Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ázia

Ázia

-  najvyššie pohorie, oblasti s najväčšou koncentráciou, najväčší svetadiel, najludnatejší, všetky podnebné pásma, najväčšie jazero, najhlbšie jazero.

Poloha: matematicko-geografická:

•najsevernejšie miesto: Čeluskinov mys
•najjužnejšie miesto: Singapur/Buru
•najzápadnejšie miesto: Turecko (Mys Baba)
•najvýchodnejšie miesto: Dežnevov mys (záp.pologula)

Členitosť:

- horizontálna (polostrovy, ostrovy)
- vertikálna (pohoria, nížiny)

Členenie:

- suchá západná Ázia (od Turecka po Afganistan)
- monzúnová Ázia (Pakistan, Japonsko, Čína, Indonézia)
- severná kontinentálna Ázia (východ Ruska, Mongolsko)

Vodstvo: Veľká časť regiónu je bezodtoková (Kaspické more, Aralské jazero, vnútrozemie Iránu, púšte Arabského polostrova). Ganga => Indický oceán, Huang He =>Tichý oceán, Eufrat => Perzský záliv, Lena => Severný ľadový oceán

Podnebie:

- monzúny – sezónne vetry, ktoré menia svoj smer 2-krát do roka - vymieňanie vzduchovej hmoty medzi severnou a južnou Áziou. Letný monzún (máj-september): prináša vlahu z Indického a Tichého oceánu. Zimný monzún (november-marec): prichádza z Ázijského kontinentu a preto je suchý. Monzúny sa využívajú na pestovanie ryže; majú aj ničivú stránku.

- podnebné pásma:
•subarktické
•mierne (kontinentálne + oceánske)
•subtropické prímorské suché
•tropické (suché + vlhké)
•rovníkové

Vegetácia: Tundry a lesotundry, tajgy, lesostepi a stepi, polopúšte a púšte, savany, monzúnové a tropické lesy.

Životné prostredie:

-rozsiahle odlesňovanie horských oblastí
-zvyšujúca sa silná erózia
-nedostatok zdravotne nezávadnej pitnej vody
-ničenie tajgy a daždových lesov necitlivou ťažbou dreva a nerastov


Obyvateľstvo: -rozdelenie štátov podľa vyspelosti

-novoindustrializované krajiny = ázijské tigre
-ropné štáty
-socialistická orientácia
-náboženské konflikty
-málo rozvinuté krajiny


Hospodárstvo:

•Poľnohospodárstvo:-v suchej záp. Ázii je odkázané na zavlažovanie a koncentruje sa pri riekach a do hôr
-v monzúnovej Ázii rozlišujeme niekoľko poľnohospodárskych systémov
- pre menej rozvinuté krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie je typické rotačné poľnohospodárstvo (produkuje potraviny na výživu obyvateľstva – strukoviny, ovocie, hľuzovité plodiny - zdrojom financovania ekonomického rozvoja je plantážnictvo (prevláda na nich plodina, pre ktorú so najvhodnejšie prírodné podmienky: cukrová trstina – Jáva, Filipíny, kaučukovník – Malajzia, Sumatra, kakaovník a palma olejná

- vysoko intenzívny poľnohospodársky systém Japonska umožňuje časť produkcie vyvážať (ryža), iné poľnohospodárske výrobky sa naopak vyvážajú (hovädzie mäso, mliečne výrobky)

•Priemysel:-Japonsko s Kórejskou republikou vytvára najdôležitejšiu priemyselnú koncentráciu (dominuje dopravné strojárstvo, hutníctvo, chem. priemysel, elektrotechnika a elektronika

- náleziská železnej rudy a čierneho uhlia podnietili vznik priemyselných oblastí v severovýchodnej a severne Číne a v Západnom Bengálsku v Indii. Obe oblasti sa špecializujú na hutníctvo, ťažké strojárstvo a energetiku

- V priemyselnej oblasti lemujúcej pobrežie Perzského zálivu je rozvinutá len ťažba a spracovanie ropy
- V ostatných ázijských priemyselných oblastiach prevláda ľahký priemysel.

Juhozápadná Ázia: Turecko, Cyprus, Sýria, Libanon, Izrael, Jordánsko, Saudská Arábia, Jemen, Omán, Irak, Irán

Problematika: voda (málo), ropa (veľa), národnostné konflikty

- voda má strategickú úlohu (vysušovanie bažín, odsolovanie morskej vody)
- ropa – šelf Perzského zálivu (Ras Tannura), Irán Abadan, Irak (Kirkun). Príjmy z ropy – petrochemické komplexy-zemný plyn –> do prístavov; ťažba: SA, Irán

Obyvateľstvo: pestré zloženie: Turci, Peržania, Afgánci, Kurdi, Arabi, Židia
Priemysel: textilný (bavlník, ovce), garbiarsky, potravinársky, drobná remeselná výroba
Poľnohospodárstvo: stredomorské, normádske, závlahové, pšenica (Turecko), kukurica, proso, jačmeň, ryža, strukoviny, zelenina, ďatle (Irak), tabak (Turecko); chov: ovce, kozy;

vývoz: sušené ovocie, orechy, mandle, ďatle, káva (Jemen), bavlník, tabak


Južná Ázia: India, Afganistan, Pakistan, Bangladéš, Nepál - prevláda indická kultúrna oblasť-sociálne a hospodárske kontrasty

Oblasti: - preľudnené a riedko osídlené - zmes jazykov a náboženstiev- plošina Dekan, horské pásma, Indogangská nížina

Problémy: rast populácie, nízka vzdelanosť, národnostné, etnické konflikty, nepomer rastu hospodárstva a obyvateľstva. Štáty nie sú schopné zabezpečiť zákl. soc. zabezpečenie ľudí. India: poľnohospodársko-priemyselný štát. Hospodárska úroveň oblastí Indie je rozdielna, začína sa presadzovať trhový systém.

Obyvateľstvo: mnohonárodnostný štát, má 18 miliónových miest (Bombaj, Dílli)
Priemysel: ťažobný – uhlie, železná ruda, grafit; hutníctvo, strojárstvo, textilný, potravinársky priemysel
Poľnohospodárstvo: zelená revolúcia: zabezpečuje výživu obyvateľstva, priemysel surovinami; bavlník, cukr.trstina, kaučukovník, tabak

vývoz: čaj, tabak, juta (na povrazy), koreniny. Chov: ťažný dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina

Cestovný ruch: rozširuje sa (Nepál, islamské pamiatky, Dílli, Kaakata)


Juhovýchodná Ázia: Vietnam, Laos, Kambodža, Singapur, Mjanmarsko, Thajsko, Filipíny, Malajzia, Indonézia- tropické prostredie- ekonomická a kultúrna mozaika

Prirodné podmienky: - tropické podnebie – monzúny - tajfúny, vulkanická činnosť, zemetrasenia. More -> doprava, rybolov, nerastné suroviny: cín, železná ruda, mangán, ropa, drevo (ebenove, tíkové)

Politicko-hospodárska situácia: koloniálna nadvláda:-britská-francúzska-holandská
Asean: cieľom urýchliť hosp.rast, sociálny, kultúrny rozvoj, podporiť stabilitu. Mozaika kultúr: Ćíňania, Indovia, domorodé skupiny. Novoindustrializované krajiny /ázijské tigre/: Korejská republika, Taiwan, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajzia

Poľnohospodársky región: rotačný poľnohospodársky systém, plantážnictvo; ryža, cukr.trstina, palma olejná, káva, koreniny, kopra, drevo, chinin, kaučuk

Malajzia: - ťažba surovín – kaučuk, cín
Poľnohospodárstvo: kaučukovník, palma olejná, ryža, tabak, palma kokosová, kakaovník, kávovník, čajovník, ananás, drevo, rybolov
Priemysel: export mikroprocesorov
Thajsko: - poľnohospodársko-priemyselný štát - spracovateľský priemysel, nízka cena práce, zahraničný kapitál - poľnohospodárstvo, odevný, textilný, potravinársky priemysel, hračky, chemický

Singapur: - medzinárodné finančné, obchodné, dopravné centrum - ropa, drevo, lekársky výskumVietnam,

Laos: prešli ťažkými vojnami


Východná Ázia: Japonsko, Čína, Taiwan, Kórejská republika, KĽDR, Mongolsko - 5000 rokov nepretržitého vývoja

Čínska civilizácia – hodváb, bronzové predmety, čínske písomníctvo
Japonská civilizácia – pestovanie ryže, využitie bronzu a železa, cisársky systém
Východoázijská kultúra – náboženstvá – konfuciálne, šintoizmus, lámaizmus, pracovitosť, poslušnosť k vyššej autorite Japonsko: vyspelý priemyselný štát; závislosť od surovín, odbytu; podpora prospektívnych odvetví (elektronika, automobily, hutníctvo, stavba lodí), optika, textil
Zaibatsu: stavebný článok priemyslu, obchodné spoločnosti, vyrábajúce široké spektrum výrobkov – efektívna výroba, výskum, národné odvetvia; mikroelektronika, biotechnológia, materiálne inžinierstvo

Poľnohospodárstvo: vysoké hektárové výnosy – ryža, zelenina. Čína: 70% obyvateľstva sa živí poľnohospodárstvom Poľnohospodárske regióny: - severná oblasť – pšenica, kukurica, proso, bavlna, sója - južná oblasť – citrusy, čaj, kaučukovník, ananás
Chov: ošípané, hydina, priadka morušová
Priemysel:  ťažba: uhlie, železo, mangán, ropa, farebné kovy; strojársky, elektronika, chemický – hnojivá, textilný

Mongolsko: chov oviec a koní
Korejská republika: hutníctvo, ťažké strojárstvo, lode, textilný priemysel, automobily, elektronika, optika
Taiwan: textil, elektronika, elektrotechnikaHongkong: obchod, turistika a služby, elektronika, textil, hodinky

Stredná Ázia: Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko, Kirgizsko, Tadžikistan
Kaukazské štáty: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko/- jazero Sevan, rieka Kura. Nerastné suroviny: ropa (Azerbajdžan), železná ruda, volfrám, chróm, farebné kovy

Priemysel: hutníctvo, chemický, potravinársky (liehoviny – koňaky)
Poľnohospodárske produkty: čaj (Gruzínsko), bavlník (na východe). Kúpeľné rekreačné strediská: Sachumi, Batumi. Tieto štáty majú spoločné: citrusové ovcie, sušené ovocie, hrozienka (Gruzínsko), oriešky. Chov: ovce, rybolov (Azerbajdžan)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk