÁBOŽENSTVO - Prevláda rímskokatolícke, jej centrum je Vatikán v strede Ríma a je to sídlo pápeža

MENA - EURO, v minulosti ITL = talianska líra

SUSEDIACE ŠTÁTY - Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE - 20 krajov

PODNEBIE A PRÍRODA

POVRCH 
Povrch je prevažne hornatý (až 80%). Na severe sú Alpy s najvyššími vrcholmi na hraniciach (Monte Bianco - francúzsky Mont Blanc, 4 807 m n. m. - najvyššia hora Európy ; Monte Rosa, 4 634 m n. m.; Monte Cervino-Matterhorn, 4 478 m n. m.), ďalej na juhu nadväzuje Pádska nížina a nakoniec hornatý Apeninský polostrov. Jeho osou sú Apeniny (Corno Grande, 2 914 m n. m.), avšak pobrežie je málo členité. Taliansko má aj veľa sopečných masívov (činné sopky: Etna na Sicílii, 3 340 m n. m.; Vezuv, 1 279 m n. m.; Stromboli; Vulcano) a teda aj sprievodných sopečných javov ako sú teplé pramene či občasné zemetrasenia.

VODSTVO
Taliansko obmývajú štyri moria: Ligúrske, Tyrrhenské, Iónske a Jadranské. Najdlhšie rieky tečú v Pádskej nížine do Jadranského mora: Pád a Adige, na Apeninskom polostrove sú to Tibera a Arno. V podhorí Álp sú veľké ľadovcové jazerá, napr. Gardské, Maggiore, Como a iné, ktoré sú aj na polostrove, napr. Trasimenské, Bolsenské a iné.

RASTLINSTVO
Prevažuje tu stredomorská vegetácia (stále zelené krovinaté porasty = macchie), v horách výškové vegetačné stupne od listnatých, zmiešaných a ihličnatých lesov až po krovité a lúčne porasty nad hornou hranicou lesa. Taliansko má 19 národných parkov (napr. Gran Paradiso, Stelvio v Alpách) a radu ďalších chránených území. Chránené plochy Talianska tvoria dokopy 10% územia.

PODNEBIE
Taliansko má podnebie zodpovedajúce svojej polohe mierneho až subtropického pásma. Letá sú horúce a suché a zimy spravidla chladné a vlhké s vysokými dažďovými, na horách snehovými zrážkami. V lete sa objavuje teplý a suchý vietor = sirocco. Výnimkou je severné Taliansko, ktoré má zimy chladnejšie kvôli blízkosti Álp. Tie však zároveň zadržiavajú aj oblačnosť zo severu. Viac na juh je počasie teplejšie, a to teplota vzduchu aj vody. Aj náhle zhoršenie počasia je tam oveľa zriedkavejšie a sú tam miesta, kde celé leto nespŕchne.

DEJINY

Do popredia sa dostával staroveký Rím, ktorý zjednotenie polostrova dovŕšil po roku 272 pr. n. l., iba územie na sever od Pádu zostalo formálne až do 41 pr. n. l. mimo jeho rámec. Odpor podmaneného obyvateľstva Talianska bol definitívne zlomený v tzv. spojeneckej vojne v rokoch 90-88 pr. n. l. Octavian, neskôr Augustus, spravil v roku 41 pr. n. l. správnu reformu, pri ktorej územie Talianska rozdelil do 11 obvodov.

14. – 18. STOROČIE
V 14.st. bolo v Taliansku viac než 100 štátov a štátikov. Situáciu komplikovali veľmocenské zásahy hlavne z Francúzska, Španielska a z Rímsko-nemeckej ríše, neskôr z Rakúska. Po vojne o španielske dedičstvo v rokoch 1701-1714 vzniklo Sardínske kráľovstvo, ktoré malo v ďalšom vývoji rozhodujúcu rolu.

19. STOROČIE
Situáciu sprehľadnilo aj Napoleonovo ťaženie do Talianska, kde najskôr zriadil "sesterské" republiky, zlúčené do Talianskej republiky, od roku 1805 Talianske kráľovstvo, ktoré nakoniec s výnimkou Neapolska zahŕňalo takmer celý polostrov vrátane cirkevného štátu a bývalého rakúskeho panstva. Viedenský kongres v rokoch 1814-1815 priniesol čiastočnú reštitúciu, ale zachoval aj zjednodušenie mapy Talianska. Rakúske panstvo bolo s výnimkou Parmy zjednotené do Lombardsko-benátskeho kráľovstva, Neapolsko spojené znovu so Sicíliou do Kráľovstva oboch Sicílií a cirkevný štát obnovený. Zjednotiteľom bolo Sardínske kráľovstvo. Napriek porážke revolúcie v Neapoli a neúspechu tajných spolkov (karbonari) od 30. rokov 19. st. hnutie za znovuzjednotenie Talianska (risorgimento) stále silnelo. Revolúcia v rokoch 1848-1849 bola potlačená, ale idea zjednotenia Talianska aj tak stále silnela. Vojnová kampaň Sardínskeho kráľovstva s francúzskou podporou a zároveň slávny Garibaldiho pochod v roku 1860 znamenali vznik Talianskeho kráľovstva v roku 1861 pod Savojskou dynastiou. Napriek porážke v taliansko-rakúskej vojne v roku 1866 získalo Taliansko aj zbytok rakúskych dŕžav (Benátsko). Zároveň však muselo postúpiť Francúzsku Savojsko a Nizzu. Obsadením ostatku cirkevného štátu a prenesením hlavného mesta do Ríma v roku 1870 bol proces zjednotenia dovŕšený. Taliansko začalo s koloniálnymi výbojmi do Afriky (Somálsko, Líbia).

20. STOROČIE
Taliansko bolo pred 1. svetovou vojnou člen Trojspolku, ale pre územné nároky voči Rakúsku vstúpilo v roku 1915 do vojny na strane Dohody. Po vojne zabralo južnú časť Tirolska. V roku 1922 po "pochode na Rím" zvíťazil v Taliansku fašizmus reprezentovaný Benitom Mussolinim. S nim spojená expanzia na Balkán (pripojenie Albánska) a do Etiópie. Taliansko bolo účastníkom Oceľového paktu (spojenecká zmluva medzi Nemeckom a Talianskom). V 2. svetovej vojne bolo Taliansko na strane Nemecka. Po vylodení Spojencov na Sicílii v roku 1942 sa odpor rýchlo zrútil, Taliansko v roku 1943 kapitulovalo a vzápätí sa pripojilo k Spojencom. Po zásahu Nemecka bola vytvorená Mussoliniho sociálna republika na severe Talianska. Následné vojenské a partizánske protifašistické akcie pokračovali (hlavne v hornatom teréne) až do roku 1945. Po vojne Taliansko stratilo v prospech Juhoslávie územie Terstu, prišla o svoje kolónie a po referende v roku 1946 sa stala republikou. Taliansko je spoluzakladajúci člen NATO a účastní sa európskeho integračného procesu (EHS, potom EU). Politická scéna bola často zmietaná korupčnými škandálmi a nestabilitou. Rozdiel medzi priemyselným severom a poľnohospodárskym juhom je prekonávaný len pomaly a oslabuje tradičné demokratické strany. Prvého januára 1999 sa Taliansko pripojilo k Európskej menovej únii.

SÚČASNOSŤ

VÍZA
Do 90 dní bez víz.

BEZPEČNOSŤ
Taliansko patrí medzi problémové oblasti. Bežné pouličné krádeže sú dennou skutočnosťou. Je dobré dbať na bezpečnosť vo zvýšenej miere. Je vhodné používať trezory a nebrať so sebou cenné predmety. Nie je možné nechať na pláži fotoaparát, kameru a podobné predmety.

ZDRAVOTNÍCTVO
Je na vysokej úrovni. Zdravotnícke služby nie sú bezplatné, preto je vhodné zabezpečiť si zdravotné poistenie.

TURISTICKÁ SEZÓNA
Patrí k známym letoviskám, ktoré vítajú turistov od skorého leta do neskorej jesene. Do Talianska prichádzajú okrem plážových dovolenkárov aj cykloturisti, pre ktorých sa sezóna predlžuje od skorej jari do neskorej jesene.

POLITIKA
Taliansko je republika. Hlavou štátu je prezident, volený na spoločnom zasadaní poslancov, senátorov a 58 delegátov z samostatných krajov na 7 rokov. Zákonodarným zborom je dvojkomorový parlament, ktorý tvorí: Poslanecká snemovňa (630 členov, volených obyvateľstvom) a Senát (325 členov, 315 volí obyvateľstvo, zvyšok sú doživotní senátori z radov bývalých prezidentov a osobnosti menované prezidentom). Funkčné obdobie trvá 5 rokov. Výkonná moc je v rukách vlády na čele s prezidentom voleným predsedom. Na odporúčanie predsedu vlády prezident menuje ostatných ministrov.

PRIEMYSEL
Rozvinutý priemyselný štát, najvyspelejší v južnej Európe. Vnútorné rozdiely medzi ekonomicky vyspelým priemyselným severom (2/3 priemyselnej výroby) a zaostávajúcim poľnohospodárskym juhom. Hrubý domáci produkt je 20 170 USD na jedného obyvateľa (1997).

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Poľnohospodársky sa využíva 55,6 % územia (orná pôda 40 %), zalesnené 22,6 %. Pestujú sa obilniny ( najviac pšenice a kukurice, tiež ryže), cukrová repa, zemiaky, olejniny, sója, vínna repa, olivy, citrusy a iné ovocie, zelenina.
Chovajú sa ovce, ošípané. Lov rýb.

NERASTNÉ BOHATSTVO
Málo výdatné. Palivá a železná ruda sa dovážajú. Ťaží sa ortuť, bauxit, síra, zinok, stavebné suroviny (mramor), ropa, zemný plyn. Hlavnými odvetiami sú priemysel strojárenský, potravinársky, hutnícky a textilný.

DOPRAVA
Komplexnú dopravnú sieť tvorí 6 500 km diaľnic a 15 950 km železníc. Významné námorné loďstvo, medzi najväčšie prístavy patria Janov, Terst, Neapol. Taliansko je jedna z najnavštevovanejších krajín sveta ( 56,3 mil. zahraničných návštevníkov vrátane krátkodobých; príjem 30 mld. USD).

ZAUJÍMAVOSTI

Viete, že...

... temperament je slovo, ktorým sa dá zhrnúť charakter Talianov. Na ich presný opis však nestačí pár viet: sú priateľskí, spontánni, milí, dobrosrdeční, atď. Ich spôsob života je z jednej strany chaotický a z druhej strany usporiadaný. Keď niekto nevie po taliansky a je svedkom ich rozhovoru, chvíľu si myslí, že sa hádajú a chvíľu sú na seba milí.

... "Taliani sú najväčší lenivci v Európe," napísali v titulku talianske noviny. Taliansko by veru dostalo zlé známky, keby sa hodnotila miera vyučovania telesnej výchovy na školách: v žiadnej inej európskej krajine totiž deti nemajú v rozvrhu tak málo hodín "telesnej", ako práve v krajine na Apeninskom polostrove.

... humanizmus, renesancia, barok má základ v Taliansku.

... významným miestom európskej kultúry, pretkaným športom, je dostihová dráha Palio Horse Race v Siene, ktorej vznik sa datuje do 11. storočia a ktorá každoročne priťahuje obrovské množstvo divákov. Kone, ktoré sa ženú šialenou rýchlosťou okolo Piazza del Campo, so žokejmi na chrbte alebo bez nich, nesú na sebe farby a vzory: korytnačky, vlčice, husi, mušle, dikobraza, draka, sovy, hada, pantera, orla, húsenice, jednorožca, barana, žirafy, lesa a veže.

... v dnešnom Taliansku žili viaceré významné osobnosti, napríklad:
Alesandro Volta, Galilei Galileo, Michelangelo, Giotto (Ambrogio di Bondone), Leonardo da Vinci – talianski vedci a umelci
Gaius Julius Caesar - politik zo starého Ríma
Etruskovia - staroveký národ, ktorý žil na Apeninskom polostrove

... Taliansko je známe svojimi cestovinami (pastou), medzi ktoré patria aj špagety: Talianske špagety - Potrebujeme: 1 cibuľa, 1/2 dcl oleja, 15 dkg šampiňónov, sójový granulát, soľ, mleté korenie, kyslá alebo sladká smotana, 10 dkg syru Eidam
Ako na to: Nadrobno pokrájanú cibuľu opražíme na oleji, pridáme pokrájané šampiňóny, odkvapkaný sójový granulát, mierne osolíme a dochutíme mletým korením. Zapražíme múkou, podlejeme smotanou. Varíme 15 minút. Hotovú zmes nalejeme na uvarené špagety a posypeme strúhaným syrom.

... medzi najznámejšie dovolenkové strediská Talianska patria:

 • Bibione - veľmi obľúbené stredisko na východnom pobreží s množstvom krásnych širokých piesočnatých pláží. Výhodou strediska je veľké množstvo ubytovacích kapacít, výborná talianska kuchyňa. Nevýhodou strediska je množstvo turistov a plné pláže.
 • Rimini - veľmi známe stredisko na východnom pobreží ponúka dlhú a širokú pláž. V stredisku sú pekné promenády. Atrakciou strediska je delfinárium. Stredisko Rimini má známe predmestia, ktoré dnes tvoria ďalšie známe strediská ako sú: Bellaria, Igea Marina, Gateo Mare, Viserba, Miramare a Misano Adriatico.
 • Comacchio - samotné mestečko Comacchio a jeho sedem kúpeľných mestečiek (Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi a Lido di Spina) tvoria nádherné letovisko. Ozdobou letoviska je rozsiahla piesočná pláž.
 • San Benedetto Del Tronto - stredisko s krásnymi piesočnými plážami.
 • Alba Adriatica - typické dovolenkové stredisko láka svojich návštevníkov rozsiahlou plážou, palmami, oleandrami a príjemnou atmosférou.
 • Scalea - známe stredisko v Kalábrii ponúka pekné piesočnaté a okruhliakové pláže.
 • Ischia - ostrov Ischia je známy piesočnatými plážami Citara a San Francesco ako aj krásnymi Poseidonovými záhradami.

... Taliansko je celosvetovo známe svojím karnevalom: Je známy radovánkami a hostením. V tomto čase je dovolený každý typ potešenia a pôžitku. V závislosti na oblasti, karneval môže začať ihneď po Novom roku, na sviatku Troch kráľov (šiesty január), alebo na Hromniciach (druhý február) a vyvrcholí cez dni definované ako "tuk" zo štvrtku po utorok pred Popolcovou stredou.

OPLATÍ SA VIDIEŤ:

 • Rím- Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Koloseum, Kapitol, baziliky San Pietro in Vincoli, Santa Maria Maggiore, Katakomby - bludisko podzemných chodieb
 • Vatikánske múzeá vo Vatikáne
 • Neapol - kráľovský palác
 • Pisa:
  o Šikmá veža Torre Pendente - zvonica vysoká 54,6 metra. Veža sa odchýlila od svojej osi o 5 metrov. Na vrchol veže vedie 294 schodov.
  o Piazza dei Miracoli
  o Dóm z 11. storočia
  o Baptiserium z 12. storočia - vnútri je šesťhranná kazateľnica
 • Volterra - Múzeum Guarnacci - najkrajšia zbierka etruského umenia
 • Florencia:
  o Piazza Michelangelo
  o Dóm Santa Maria del Fiore s červenou kopulou má bronzové dvere, ktoré sa nazývajú Dvere do raja
  o Zvonica Campanila je vysoká 81,5 metra
  o Galéria Ufizi ·Viareggio - veža Torre del Lago Puccini je známa tým, že v nej žil skladateľ Puccini
 • Jazero Lago Massaciuccoli - chránená prírodná rezervácia
 • Carrara - kameňolom v Toskánsku. Tu sa ťaží slávny kararský mramor.
 • Verona -starobylý amfiteáter
 • Benátky - mesto na ostrovoch v lagúne, nám. Sv. Marka, bazilika sv. Marka, Dóžov palác
 • Bologna - Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno - Neptúnova fontána, gotická radnica, kostol San Petronio, kostol San Domenico so sochárskymi dielami majstra Michelangela
 • Pompeje - vykopávky mesta, ktoré bolo pochované po výbuchu sopky Vezuv v r. 79 pr. n. l. Medzi zachované archeologické pamiatky patria: bazilika, Malé a Stabijské kúpele, divadlá, amfiteáter a nádherné mozaiky a fresky
 • Vezuv - činná sopka. Vrchol sopky sa nachádza v nadmorskej výške 1277 metrov. Obvod krátera meria 1400 metrov
 • Liparské ostrovy - ostrovy sopečného pôvodu. Na ostrove Vulkán je sopka La Fosa, ktorá pri výbuchu v r. 1888 vytvorila 200 metrový kráter. Všade je cítiť zápach síry, ktorej výpary sfarbili okolité skaly na žlto
 • Trentino - malebné mestečko
 • Paestum - archeologický park z pozostatkov antického mesta
 • Lago di Garda - nádherné jazero
 • Modrá Jaskyňa na ostrove Capri
 • Rimini - delfinárium a terárium
 • San Marino - samostatná republika s množstvom historických pamiatok
 • Taliansko v miniatúre - zaujímavý park so zmenšeninami známych stavieb a zábavný park s atrakciami pre deti i dospelých
 • Gardaland - zábavný park s mnohými atrakciami neďaleko Verony
 • Mirabilandia - zábavný park 10 km južne od Ravenny
 • Záhradný park Sigurta
 • Etna - činný vulkán. Etna má nadmorskú výšku 3340 metrov. Jej vrchol býva pokrytý snehom. V okolí je niekoľko parazitických kráterov
 • Alcantara - na Sicílii v blízkosti Etny tvorí malebné prírodné scenérie a kaňony pozdĺž toku rieky
 • Via Appia - najznámejšia cesta z Ríma do Capuy (r. 302 pred n.l.)
 • Sicília - ostrov s množstvom historických pamiatok a vykopávok
 • Sardínia - ostrov s náderne zachovanou prírodou, bielym pieskom a tyrkysovou vodou
 • Kalábria - polostrov na juhozápade Talianska:
  o Catanzaro - Provinčné múzeum, Palazzo Fazzari, Palazzo de Nobili, Palazzo della Prefettura, Ruiny hradu s vežou
  o Lamezia Terme - kúpele
  o Curinga - Veža saracénov (Torre dei Saraceni) zo 16. storočia
  o Cosenza - Ľudové múzeum, Palazzo dei Bruzi, Palazzo Tarsia, Palazzo Savelli, Hrad z r. 1184, prestavaný v 15. až 18. storočí
  o Villapiana - Torre di Villapiana z 15. storočia
  o Crotone - Archeologické múzeum, Palazzo Barraco z 18. storočia, Palazzo Vescovile zo 16. storočia, Zámok Castello di Charles V. z 9. storočia oReggio Calabria - Národné múzeum, Palazzo del Governo oVibo Valentia - Palazzo Cordopatri
 • Apulia - juhovýchodná časť Talianska sa rozkladá na opätku talianskej čižmy:
  o Jaskyňa Castellana - krasová jaskyňa bola objavená v 18. storočí. Patrí medzi najnavštevovanejšie jaskyne Talianska.
  o Gargano - pralesná rezervácia Foresta Umbra
  o Gallipoli - starý prístav, úzke uličky, Fontána Greca, Kostol Chiesa del Caneto, Aquapark
  o Lecce - Piazza S. Orozo, Piazza Duomo, Zvonica, Katedrála, Biskupský palác
  o Murge - v tejto oblasti sa vyskytujú stavby zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO s názvom trulli. Ide o zvláštne kruhové domčeky s kopulami.
  o Catel del Monte - neuveriteľne zvláštny hrad, ktorý má tvar osemuholníka bol postavený v roku 1240. Stojí v oblasti Murge.
  o Bari - Bazilika sv. Mikuláša
 • Vodné parky:
  o blízko Rimini
  o Sardínia
 • Jaskyne Frasassi - sa nachádzajú pri Ancone. Vytvorila ich rieka Sentino, ktorá vďaka vápencov formovala nádherné útvary a jazierka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk