Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Argentína

Rozloha: 2 780 092 km2
Počet obyvatelov: 32 322 000
Hlavné mesto: Buenos Aires (3 000 000 obyvateľov)
metropolický obvod Grand Buenos Aires (10 800 000 obyvateľov)
Úradný jazyk: Španielčina
Mena: 1 argentínske peso = 100 centáv

POVRCH- Kordiliery na západe, najvyšší vrch J.Ameriky Aconcagua /6.959m/
- Laplatská nížina v strede a na východe
Argentína je republika v Južnej Amerike pri pobreží Atlantického oceána
rozprestiera sa od obratníka kozorožca po Ohňovú zem.
Prirodzenú hranicu vytvárajú pásma Ánd.

PODNEBIE - Podnebie prechádza od tropického cez subtropické po mierne.
Na severe je suchá,lestnatá,tropická oblasť,kde sa pestujú tropické
plodiny.Najrozsiahlejšia je stredná stepná časť- nazývaná pampa.
Jej podnebie je subtropické a dosť teplé, hoci vetry z polárnych antarktických krajov
prinášajú občas silné ochladenie. Zrážok už nie je veľa a v niektorých horúcich
vnútrozemských častiach pampy trpia dokonca aj občasným suchom. Na východe je vlahy dostatok.

VODSTVO : Paraná využívaná na riečnu dopravu s prítokmi,
RioColorado, Rio Chubut
PÔDY: - skalnaté a kamenisté pôdy na západe a juhu sú neúrodné
- červenozeme na severe s tropickými pralesmi
- úrodné orné pôdy Laplatskej nížiny
- trávnaté stepné časti vypĺňajú strednú časť krajiny

HOSPODÁRSTVO : Je to hospodársky najrozvinutejšia spomedzi juhoamerických
štátov, preto aj menej závislá od USA. Okrem ťažobného priemyslu je
rozvinutý najmä potravinársky a textilný priemysel.
Nerastné suroviny: Argentína je bohatá na nerastné suroviny. Ťaží sa tu ropa, uhlie,
urán, rudy farebných a drahých kovov. Z latinského názvu striebra-argentum
vznikol v minulosti aj názov republiky.
Priemysel : Okrem ťažobného priemyslu je rozvinutý najmä potravinársky a textilný
priemysel. Domáci priemysel iba čiastočne využíva zdroje niektorých farebných
kovov a nafty. Pomerne rozvinuté je strojárstvo.Vo výrobe elektrickej energie je Argentína
na prvom mieste medzi krajinami Južnej Ameriky.
Potravinársky priemysel sa sústredil najmä do hlavného mesta, kde pracujú veľké mraziarne
a iné závody, ktoré pripravujú poľnohospodárske výrobky na export.

Významnými priemyselnými strediskami sú Rosario, Santa Fé, La Plata a Bahia Blanca.
Poľnohospodárstvo : V Argentíne je poľnohospodárstvo základnou súčasťou národného
hospodárstva. Najdôležitešou poľnohospodárskou oblasťou je Laplatská nížina.
Okrem obilnín sa pestujú ešte ľan na semeno, bavlna, cukrová trstina, citróny a vinič. V pralesoch zbierajú juhoamerický čaj maté. Veľký význam má živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka,
ošípaných a oviec. Ich vysoké stavy umožňujú veľký vývoz mäsa, konzerv a vlny.


Doprava : Je lepšie vybudovaná ako v ktorejkoľvek juhoamerickej krajine. Mádobrú železničnú a cestnú sieť, dôležitá je plavba po riekach a námorné ľoďstvo, kde prevažnú časť dopravy udržiavajú ľode cudzích spoločností. Veľmi dôležitú úlohe má v argentínskom hospodárstve zahraničný obchod. Viac ako polovicu vývozu tvorí poľnohospodárstvo - najmä mäso, kože, vlna, pšenica a kukurica. Hlavnými obchodnými partnermi sú USA, Brazília a štáty západnej Európy.

Zaujímavosti :
- O statok na argentínskych pampách sa starajú pastieri prezývaní gaučovia.

- Ohňova zem : Španielsky názov Tierra del Fuego znamená-zem ohňov.
Ostrov takto pomenoval portugalský moreplavec de Magalhaes podľa
nočných signálnych ohňov v horách.

- Argentína si robí nároky na Malvíny - argentínsky názov Falklandských ostrovov, ktoré
ležia neďaleko od jej pobrežia. Ovláda ich Veľká Británia. Oba štáty viedli v roku 1982
vojnu, v ktorej zvíťazili Briti. 2000 „Falklanďanov sa živí rybolovom a poľnohospodárstvom.
Takmer dvojnásobný počet britských vojakov stráži ostrov pred opätovným vpádom Argentíny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk