Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kuba

Štátne zriadenie: republika
Hlavné mesto: La Habana/Havanna (2 241 000 obyv.)
Rozloha: 110 860 km˛
Počet obyv.: 11 019 000 (1996)
Hustota zaľudnenia: 99,4 obyv./km˛
Úradný jazyk: španielčina
Mena: kubánske peso (1 kubánske peso = 100 centavov)
Štátny sviatok: 1. jan. (Deň oslobodenia)
Rasové a národnostné zloženie: belosi (51 %), mulati (37 %), černosi (11 %), iné (1 %)
Náboženstvo: ateisti (56 %), rímskokatolícke (39 %), evanjelické (3,3 %), iné (1,7 %)
Urbanizácia: 76 %
Priemerná dĺžka života: 76 rokov
Dojčenská úmrtnosť: 10 ‰
Analfabeti: 4,3 %
Nezamestnanosť: nie sú údaje
HDP: 3115 USD/obyv.

Rozprestiera sa v Strednej Amerike na najväčšom ostrove Veľkých Antíl a ešte na 1600 väčších či menších ostrovoch. Povrch Kuby tvorí prevažne nížina. Južné pobrežie lemujú mangrovové močiare a jemne zvlnená pahorkatina. Nad 1000 m sa dvíha pohoria v strede (Escamuray) a na východe (Sierra Maestra) Kuby. Najvyšším vrchom je Turquino (1971 m n. m.). Ostatné ostrovy s výnimkou Pinosu sú koralového pôvodu. Kubu objavil roku 1492 Kolumbus a nazval ju na počesť španielskeho následníka trónu Juana.

Pomenovanie Kuba je miestneho pôvodu, tak sa nazývalo jedno tamojšie sídlo. Bývalá španielska kolónia získala nezávislosť roku 1898. Rozvíjajúci sa priemysel stavia na nerastných surovinách (železná, medená, mangánová, chrómová a niklová ruda, málo ropy). Vedúce priemyselné odvetvie je výroba potravín (cukrovarníctvo) a spracovanie tabaku (cigary Havana). Rozvíja ťažký priemysel, výrobu strojov a chemikálií. Na vyše 50 % obrábanej plochy rastie cukrová trstina. Významné je ale pestovanie tabaku, kávy a citrusov. Kuba je jedným z najväčších chovateľov hovädzieho dobytka v Strednej Amerike. Hospodárstvo krajiny ešte značne závisí od príjmov z exportu cukrovej trstiny. Vzhľadom na slabú infraštruktúru nie sú využité možnosti krajiny pre cestovný ruch.

Zdroje:
meteo - www.meteo.sk

Linky:
meteo - www.meteo.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk