Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Amerika

Amerika

-osídlovanie Ameriky začalo pred 40 000 rokmi
-prvý Európania v Amerike boli Vikingovia
-1492- Krištof Kolumbus- Moreplavec z mesta Janov, v službách Španielskeho kráľa objavil Ameriku. Bolo presvedčený, že doplával k východným brehom Indie a preto nazval domorodcov Indiánmi.
-Americo Vespuci- dokázal, že Amerika je nový kontinent. Amerika je nazvaná podľa neho.
-Fernando Magalhaens- Portugalec, ako prvý oboplával Južnú Amerika a preplával Tichý Oceán do Ázie.
-Indiáni- v Amerike si založili viaceré vyspelé ríše ešte před príchodom Európanov:
1.Mayovia- Stredná Amerika- Poloostrov Jukatan
2.Astékovia- dnešné Mexico- Zničil ich Fernando Cortez
3. Inkovia- dnešné Peru- Zničil ich Francisco Pizzaro

Svetadiel Amerika leží na dvoch kontinentoch
Severná Amerika
Južná Amerika

Severná Amerika- leží na Kanadskom Štíte
Južná Amerika- leží na Brazílskom Štíte

Hranicu mädzi nimi tvorí Panamská šija

Zálivy Ameriky

S.A

Mexický
Hudsnov
Aliažský
Kalifornský

J.A

La Platský

Poloostrovy Ameriky

S.A

Labradorský
Aliašský
Floridský
Kalifornský
Yukatánsky

J.A

Niesú tam žiadne poloostrovy

Ostrovy Ameriky

S.A

Grónsko
Bafinov
Elesmerov
New Fouland
Veľké a Malé Antily
Kuba
Portoriko
Jamajka
Haity
J.A

Ohňová zem

Súostrovia Ameriky

Bermudy
Bahamy
Galapágy
Falklandy

Prielivy a prieplavy Ameriky

Prieplavy

Panamský prieplav

Prielivy

Berlingov prieliv
Davisov prieliv
Magalhaensov prieliv
Drakov prieliv

Pohoria Ameriky

Kordilliery(17 000 km) :

S.A

Rocky Moutains

J.A

Andy
Mount Mc Kinley (6196 m.n.m) No1 S.A
Andy (6959 m.n.m) No1 J.A
Apalače (2037 m.n.m)
Brazílska a Guayanská vysočina

Nížiny Ameriky

S.A

Arktická
Misipská
Atlantická (Pobrežná)

J.A

Orionská
Amazónska
La Platská


Plošiny Ameriky

S.A

Mexická

J.A

Mato Grosso
Gran Chaco
Patagónia
Púšte Ameriky

S.A

Death Walley

J.A

Atacama


Chimborázo- Sopka- 6272 m.n.m


Vodstvo Ameriky

Rieky:

Ú.S.Ľ.O- Mackenzie
Ú.T.O- Yukon, Kolumbia, Colorado
Ú.A.O- V Severnej Amerike: Rieka Sv. Vavrinca, Missippi, Missouri, Rio Grande
- V Južnej Amerike: Orinocco, Amazon, Sao Francisco
La Plata- Uruguaj
- Paraguaj
- Paraná

Jazerá:

S.A
Veľké medvedie
Veľké jazero otrokov

J.A
Maracaibo
Titicaca
Veľké Kanadské jazerá:
Horné
Hurónske
Michiganské
Ontário
Erijské
Veľké soľné jazero

Vodopády:

Niagarské
Angelov
Iguazú- Parana


Pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody

Najsevernejšie oblasti Ameriky okolo severnej polárnej kružnice pokrýva tundra, ktorá prechádza od lesných oblastí tajgy s podzolovými pôdami. Zmiešané listnaté lesy mierneho pásma sú rozsiahlejšie v Severnej Amerike ako v Južnej. Pre Ameriku sú typické prérie, tropické dažďové lesy, pampy. Každá oblasť má typické živočíšstvo.
Polárne oblasti: Ľadový medveď
Horské oblasti: Puma
Prérie: Bizón
Najvýznamnejší národný park je Yellowstonský.


Obyvateľstvo

Najstarší obyvatelia Ameriky:
Indiáni
Inuiti (Eskimáci)
Prišli z Ázie cez suchý Berlingov Prieliv.
Prvými Európanmi boli Vikingovia (okolo roku 1000)
V súčastnosti biela rasa prevláda (viac ako 80%)
Európania privádzali černochov na ťažké práce (otroci)
Jediný štát, v ktorom v súčastnosti žijú Indiáni je Bolívia

Miešanci rás:
Mestici (Beloch a Indián)
Mulat (Beloch a Černoch)
Zambo (Indián a Černoch)

Mestici- Prevládajú v Mexicu
Mulati- Prevládajú v Haity
Kreoli- Potomkovia Juhoeurópskych prisťahovalcov
Zambovia- Je ich veľmi málo

Hlavné jazyky Ameriky
1. Španielsky (väčšina obyvatelov)
2. Anglicky (U.S.A a časť Kanady)
3.Portugalsky (Brazília)
4.Francúzsky (Časť Kanady-Quebec ,Francúzska Guayana

Veľkomestá Ameriky

S.A

Mexico City (No1.), (Ciudadde Mexico)
New York City (N.Y.C)
Los Angeles (L.A)
Chicago
Montreal (FR), (Kralovský Vrch)

J.A

Sao Paulo (Svätý Pavol)
Rio de Janiero (Januárova rieka)
Buenos Aires (Dobré Vetry)
Monte Video (Vidim Vrch)
Lima
Bogota

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk