Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bratislava

Hlavné mesto slovenskej republiky leží na svahoch Malých Karpát a na priľahlých rovinách po oboch stranách Dunaja. Má vyše 421 000 obyvateľov a bola druhým najväčším mestom v ČSFR. Vznikla na mieste kde sa v minulosti stretávali významné obchodné cesty. Podunajská o. cesta spájala východnú a juhovýchodnú Európu zo západnou a Jantárová o. cesta spájala južnú jadranskú oblasť so severnou baltskou oblasťou. Už v mladšej železnej dobe existovalo na území dnešného mesta sídlisko Keltov, ktorí boli známi najmä vyspelou výrobou. Od 6. st. bola Bratislava osídlená Slovanmi, prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 907, mestské výsady dostala v roku 1291. V roku 1465 tu bola založená prvá vysoká škola na Slovensku Akadémia Istrpolitana. V rokoch 1526-1784 bola hlavným mestom Uhorska korunovali tam uhorských kráľov. Od roku 1919 je hlavným mestom Slovenska. Bratislava je významným strediskom najmä chemického priemyslu(SLOVNAFT- výroba pohonných látok a olejov, ISTROCHEM- výroba kyselín a prírodných hnojív, MATADOR- výroba pneumatík), ale aj strojárskeho priemyslu(Bratislavské automobilové závody- VOLKSWAGEN, BAZ VW), elektrotechnického priemyslu(Bratislavské energetické závody), sklenárskeho, pivovarníckeho a potravinárskeho priemyslu. Bratislava je aj strediskom slovenského školstva (UNIVERZITA KOMENSKÉHO -založená v roku 1919, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, VZSOKÁ ŠKOLA MUZICKÝCH UMENÍ a VZSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ), vedy(SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, mnohé vedecko-výskumné ústavy) a kultúry(SLOV. NÁRODNÉ DIVADLO, SLOV. NÁRODNÉ MÚZEUM, MESTSKÉ MÚZEUM, SLOV.FILHARMÓNIA, SLOV. NÁRODNÁ GALÉRIA). Pravidelne sa tu konajú známe festivaly- BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI, BRATISLAVSKÁ LÝRA, BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA, VÝSTAVA KVETOV FLÓRA, VEĽTRH CHEM. VÝROBKOV, INCHEBA. Bratislava je mestskou pamiatkovou rezerváciou s národnými kultúrnymi pamiatkami: BRATISLAVSKÝ HRAD, HRAD DEVÍN, HRAD SLAVÍN, BUDOVA AKADÉMIE ISTROPOLITANY a BUDOVA EVANIELICKÉHO LÝCEA. Z ďalších architektonických pamiatok je zaujímavý GOTICKÝ DÓM sv. MARTINA, STARÁ RADNICA zo 14.-15. st., MIRBACHOV PRIMÁCNY PALÁC a MICHALSKÁ BRÁNA zo 14. st. .

Linky:
http://www.bratislava.sk - www.bratislava.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk