referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Nová Dubnica
Dátum pridania: 12.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: foxfire
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 350
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
Pôdne pomery
Ilavská kotlina patrí medzi nízkopoložené kotliny, kde v najsuchších a najteplejších častiach nájdeme hnedozeme, zriedka černozeme, na Dubovci skalnaté pôdy.

Podnebie
Podnebie v našom meste ovplyvňuje Teplická vrchovina. Najbližšia meteorologická stanica je v Trenčianskych Tepliciach. (282 m.n.m.;1810 v.z.d.,4855 s.z.š.) Najchladnejšie mesiace v N. DCA. sú január a február. Najteplejšie sú jún, júl, august. Priemerná ročná teplota je 8,1 C. Najmenej zrážok padne vo februári a najviac v júni. Ročne naprší v priemere 858 mm zrážok.

Náboženská štruktúra
V porovnaní z Považsko bystrickým okresom je v Novej Dubnici väčší podiel obyvateľstva bez vyznania. Najväčší podiel má obyvateľstvo, ktoré vyznáva rímsko-katolícke náboženstvo.

Priemysel
Nová Dubnica leží a jednej z najhustejšie osídlených oblastí a v najpriemyselnejšej oblasti SR. V súčasnosti sa v meste nachádzajú spoločnosti:ZTS Elektronika, a.s.- elektronika pre riadiace a regulačné systémy; EVPÚ a.s.-projekčný ústav pre elektronické systémy so štátnou skúšobňou; Leoni Slovakia- vyrába konfekčnú elektroniku; NES s.r.o.- výkonová elektronika a zariadenia pre priemys. automatizáciu; Transmetal a.s.- kovovýroba; ESEX s.r.o.- výroba kuchynského nábytku. V meste sú aj drobné elektrotechnické spoločnosti ako Eling, Kelcom, Q-Nova, RMC.

Školstvo
V Novej Dubnici sa nachádza 5 materských škôl, 3 základné školy, 1 osobitná škola, 1 cirkevné gymnázium, 1 základná umelecká škola a Centrum voľného času.

Zdravotníctvo
Zdravotníctvo v Novej Dubnici je dobre zastúpené aspoň základnými oddeleniami. Vo vybudovanom zdravotnom stredisku sú umiestnené: gynekologická ambulancia, 2 zubné ambulancie, 3 detské ambulancie, lekáreň, izolačka a 3 ambulancie pre dospelých.

Doprava
Mesto N.DCA. leží mimo štátnej cesty I.triedy č.61 Bratislava- Žilina. Na túto cestu je mesto napojené cestou III.triedy, ul. SNP. Táto cesta prechádza celým mestom až do miestnej časti Kolačín a zároveň delí mesto a námestie na dve polovice. Námestie je obklopené štyrmi obytnými blokmi:
-Sady Cyrila a Metoda
-Pribinove sady
-Sady KPT. Nálepku
-Komenského sady

Obvod námestia lemuje miestna komunikácia sprístupnená automobilovej doprave v režime jednosmerného jazdenia. Na pravej strane námestia je zákaz zastavenia a státia motorových vozidiel po dĺžke celej trasy obvodovej komunikácie z dôvodu, že v tejto časti námestia sú zriadené autobusové nástupištia pre obidva hlavné smery Trenčín a Žilina. Po oboch častiach Mierového námestia sú vybudované námestia, ktoré slúžia ako chodníky pre peších a chránia ich pred nepriazňou počasia. V podlubiach je umiestnená prevažná časť obchodov a iných prevádzok, ktoré zabezpečujú služby občanom mesta a ich návštevníkom.
Mestské komunikácie

Dĺžka mestských komunikácií v meste je 29,9km. Všetky sú bezprašné, vybudované s pevným podkladom a so živičným povrchom. Povrch vozoviek je pravidelne udržiavaný a po zimnom období, v jarných mesiacoch je potrebné každoročne vykonávať opravy poškodených povrchov ciest. V pomerne zlom stave sú poklopy kanalizácií a dažďové vpuste. Väčšina z nich je padnutá pod úroveň vozovky. Kanalizácia je vedená pod väčšinou komunikácií.
Dopravné značenie a prechody pre chodcov

Pri miestnych komunikáciách je umiestnené zvislé dopravné značenie, ktorým sa riadi premávka na miestnych komunikáciách. Vodorovným značením je vyznačených 40 prechodov pre chodcov. Nové dopravné značenie v meste je spracované a pripravené na schvaľovacie konanie na dopravnom inšpektoriáte v Trenčíne, nakoľko súčasné dopravné značenie je nevyhovujúce, niektoré značky chýbajú a niektoré nevyhovujú súčasným predpisom. Rekonštrukcia dopravného značenie v meste si vyžiada náklady cca 100 000 Sk.
Parkovacie miesta
Aj v Novej Dubnici, tak ako v iných mestách, je problém s parkovaním motorových vozidiel. Evidovaných motorových vozidiel v meste je cca 2 400 ks. Evidovaných parkovacích plôch je 23, s počtom cca 730 parkovacích miest. K parkovacím miestam je potrebné prirátať aj garáže, a to garáže hromadné a garáže pri IBV.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Nová Dubnica SOŠ 3.0164 514 slov
Nová Dubnica SOŠ 2.9501 906 slov
Nová Dubnica 2.9691 862 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.